28-29 iunie 2023
Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române – INST


Chișinău: Conferința „Stalinizare și destalinizare: fapte istorice, mituri, memorie istorică“

O delegație a Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului – INST va fi prezentă în Republica Moldova, la Chișinău, în perioada 28-29 iunie 2023, în cadrul activităților prevăzute în acordul de parteneriat cu Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, semnat în primăvara acestui an.

Acordul de parteneriat dintre cele două instituții face parte din efortul comun de cunoaștere a istoriei comunității românești în perioada totalitară, dar fără a se limita la acestea.

În data de 28 iunie 2023, membrii delegației INST vor participa la conferința științifică „Stalinizare și destalinizare: fapte istorice, mituri, memorie istorică“, urmând a fi prezentate următoarele comunicări: conf. univ. dr. habil. Florin Abraham, Stalinismul – element central al memoriei istorice europene; dr. Vasile Buga, Stalin și stalinism în percepția istoriografiei ruse și române contemporane; dr. Florin-Răzvan Mihai, Consecințe ale destalinizării în evoluția comunismului vest-european; dr. Flori Bălănescu, „Poeți fugiți din Basarabia“ – Robert (Kahuleanu) Eisenbraun.

Colegii cercetători din Republica Moldova vor susține următoarele comunicări: conf. univ. dr. habil. Gheorghe Cojocaru, Conferința panunională a istoricilor din URSS (17-21 decembrie 1962) și știința istorică din RSS Moldovenească; conf. univ. dr. Virgiliu Bîrlădeanu, „Muzeul Uniunii Sovietice sub cerul liber“: propagandă separatistă, nostalgie după comunism și resentiment imperial în regiunea transnistreană; dr. hab. Elena Negru, Proiectul de construcţie a identităţii naţionale în RSS Moldovenească: de la Stalin la Hruşciov; conf. univ. dr. Lidia Pădureac, Politica stalinistă în RSS Moldovenească: încercări de stereotipizare a foametei din 1946-1947; conf. univ. dr. Anatol Țăranu, Foametea postbelică ca model de stalinizare a Basarabiei; conf. univ. dr. Octavian Țîcu, Stalinizarea Europei de Est: paradigme, procese, consecințe (1944-1953).

În data de 29 iunie 2023 se va desfășura o secțiune științifico-practică, denumită „Muzeul și locurile memoriei: proiecte, inițiative și schimb de bune practici privind istoria și memoria victimelor regimului totalitar-comunist“, la care vor participa reprezentanți ai numeroase instituții muzeale din Republica Moldova.

Vizita delegației INST la Chișinău cuprinde, de asemenea, discuții cu conducerea Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova, pentru continuarea și aprofundarea colaborării în următorii ani.

Conferința este organizată cu sprijinul Programului pentru Dezvoltarea Cooperării și Promovarea Democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania.

Adresa sesiunii online din 28 iunie 2023: https://meet.google.com/xun-dzna-hzv

Adresa sesiunii online din 29 iunie 2023: htps://meet.google.com/xze-drjs-hcn

PROGRAM