Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române


„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“ ˗ proiect-pilot
implementat la nivelul Ministerului Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului, în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române

Având ca scop digitalizarea patrimoniului cultural național, material și imaterial, Ministerul Culturii, în parteneriat cu diverse instituții de cultură și cu institute de cercetare fundamentală și avansată, implementează proiectul-pilot „E-cultura: Biblioteca Digitală a României“ (culturalia.ro), parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene (europeana.eu).

În cadrul parteneriatului dintre Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române și Ministerul Culturii, în perioada septembrie 2022 - septembrie 2023, se desfășoară activități specifice de recondiționarea, postprocesare video și sonoră, catalogare date, conversie analog-digital, operațiuni de selecție-validare și digitizare a fondurilor reprezentate de filmoteca și bandoteca Arhivei Institutului: peliculă 16 mm, casete NTSC și benzi audio tip magnetofon. Aceste operațiuni permit asigurarea conservării, în condiții optime și a valorificării prin stocare, în sistem digital, a fondurilor respective. La finalul acestui proces, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” va furniza, în sistem de liber acces, gratuit, pe platforma culturalia.ro, peste 4 000 de resurse digitale reprezentând videograme și audiograme însoțite de fișe tehnice descriptive, aferente resurselor furnizate.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură“.

xxx