Biblioteca Academiei Române
București | Calea Victoriei 125 | tel: 021.212.82.85 | www.biblacad.ro 

Comunicat de presă
16 octombrie 2023


Lansare de carte: volumul II al lucrării „Istoria Bibliotecii Academiei Române“,
în trei tomuri, cu peste 1500 de pagini


Biblioteca Academiei Române lansează miercuri, 18 octombrie 2023, cel de-al doilea volum din monografia intitulată „Istoria Bibliotecii Academiei Române“, alcătuit din trei părți, concretizate în trei tomuri masive, de peste 1.500 de pagini. Lansarea va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 11.

Despre importanța culturală a acestei ample monografii vor vorbi acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, și prof.ing. Nicolae Șt. Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei Române.

După doar un an de la tipărirea primului volum al lucrării „Istoria Bibliotecii Academiei Române“, care cuprindea perioada 1867-1885, colectivul de specialişti ai Bibliotecii a reușit să definitiveze volumul al II-lea, dedicat perioadei imediat următoare, cuprinsă între anii 1886-1918. Epoca se suprapune în mare măsură cu domnia ca rege a lui Carol I, începută în anul 1881 şi încheiată în anul 1914, un timp al marilor împliniri, marcat de mutaţii în spiritul modernităţii şi sincronizării cu marile capitale europene, în care ţara a dobândit o nouă identitate. Coincidenţa fericită a făcut ca glorioşii ani de modernizare a României să se suprapună cu directoratul lui Ioan Bianu la Biblioteca Academiei Române (1884-1935), personalitate providențială, care a construit o instituție fundamentală a culturii și spiritualității românești, după reguli și principii valabile, în bună măsură, și astăzi.

„În paginile acestui volum veți putea constata în mod concret cât de multe s-au schimbat în Biblioteca Academiei Române între 1886 și 1918. Din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ. Istoria Biblioteca Academiei Române în această perioadă este versiunea condensată a istoriei modernizării României“, explică prof.ing. Nicolae Noica, directorul Bibliotecii.

Lucrarea, de dimensiuni monumentale, reuneşte în paginile sale documente păstrate în Arhiva Academiei Române, Fond Biblioteca, referitoare la colecţiile de carte, periodice, manuscrise, monede şi tablouri, precum şi imagini cu aceste valori nepreţuite, descrieri ample şi portrete ale personalităţilor marcante ale vieţii academice, bisericeşti, culturale şi istorice ale neamului românesc.

Rostul acestui demers, declanșat în urmă cu un an, este acela de a prezenta Biblioteca Academiei Române și comorile aflate în patrimoniul acesteia. Dacă primul volum s-a ocupat de perioada de început, de funcționarea precară, într-un sediu impropriu, alcătuit din două încăperi aflate în Palatul Universității, actualele tomuri prezintă miracolul apariției unei biblioteci moderne, după mutarea Academiei Române, în anul 1896, într-un sediu propriu, pe actualul amplasament, deplin funcțional, cu un inventar uriaș de cărți, săli de lectură și cataloage moderne, care permiteau cititorului să ajungă cu maximă precizie, în timpul cel mai scurt, la cărțile de care avea nevoie.

La evenimentul de lansare al volumului II din „Istoria Bibliotecii Academiei Române“ și-au anunțat prezența numeroase personalităţi ale vieţii academice, politice, culturale şi bisericeşti. Participarea publicului este liberă.

Biroul de comunicare al Academiei Române