24 octombrie 2023
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei Române


Conferința „Cultură juridică și adaptare legislativă. Vechiul drept românesc în revistele juridice din
sec. al XIX-lea și de la începutul sec. XX“

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei Române organizează marți, 24 octombrie 2023 conferința „Cultură juridică și adaptare legislativă. Vechiul drept românesc în revistele juridice din sec. al XIX-lea și de la începutul sec. XX“, susținută de dr. Oana Rizescu. Evenimentul se va desfășura la sediul institutului din Bd. Aviatorilor nr.1, începând cu ora 11.

Cercetătoarea Oana Rizescu consideră că revistele juridice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au avut un rol covârșitor în propagarea influențelor legislative occidentale în mediul profesional al juriștilor și în opinia publică românească. Autorii articolelor din revistele „Gazeta tribunalelor“, „Dreptul“, „Curierul Judiciar“ au rafinat terminologia juridică modernă, au ținut cronica instanțelor, au creat emulație prin felul în care au descris atmosfera specifică tribunalelor străine.

Comunicarea își propune să investigheze acest context profesional și raportarea lui la cultura juridică tradițională. Analiza cercetătoarei arată în ce măsură juriștii epocii au făcut apel la cutumele juridice ale țării, în ce fel cazuistica tribunalelor ținea cont de efectele codurilor Caragea și Calimach și cum erau invocate vechile instituții atunci când apăreau noi inițiative legislative.

Oana Rizescu este cercetătoare a Institutului de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei Române și doctor în istorie al Universității Laval, Québec. S-a specializat în istoria instituțiilor juridice românești și în istoria comparată a sistemelor de drept europene; este editor de documente medievale românești în colecția naționale Documenta Romanaie Historica.