11-13 octombrie 2022
Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Iași


Academia Română la a XIX-a Conferință anuală a EFNIL
(European Federation of National Institutions for Language – www.efnil.org)

Academia Română, prin Secția de filologie și literatură, a participat la a XIX-a Conferință anuală a EFNIL – European Federation of National Institutions for Language, desfășurată în perioada 11-13 octombrie 2022, la Vilnius, Lituania.

Conferința fost dedicată unui subiect de mare actualitate, Limbajul și migrația – Language and Migration și a fost organizată de EFNIL, în colaborare cu State Commission of the Lithuanian Language și Institute of the Lithuanian Language.

Academia Română a fost reprezentată de delegatul său, cercetător științific I dr. Elena Tamba, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Filiala Iași a Academiei Române.

La conferință au participat delegați din toate instituțiile membre ale EFNIL, din aproape 30 de țări, lingviști și experți în politică lingvistică, care au discutat despre schimbarea politicilor lingvistice ale diferitelor țări din cauza creșterii fenomenului de migrație și a provocărilor implicite.

Subiectul preocupă deopotrivă factorii politici europeni, care au fost reprezentați la conferință de Genevieve Calavera Ruiz, Director General al DG SCIC, Comisia Europeană. Din luna aprilie 2022 EFNIL, care este cea mai importantă organizație a instituțiilor care studiază limba și se ocupă de politicile lingvistice, este menționată ca organism consultativ pentru Comisia Europeană.

Lucrările s-au desfășurat pe secțiuni cu o tematică diversă: Multiculturalism și multilingvism, Multilingvismul în mediul de muncă, Migrația și învățarea limbajului, Limbajul și politicile migrației.

Ultima secțiune a conferinței a fost dedicată politicilor lingvistice, într-un forum intitulat Politica lingvistică în Europa – mituri și realitate, cu participarea președintei EFNIL, dr. Sabine Kirchmeier din Danemarca, a vicepreședintei EFNIL, reprezentanta Accademiei della Crusca, dr. Cecilia Robustelli, a lingvistei din Norvegia Nina Teigland, a dr. Susanne Obermaier din Elveția și a dr. Audrys Antanaitis, președintele Comisiei de stat pentru limbă lituaniană. În acest forum s-a discutat despre strategia și implementarea politicilor lingvistice în diferite țări, principalele direcții, implementarea tehnologiilor lingvistice pentru spațiul digital, servicii digitale publice, programe bazate pe inteligență artificială, corectitudinea politică în limbaj și limitele sale.

Prezența Academiei Române în acest for european este deosebit de importantă, în vederea implicării României – și, implicit, a limbii române – în deciziile legate de politici lingvistice la nivel european.


Biroul de comunicare al Academiei Române


xxx
xxx