30 septembrie 2022
Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române

O nouă revistă științifică a Academiei Române:
„The Syriac Annals of the Romanian Academy“ – SARA

saraacad.ro

Academia Română își îmbogățește lista publicațiilor științifice cu o nouă revistă de nivel internațional în domeniul cercetării umaniste: „The Syriac Annals of the Romanian Academy“ – SARA.

„The Syriac Annals of the Romanian Academy“ – SARA a fost înființată în cadrul Secției de științe istorice și arheologie a Academiei Române, ca un periodic științific peer-review, și se află acum la al doilea număr, primul număr (dublu) fiind lansat pe 1 iulie 2020.

Inițiatorul și fondatorul revistei este dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa, cercetător științific la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, dublu licențiat în filosofie și teologie și doctor în teologie la Universitatea „Georg-August“ din Göttingen, Germania.

„Inițiativa de a înființa o revistă de studii siriace a pornit la nivel internațional și am fost susținut de specialiști în domeniu, care m-au sprijinit în acest demers, considerând necesară existența unei publicații academice consacrate unui patrimoniu spiritual extraordinar, pe care vrem să-l valorificăm atât în România, cât și la nivel internațional“ menționa dr. Cătălin Ștefan Popa cu prilejul lansării revistei, eveniment care a avut loc Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, în data de 1 iulie 2020.

Inițiativa editorială a fost asumată și recunoscută ca un proiect inovator pentru cercetarea istorică a manuscriselor creștine orientale, așezând, astfel, România pe harta globală a studiilor siriace. Înființarea revistei răspunde preocupărilor tot mai mari pe care le manifestă cercetătorii din Europa de Est, cu deosebire cei români, față de textele siriace.

Cu apariție anuală, stabilită la data de 1 iulie, revista este dedicată în primul rând publicării de articole pe teme siriace, dar, așa cum se menționează în ghidul pentru autori, sunt acceptate și cercetări originale concentrate pe transferul cultural și pe interacțiunea dintre creștinismul siriac și cultura arabă, respectiv islam și iudaism.

Obiectivele SARA constau în facilitarea unei viziuni extinse și construirea de noi punți în domeniu, încurajând dialogul cultural și propunând noi conexiuni între studiile siriace și omoloagele lor bizantine și sud-est europene.

Fiind unul dintre puținele periodice siriace în domeniu la nivel mondial și singurul din sud-estul Europei, SARA prezintă o viziune integrantă a studiilor creștine siriace globale și aduce în atenția publicului academic ediții critice și traduceri inedite ale unor manuscrise, analize critice și noi abordări istoriografice, contribuind la crearea de oportunități pentru viitorul cercetării orientale în Europa.

SARA face parte din geneza unei traiectorii noi și dinamice de cercetare istorică în domeniul creștinismului siriac, conceptualizată în România, dorind a contribui la salvgardarea și tranziția globală a patrimoniului de manuscrise siriace și orientale, pe de o parte, și la dezvoltarea de noi corelații, cât mai aplicate, între studiile siriace și omoloagele lor bizantine și sud-est europene.“ – dr. Cătălin Ștefan Popa.

Comitetul științific al revistei beneficiază de prezența unor reputați specialiști europeni:

 • Victor Spinei | Academia Română, președintele Secției de științe istorice și arheologie
 • Sebastian Brock | Oxford University
 • George A. Kiraz | Institute for Advanced Study, Princeton University
 • Ute Possekel | Harvard University
 • Martin Tamcke | Georg-August-Universität Göttingen
 • Herman Teule| Katholieke Universiteit Leuven
 • Muriel Debié | École Pratique des Hautes Études, Paris
 • Pablo Argárate | Karl-Franzens-Universität Graz
 • Jakob Thekeparampil | St. Ephrem Ecumenical Research Institute, Mahatma Gandhi University, Kottayam
 • Bogdan-Tătaru Cazaban | Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română

Comitetul editorial este alcătuit din:

Director editorial / Redactor-șef

 • Cătălin-Ștefan Popa, Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română

Membri

 • Ephrem Aboud Ishac, VESTIGIA Manuscript Research Center, Karl-Franzens-Universität Graz / Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bologna
 • Gabriel Rabo, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Indexare în baze de date internaționale

Începând din anul 2022 SARA este indexată în următoarele baze de date internaționale:


Site

Revista dispune de un elegant site, care pune la dispoziția specialiștilor rezumatele tuturor articolelor și prezintă strategia editorială a revistei, cât și condițiile de publicare.

* * * * *

Congres mondial de studii siriace la București: 2026

Înființarea în cadrul Academiei Române a revistei științifice dedicate studiilor siriace și impulsionarea cercetării în acest domeniu au condus la decizia de a organiza viitorul congres mondial de studii siriace la București, sub egida Academiei Române, în anul 2026. Congresul intitulat Symposium Syriacum se va afla la 14-a ediție și va include și organizarea Celei de-a 12-a Conferințe de Studii Arabe Creștine.

Comitetul revistei SARA va fi onorat să publice lucrările științifice ale conferinței în numere speciale.

Istoria acestei reuniuni științifice a început în anul 1972, iar din 1980 sub egida congresului a intrat și conferința de studii arabe creștine, devenind parte integrantă a Symposium Syriacum. Parcursul congreselor siriace de la înființare a fost următorul:

 • Ediția I: Roma (Italia), 1972, coord. Ignacio O. de Urbina
 • Ediția a II-a: Chantilly (Franța), 1976, coord. François Graffin
 • Ediția a III-a: Goslar/Göttingen (Germania), 1980, coord. Werner Strothmann
 • Ediția a IV-a: Groningen (Olanda), 1984, coord. Han Drijvers
 • Ediția a V-a: Louvain (Belgia), 1988, coord. Albert Van Roey
 • Ediția a VI-a: Cambridge (Marea Britanie), 1992, coord. Lionel Wickham / Erica Hunter
 • Ediția a VII-a: Uppsala/Lund (Suedia), 1996, coord. Witold Witakowski
 • Ediția a VIII-a: Sydney (Australia), 2000, coord. Rifaat Ebied
 • Ediția a IX-a: Beirut (Liban), 2004, coord. P. E. Khalife-Hachem
 • Ediția a X-a: Granada (Spania), 2008, coord. J. Martinez/P. Samir Khalil
 • Ediția a XI-a: Valletta (Malta), 2012, coord. Martin R. Zammit
 • Ediția a XII-a: Roma (Italia), 2016, coord. Sabino Chialà
 • Ediția a XIII-a: Paris (Franța), 2022, coord. Françoise Briquel-Chatonnet / Muriel Debié
 • Ediția a XIV-a: București (România), 2026, coord. Cătălin-Ștefan Popa

Contact

SARA
Secția de științe istorice și arheologie
Calea Victoriei, Nr. 125, Sector 1
010071, București, România
editorial@saraacad.ro
saraacad.ro


xxx
xxx