5 octombrie 2022
Institutul de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Române


Institutul de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Române, membru al
European Research Centres on Mathematics

Institutul de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Române a fost acceptat ca membru al European Research Centres on Mathematics – ERCOM

Includerea în acest grup de instituții europene de elită în cercetarea științifică demonstrează recunoașterea internațională de care se bucură institutul și reprezintă un pas important în creșterea vizibilității cercetării matematice românești. Scrisoarea oficială de accept a fost transmisă către direcția Institutului de Matematică „Simion Stoilow“ în data de 27 septembrie 2022.

European Research Centres on Mathematics – ERCOM este un comitet al European Mathematical Society care reunește cele mai bune centre de matematică din Europa (lista celor mai bune centre de matematică din Europa). Scopul ERCOM este de a funcționa ca un forum de comunicare și de colaborare, în vederea susținerii cercetării matematice și a mobilităților.

Acceptarea în ERCOM este o recunoaștere a valorii științifice probate de-a lungul timpului de Institutul de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Române și exprimă sprijinul deplin în continuarea și dezvoltarea activităților sale.


Lucian Beznea
Director al Institutului de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Române