data-layout="button" data-size="small"> Share

Comunicat de presă
6 martie 2023


Parteneriat de acordare a două
„Burse ALFA pentru excelență în cercetare“

Academia Română și Fundația Alfa pentru Sănătate și Educație vor semna miercuri, 8 martie 2023, parteneriatul de constituire a Proiectului „Bursele ALFA pentru excelență în cercetare“. Acordul va fi semnat de acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, și avocat Mihai Măcelaru, reprezentant al Consiliului Director al Fundației Alfa. Evenimentul va avea loc la Clubul Academicienilor din Calea Victoriei 125, începând cu ora 10:30.

Proiectul „Bursele ALFA pentru excelență în cercetare“ prevede acordarea a două burse în domeniul științelor istorice și arheologie și în domeniul științelor medicale, în valoare de 5000 de euro fiecare, pentru 12 luni de cercetare. Cele două burse poartă numele a doi reputați membri ai Academiei Române: bursa „Academician Șerban Papacostea“, pentru istorie, și bursa „Academician Nicolae Cajal“, pentru medicină.

Bursele vor fi acordate prin competiție de dosare, în urma deciziei luate de comisiile de profil formate la inițiativa președinților secțiilor de specialitate ale Academiei Române. Grupul țintă eligibil în cadrul proiectului include cetățeni români, cu domiciliul în România sau care vor lucra în România în perioada acordării bursei. Candidații trebuie să fie deținători de doctorat în domeniile științe istorice și arheologie și științe medicale și să activeze în instituții de cercetare sau în universități din România. Vârsta maximă admisă este de 55 de ani.

„Bursele ALFA pentru excelență în cercetare“ vizează stimularea creșterii relevanței naționale și internaționale a cercetării în domeniul științelor istorice și al științelor medicale din România, precum și sporirea prestigiului public al activității de cercetare.

Atât Academia Română, cât și Fundația Alfa pentru Sănătate și Educație doresc să încurajeze etica cercetării și corectitudinea profesională și să dezvolte capacitatea oamenilor de știință de a genera rețele profesionale și de a forma centre de excelență.

Parteneriatul de acordare a burselor de excelență în cercetare pune în evidență dorința celor două organizații de a crea mecanisme de colaborare între mediul academic și cel nonprofit.

Biroul de comunicare al Academiei Române