7-8 noiembrie 2023
Școala doctorală de istorie și arheologie


Conferința științifică a doctoranzilor din cadrul
Școlii doctorale de istorie și arheologie a SCOSAAR – ediția I

Școala doctorală de istorie și arheologie din cadrul SCOSAAR–Academia Română organizează Conferința științifică a doctoranzilor, ediția I, în perioada 7-8 noiembrie 2023. Conferința se va desfășura exclusiv în format on line pe platforma ZOOM și va cuprinde secțiuni separate pentru domeniile Istorie și Arheologie.

Evenimentul se dorește a fi o platformă de dezbatere și analiză a temelor care reflectă interesul de cercetare al doctoranzilor care frecventează cursurile școlii doctorale din cadrul Academiei Române, fiind deschis pentru participare și doctoranzilor care aparțin altor instituții de învățământ similare.

Cele două secțiuni ale conferinței vor beneficia marți, 7 noiembrie 2023, de prezența a doi invitați din străinătate, în calitate de keynote speakers care vor susține prelegeri de specialitate, astfel:

Secțiunea Istorie: orele 10-11
Ronny Reich, Haifa University, Israel, Discoveries from the Iron Age II in the City of David, Jerusalem and the Phoenician Connection

Secțiunea Arheologie: orele 12-13
Prof. dr. Marius Turda, School of Education, Humanities and Languages, Oxford Brookes University, titlu rezervat

La cele două secțiuni s-au înscris cu lucrări 35 de doctoranzi. Lucrările prezentate vor fi publicate într-un volum colectiv care va apărea sub egida Școlii doctorale de istorie și arheologie a SCOSAAR–Academia Română.


Comitetul de organizare este alcătuit din:
- dr. Iosif Marin Balog, cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu“, Cluj-Napoca, director al Școlii doctorale de istorie și arheologie a Academiei Române
- dr. Daniela Mârza, cercetător științific la Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca
- dr. Mioara Anton, cercetător științific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, București
- dr. Cătălin-Ștefan Popa, cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene, București
- dr. Adina Boroneanț, cercetător științific la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“, București