27 octombrie 2023
Institutul de Filologie Română „A. Philippide“ al Academiei Române


Conferința anuală a European Federation of National Institutions for Language – EFNIL, ediția XX

În perioada 11-13 octombrie 2023 s-a desfășurat la Ljubljana, Slovenia, conferința anuală a European Federation of National Institutions for Language – EFNIL, ajunsă la ediția XX. Academia Română, în calitatea sa de membru al EFNIL, a fost reprezentată de dr. Elena Tamba, coordonatoare a Departamentului de lexicologie şi lexicografie din Institutul de Filologie Română „A. Philippide“ al Academiei. Conferința a reunit lingviști și experți în politică lingvistică din 31 de țări, reprezentând 27 de limbi oficiale.

Ediția de anul acesta a conferinței, intitulată By the People, for the People: Online Dictionaries, Language Portals, and the Role of Language Users, a fost axată pe rolul cercetării în oferirea de dicționare moderne, în format online, și a unei infrastructuri lingvistice accesibile utilizatorilor. În această epocă în care circulă extrem de multă informație, în diverse forme, specialiștii au analizat posibilitatea creării unor resurse de calitate, facilitarea accesului la ele și, implicit, reconfigurarea procesului de cercetare în aceste direcții.

Delegatul Academiei Române la eveniment, dr. Elena Tamba a prezentat o comunicare centrată pe stadiul de dezvoltare a proiectelor din institutele de cercetare ale Academiei Române pentru crearea unor platforme lingvistice ușor de accesat de către vorbitorii de limba română. Totodată, a moderat una dintre cele mai importante secțiuni ale conferinței, „Users involvement“, în cadrul căreia au fost susținute comunicări despre situația proiectelor din Slovenia, Finlanda și Italia.

O secțiune specială a manifestării științifice a fost dedicată prezentării lucrărilor celor trei câștigători ai competiției EFNIL 2023 pentru cele mai bune teze de masterat din domeniul studierii limbilor la nivel european, iar din comitetul de jurizare al acestei competiții cu desfășurare anuală a fost invitată să facă parte și cercetătoarea din România, ca specialist în limba română.

EFNIL – European Federation of National Institutions for Language este o federație independentă, fondată în 2003, care reunește peste 40 membri din 30 de țări, reprezentanți ai organizațiilor academice lingvistice majore și ai altor organisme lingvistice naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale țărilor asociate, având rolul de a superviza monitorizarea limbii sau a limbilor oficiale a/ale țărilor lor și de a oferi consultanță privitoare la utilizarea limbilor sau dezvoltarea politicilor lingvistice.

Din aprilie 2022 EFNIL este organism consultativ pentru Comisia Europeană, în vederea elaborării politicilor lingvistice europene, și reprezintă cea mai importantă organizație a entităților care studiază limbile naționale, regionale și minoritare. Misiunea federației este de a promova diversitatea lingvistică europeană, cu referire specială la limbile naționale ale Uniunii Europene. România este membră a EFNIL, prin Academia Română, din octombrie 2019. Prezența Academiei Române în acest for european este extrem de importantă, în vederea implicării României în deciziile legate de politici lingvistice la nivel european.


Biroul de comunicare al Academiei Române


Cercetătorii participanți la Conferința EFNIL 2023