Comunicat de presă
5 octombrie 2023


Academia Română condamnă orice propagandă în spațiul universitar


Biroul Prezidiului Academiei Române a luat cunoștință, cu profundă îngrijorare, de un eveniment deosebit de grav petrecut în campusul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, cu ocazia deschiderii anului universitar 2023-2024. Activiști ai AUR au pătruns în incinta universității și au împrăștiat manifeste politice care îi îndemnau pe studenți să renunțe la studii și să se înscrie în AUR. Distribuirea în spațiul universitar de către un partid politic a unor pliante cu conținut politic, care blamează explicit personalități universitare pentru activitatea lor academică, îndemnul adresat studenților de a abandona studiile și de a lua atitudine politică împotriva propriei universități sunt acțiuni politice inacceptabile într-o societate democratică.

Atragem atenția că, potrivit legii, spațiile universitare și academice sunt destinate în mod exclusiv învățăturii, educației și cercetării. Orice acțiune de propagandă politică este strict interzisă.

Academia Română condamnă încălcarea spațiului universitar și a libertății academice printr-o manifestare politică de o extremă gravitate, un atac la independența universitară cu forme de acțiune politică și ideologii care păreau revolute.

Ne manifestăm solidaritatea academică și colegială cu profesorii, studenții și angajații SNSPA și suntem conștienți, că toți cei care iubesc democrația și buna funcționare a instituțiilor statului nostru trebuie să vegheze ca astfel de derapaje grave de la legile țării să nu se mai producă.

Biroul Prezidiului Academiei Române