31 mai 2023
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române


10 ani de Lectorat de limba română la Oxford
– Seminar și expoziție de carte românească –

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române a participat la sărbătorirea a 10 ani de la înființarea Lectoratului de limba română la Universitatea Oxford. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei întâlniri a specialiștilor la Trinity College, Oxford, în data de 17 mai 2023. Manifestarea onorată de prezența ES doamna Laura Popescu, Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Academia Română a fost prezentă prin expunerile realizate de conf.univ.dr. Adina Dragomirescu, directorul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, și de dr. Alexandru Nicolae, cercetător în cadrul aceluiași institut.

Lectoratul de la Oxford, care funcționează în cadrul Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică, este unul dintre cele 3 centre de predare și cercetare a limbii române din Marea Britanie, alte două centre aflându-se la School of Oriental and African Studies – SOAS din Londra și la Universitatea din Cambridge.

Între cele trei centre, Lectoratul de la Universitatea din Oxford are o structură mai complexă și atribuții și activități mai largi, care constau atât în predarea limbii române la diverse niveluri, inclusiv la nivel doctoral, cât și în cercetări despre limba română și dialectele sale istorice. Între acestea, este de menționat proiectul ISTROX dedicat cercetărilor istro-românei, dialect istoric al limbii române.

Un rol dinamic, cu remarcabile rezultate științifice, îl are colaborarea dintre cercetătorii de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române și profesorii de la Universitatea din Oxford, implicați în proiecte de cercetare comune. Rodul acestor colaborări este reprezentat de ample lucrări științifice, publicate la prestigioasa Oxford University Press, între care „The syntax of Old Romanian“ (2016), volum de peste 700 de pagini, coordonat de academician Gabriela Pană Dindelegan, editor consultant prof. Martin Maiden sau „The Oxford History of Romanian Morphology“ (2021), având ca autori pe Martin Maiden, Adina Dragomirescu, academician Gabriela Pană Dindelegan, Oana Uță Bărbulescu și Rodica Zafiu. În cadrul proiectelor comune sunt incluse, de asemenea, conferințe și workshopuri cu participarea cercetătorilor români și a profesorilor britanici.

Sărbătorirea celor 10 ani de Lectorat de limbă română a fost marcată și prin expoziția „Romanian in Oxford“, deschisă la Taylor Institution Library în perioada 15 mai – 9 iunie 2023.

Biroul de comunicare al Academiei Române mulțumește cercet. dr. Alexandru Nicolae pentru informațiile și arhiva de imagini transmise.