25 octombrie 2023
Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române


Cercetător Cătălin-Ștefan Popa conferențiază la Institutul de Studii Avansate din Princeton

Dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa, cercetător la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, va susține o conferință în cadrul prestigiosului Institut de Studii Avansate din Princeton, New Jersey, Statele Unite ale Americii, la invitația Școlii de Studii Istorice (School of Historical Studies).

Conferința universitară publică cu titlul “Syriac Christianity and the Holy City of Jerusalem: Entangled Histories in Late Antiquity and the Middle Ages” se înscrie în seria de evenimente academice NES (Near Eastern Studies) Event Lecture și este programată pentru data de 25 octombrie 2023, la ora 12 (ora locală, New York) respectiv 19, ora României.

Conferința va fi moderată de prof. dr. Sabine Schmidtke și va avea loc în White-Levy Room din clădirea instituției cu o lungă tradiție, IAS. Aceasta va fi transmisă și online, cercetători din întreaga lume având posibilitatea să audieze prelegerea ce dezbate o comunitate a Răsăritului Creștin în interacțiune cu Ierusalimul, Orașul Sfânt.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina Școlii de Studii Istorice din cadrul Institutului de Studii Avansate Princeton, New Jersey: https://www.ias.edu/hs/events/nes-lecture.

Pentru participarea virtuală este necesară înregistrarea la următoarea adresă: https://bit.ly/3CPZc9W.

„Conferința va dezbate procesul istoric de interacțiune culturală a creștinismul siriac cu Ierusalimul și Țara Sfântă în Antichitatea târzie și Evul Mediu. Creștinismul siriac este posesorul uneia dintre cele mai prolifice tradiții literare creștine din Orientul Mijlociu, cu un patrimoniu literar ce abundă în manuscrise inedite și care păstrează peste veacuri mărturii despre generațiile trecute, cu dinamica lor socială, credințele și curentele filosofice și pe care încercăm să le înțelegem astăzi prin recursul la procese istorice transversale. În această categorie intră și fenomenul pelerinajului creștin siriac la locurile sfinte, care chiar dacă nu a fost integrat într-un gen literar specific cum s-a întâmplat în tradițiile bizantină sau apuseană, acest fenomen a acționat totuși în canonul creștin siriac ca o matrice pentru călătoria în căutarea sfințeniei, devenind parte a unei cutume devoționale recurente a monahilor și mirenilor siriaci.

Pentru ilustrarea acestei dinamici creștine dinspre Mesopotamia către Palestina și a legăturii culturale și spirituale dintre cele două spații, vor fi aduse în discuție manuscrise care atestă procesul de circulație a creștinilor siriaci către Ierusalim și se vor corela noțiuni hagiografice, tradiții liturgice și alte date ce atestă geneza instituțiilor bisericești de tradiție siriacă în Orașul Sfânt și fenomenul de inculturație a comunității creștine siriace din Ierusalim în Evul Mediu.“ (Cătălin Ștefan Popa)

Cătălin-Ștefan Popa este conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a Academiei Române – SCOSAAR și membru în Consiliul Studiilor Universitare de doctorat, Școala doctorală de Istorie și Arheologie a Academiei Române, respectiv cercetător științific III în cadrul Institutului de Istorie a Religiilor. Deține doctoratul de la Universitatea ,,Georg August” din Göttingen, Germania (2016), iar din 2021 este abilitat în Istoria Bisericii (Kirchengeschichte) la Universitatea ,,Karl Franzens” din Graz, Austria, unde i-a fost acordată venia legendi și unde este în continuare docent asociat.

Dr. habil. Popa a publicat monografii și volume colective la editurile Harrassowitz Verlag, LIT Verlag, Routledge, Brill și peste 50 de articole în volume și jurnale internaționale în limbile engleză și germană, pe teme de istoria ideilor creștine, istoriografie orientală, patrimoniul manuscriselor siriace și dialog interreligios. Este redactor-șef și fondatorul unicului periodic din Europa Centrală și de Est dedicat exclusiv culturii istorice a creștinismului siriac: The Syriac Annals of Romanian Academy (SARA), revistă științifică ce a ajuns la numărul 3 (numărul 4 se află în pregătire).

Între publicațiile internaționale recente semnate de dr. habil. Popa semnalăm monografia, ce a suscitat interesul global al istoricilor:
Catalin-Stefan Popa, The Making of Syriac Jerusalem: Representations of the Holy City in Syriac Literature of Late Antiquity and the Middle Ages (Routledge Studies in the Early Christian World, London & New York: Routledge, 2023).

O altă apariție recentă o constituie volumul editat la editura Brill:
Catalin-Stefan Popa (ed.), Soul and Body Diseases, Remedies and Healing in Middle Eastern Religious Cultures and Traditions (Studies on the Children of Abraham 10, Leiden/Boston: Brill, 2023).


Biroul de comunicare al Academiei Române