22 septembrie 2022
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“, Filiala din Timișoara a Academiei Române

Seminarul științific „Proverbele – o etică populară“

Filiala din Timișoara a Academiei Române a organizat joi, 22 septembrie 2022, seminarul științific Proverbele – o etică populară. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Filialei din Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 24.

Tema seminarului reprezintă readucerea, după nu puțini ani, în dezbatere științifică a unei componente esențiale a culturii noastre orale, care a trezit, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, interesul îndreptățit al folcloriștilor.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de acad. Dan Dubină, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române, care a prezentat informații utile despre proveniența, vechimea și definițiile proverbelor și despre felul în care au fost ele valorificate și tezaurizate de specialiștii români de-a lungul timpului.

Acad. Ion Boldea a situat proverbele în tradiția noastră populară și a făcut precizări în legătură cu relațiile dintre etică și valori, dintre virtuți și oportunități, dintre bine și rău, așa cum sunt aceste concepte relevate în textele paremiologice. În continuare, a oferit o inteligentă selecție a unui mare număr de proverbe din cea mai cuprinzătoare antologie întocmită de Iuliu Zane în anul 1912. Fiecare proverb a fost comentat printr-o potrivită situare în contextul său firesc, dar și printr-o utilă raportare la contemporaneitate a sensului încorporat de acesta.

Acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, a abordat proverbele din unghi filosofic și a estimat că, deocamdată, este dificil ca un material atât de bogat și de divers să poată fi interpretat sistematic. Situând proverbele în zona mai cuprinzătoare a textelor lapidare, profesorul Mircea Dumitru a dezvoltat considerații filosofice despre fragment ca manifestare a genului retorico-aforistic și literar deopotrivă, propunând pentru întâia oară încorporarea fragmentarului în aria de interes științific.

Prof. univ. dr. Crișu Dascălu, director onorific al Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu“, a realizat o cercetare minuțioasă a proverbelor românești, în care a analizat diferențele dintre cultura orală și cea scrisă, dintre proverbe și celelalte forme gnomice, despre apariția și funcționarea proverbelor, despre contractul paremiologic, care poate fi acceptat ori respins de destinatar. Profesorul Crișu Dascălu a insistat asupra ideii că proverbele fac parte din patrimoniul nostru cultural, care trebuie ocrotit și valorificat cu pricepere și devotament.

Ultima parte a simpozionului s-a concretizat într-un incitant dialog cu numeroșii invitați din Timișoara, din alte localități, dar și din Serbia, care au participat fie direct, fie on-line.


Cronica evenimentului a fost realizată de
Dr. Bogdan Mihai Dascălu, cercetător științific grad II,
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“, Filiala Timișoara a Academiei Române


xxx
xxx

xxx