21 iulie 2022

Academia Română, situată în primele 500 instituții de cercetare în clasamentul SCImago

Academia Română, coordonatoare a 70 de institute și centre de cercetare, în cele mai diverse domenii, se situează, conform clasamentului SCImago, pe locul 497 în lume, pe locul 18 în Europa de Est (zonă în care este inclusă și Federatia Rusa) și pe locul 1 în România.

Cele 70 de institute și centre de cercetare ale Academiei Române, își desfășoară activitatea în domenii esențiale ale științei și culturii. Rezultatele performante ale acestor institute se datorează activității a peste 2.000 de cercetători atestați, specialiști în cercetare fundamentală sau aplicată.

În clasamentul SCImago sunt listate câteva dintre marile institute ale Academiei Române. Astfel, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași se situează pe locul 15 în țară și pe locul 680 în lume, Institutul de Matematică „Simion Stoilow“ pe locul 18 în țară și pe 702 în lume, iar Institutul de Chimie Fizică pe locul 31 în țară și pe 744 în lume.

SCImago este un grup de cercetare spaniol aparținând Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cu implicarea Universității din Granada, Universității Extremadura, Carlos III (Madrid) și Alcalá de Henares, dedicat analizei, reprezentării și regăsării informațiilor prin tehnici sugestive de vizualizare.

Portal SCImago Journal & Country Rank include reviste și indicatori științifici de țară dezvoltați din informațiile conținute în baza de date Scopus® (Elsevier BV). Acești indicatori pot fi utilizați pentru a evalua și analiza domenii științifice, revistele putând fi comparate sau analizate separat. Clasamentele pe țări pot fi, de asemenea, comparate sau analizate separat.

xxx
xxx


xxx
xxx


Biroul de comunicare al Academiei Române