23 iunie 2022

Lexicografie academică – „Dicționarul tezaur al limbii române“ – debutul unei noi ediții

Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ anunță un important și așteptat eveniment editorial: apariția primei fascicule din Dicționarul limbii române, care deschide noua ediție, revăzută și actualizată.

Volumul, de peste 500 de pagini (CCCVIII p. + 251 p.), cuprinde întregul instrumentar de Anexe, bibliografia completă a Dicționarului și o primă parte a literei A (până la cuvântul „abzițui“).

Noua ediție continuă concepția tradițională – de structură și de conținut – a seriei precedente a Dicționarului limbii române (1965-2010) și își propune să aducă la zi lexicul și frazeologia limbii române din prima jumătate a secolului al XIX-lea și evaluarea etimologică a acestora.

Prof. univ. dr. Cristian Moroianu, coordonatorul departamentului de Lexicografie și etimologie din Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ explică:

„Ediția a doua a Dicționarului limbii române (DLR-2) reprezintă actualizarea, în conformitate cu normele lexicografice europene ale secolului al XXI-lea, a Dicționarului academic (DA) coordonat de Sextil Pușcariu, început în 1913 și încheiat în 1948. Această aducere la zi debutează cu tomul I, litera A, fascicula 1 (A-Abzițui), apărut la Editura Academiei Române.

Acesta a fost realizat în cadrul Departamentului de lexicografie și etimologie al Institutului de Lingvistică al Academiei Române «Iorgu Iordan – Al. Rosetti» și conține, prin comparație obiectivă, o bibliografie construită după principii moderne, actualizată și mult mai bogată (peste 250 de pagini de titluri); lista abrevierilor este, la rândul ei, actualizată și mult diversificată, iar structura dicționarului este armonizată cu cea a seriei moderne a DLR-1 (1965-2010) și reconstruită într-o concepție vizuală și de conținut mai clară și mai accesibilă. Secțiunea etimologică este coordonată cu datele propuse de Dicționarul etimologic al limbii române și extinsă inclusiv asupra componentei frazeologice etc.

În plus, această nouă ediție, revizuită și adăugită, are și o versiune online, deschisă publicului prin acces liber, ceea ce constituie o premieră în lexicografia academică românească și face din DLR un dicționar modern, similar celorlalte opere lexicografice de referință ale limbilor europene.“

Anterior publicării la Editura Academiei Române, fascicula 1, litera A, din volumul I a apărut în variantă online și se află în acces liber.

Cercetătorii Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ oferă prin acest prim volum al Dicționarului tezaur al limbii române un instrument util de cercetare pentru toți cei interesați de originea, starea și evoluția limbii române, în continuitatea activității lexicografice de tip academic.

Dicționarul tezaur al limbii române este cea mai importantă operă lexicografică pentru cultura română, comparabilă, prin dimensiuni şi perspectiva abordării, cu lucrări similare din lexicografia europeană, precum Deutsches Wörterbuch, Dictionnaire de l’Académie Française, Oxford English Dictionary.

Biroul de comunicare al Academiei Române

ALT