29 septembrie 2022
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Lansarea proiectului
„Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România“

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române a lansat joi, 29 septembrie 2022, proiectul „Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România“, dedicat împlinirii a 100 de ani de la adoptarea Constituției României, în martie 1923.

Evenimentul de lansare a avut loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, începând cu ora 10, și a fost onorat de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a rostit cuvântul de deschidere, urmat de prelegerea susținută de dr. Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României.

Proiectul, alcătuit dintr-un ciclu de conferințe lunare, a fost prezentat de către prof. univ. dr. Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“, în cadrul prelegerii cu titlul „Constituționalismul în dezvoltarea modernă și contemporană a României. Explicații și implicații ale unui proiect“.

Gândit după modelul celor 23 de prelegeri organizate în anii 1921–1922 de Institutul Social Român, care aveau ca scop pregătirea adoptării legii fundamentale din 1923, actualul proiect, inițiat de Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, vizează să aprofundeze tradiția constituțională a României și să pună în evidență dimensiunile actuale și perspectivele de afirmare ale constituționalismului în țara noastră.

Seria de conferințe lunare, desfășurate în perioada septembrie 2022 – martie 2023, se constituie într-un demers de investigare științifică și dezbatere academică menit să ofere analize, evaluări și concluzii relevante asupra tematicii abordate, urmărind să atragă atenția asupra problemelor reflecției juridice naționale.

Prin acest proiect, specialiștii Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române încurajează dezvoltarea unui dialog în aprofundarea bazelor constituționale pentru statalitatea românească, în contextul general al tendințelor de pluralism juridic și de mondializare a dreptului.

Concluziile analizelor vor fi prezentate în cadrul unei conferințe de închidere a proiectului, propusă pentru data de 29 martie 2023, iar lucrările aferente vor fi publicate într-un volum special, sub egida Editurii Academiei Române.

Participanții la eveniment au vizitat și expoziția documentară „Dezvoltarea constituțională a României. Repere istorice“.


Biroul de comunicare al Academiei Române


xxx

Regulamentele Organice ale Țărilor Române, 1831-1832

xxx

Proiectul de Constituție din 1863


xxx

Constituția României Mari din martie 1923