25 iulie 2023
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei Române


Comunicarea „Planificarea și piața în politica economică a regimului Ceaușescu:
a doua jumătate a anilor ’60 – începutul anilor ’70“

Marți, 25 iulie 2023, începând cu ora 11, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei Române găzduiește comunicare susținută de cercetător Cosmin Popa intitulată „Planificarea și piața în politica economică a regimului Ceaușescu: a doua jumătate a anilor ’60 – începutul anilor ’70“. Comunicarea se înscrie în Programul IV de cercetarea al institutului: „România și Europa în Secolul al XX-lea“.

Conferința susținută de cercetătorul Cosmin Popa, specialist cu o vastă experiență în studiul aprofundat asupra perioadei comuniste în România și în blocul estic, pleacă de la observația că venirea la conducerea PCR a lui Nicolae Ceaușescu a însemnat demararea unui program vast de industrializare, ale cărei linii de dezvoltare erau dictate, în primul rând, de considerente de ordin geopolitic și de necesitatea stringentă a regimului de a accesa tehnologii și expertiză occidentale.

„Absența unei strategii de dezvoltare în acord cu tendințele din economia mondială și dependența de creditele occidentale a forțat economia românească la un continuu efort de adaptare, în vederea valorificării oportunităților imediate de pe piețele capitaliste, iar efectul imediat a fost creșterea exponențială a dependenței de materiile prime din import și de creditele pe termen scurt. Orientarea rapidă, încă din primele stadii ale programului de dezvoltare, spre piețele țărilor meridionale a creat debușee suplimentare pentru produsele industriale românești, dar a dus la creșterea riscurilor financiare, asociate cu instabilitatea politică tradițională a acestora. Total implicat în deciziile economice, chiar și în cele de natură tehnică, Nicolae Ceaușescu s-a dovedit incapabil să administreze inteligent riscurile economice, recurgând rapid la soluții facile pe termen scurt, care deși reduceau presiunea financiară imediată, asigurau premisele regresului tehnologic al economiei românești“ explică dr. Cosmin Popa, cercetător în cadrul Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei Române.