20 octombrie 2023
Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române


Atelierele „Brăiloiu“, sesiune științifică internațională

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române organizează vineri 20 octombrie 2023, sesiunea științifică internațională Atelierele „Brăiloiu“, eveniment aflat la a XII-a ediție. Manifestarea se va desfășura la sediul institutului din strada Dem I. Dobrescu nr. 9, începând cu ora 10.

Evenimentul este structurat în trei secțiuni tematice:

  • Perspective etnologice asupra personalității și activității lui Dimitrie Cantemir, coordonată de acad. Sabina Ispas, dr. Irina Balotescu, dr. Mariana Ciuciu;
  • Două decenii de la aplicarea Convenției UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, coordonată de dr. Irina Balotescu, dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată;
  • Impactul mass-media și al tehnologiei digitale asupra proceselor de remodelare a tradițiilor, coordonată de dr. Laura Jiga Iliescu

Membri ai comunității științifice academice, universitare și muzeale din România, Bulgaria și Republica Moldova vor analiza în prezentările din program problemele actuale ale cercetării în domeniul științelor etnologice, din perspectiva unei metodologii interdisciplinare.

În cadrul sesiunii va fi vernisată expoziția de fotografie „Peisajul cultural carpatic - Transhumanța în Țara Loviștei“, realizată de dr. Lucian David și dr. Ionuț Semuc, cercetători ai institutului.

Toate detaliile evenimentului sunt disponibile pe: https://academiaromana.ro/ief/pag_manifestari.html