29 martie 2023

Conferința-dezbatere „Hora Unirii. De la folclor la imnul etern al românității“

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române organizează joi 30 martie 2023, conferința-dezbatere cu tema „Hora Unirii. De la folclor la imnul etern al românității“ susținută de dr. Marian Lupașcu. Evenimentul se va desfășura în Sala de consiliu a Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 16 (Invitație).

Tema conferinței se axează pe analiza lucrării Hora Unirii ca marcă identitară apărută și perfecționată în contextul istoric tumultos al celei de-a doua jumătăți din secolul al XIX-lea. Cercetătorul Marian Lupașcu demonstrează că această creație a patrimoniului cultural românesc îmbină sincretic tematica militant-patriotică a textului, ecou al cântecului bătrânesc, cu elemente din folclorul de cătănie. Versurile sunt scrise și publicate de Vasile Alecsandri în 1856, dar autorul liniei melodice nu este cunoscut.

Demersul de cercetare arată că procesul de cizelare a piesei, prin circulația orală și scrisă a mai multor variante, într-o lungă perioadă de timp și pe o întinsă arie geografică, a fost urmat de standardizare prin armonizare, orchestrare și răspândire prin școală, fără a se pierde ideea de comuniune și de afirmare a românității.


Biroul de comunicare al Academiei Române