20 iunie 2022

Revista „Arhivele Olteniei“ – 100 de ani. Simpozion dedicat, cu participare internațională
„Publicații culturale și științifice românești. Arhivele Olteniei (1922-2022)“
Craiova | online | 12-13 mai 2022

Revista „Arhivele Olteniei“ a împlinit 100 de ani de la apariția primului număr, în 1922. Pentru a celebra această aniversare, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor“ din Craiova, actualul editor al revistei, a alcătuit un program care include, de-a lungul anului 2022, o serie de manifestări științifice și culturale ce vor evidenția rolul publicației în peisajul științific regional și național.

Din acest program face parte simpozionul național cu participare internațională „Publicații culturale și științifice românești. Arhivele Olteniei (1922-2022)“, organizat de Institutul „C.S. Nicolăescu-Plopșor“ în perioada 12-13 mai 2022. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Universitatea din Craiova, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“, Baroul Dolj, Fundația Revista „Scrisul Românesc“, din Craiova, Asociația Culturală Carmina Balcanica și Asociația Centrul de Studii și Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru.

Simpozionul a reunit, online, cercetători din sistemul de cercetare al Academiei Române reprezentând Institutul de Studii Sud-Est Europene București, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului București, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu“ din București, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor“ din Craiova, cadre didactice de la Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Universitatea „Ovidius“ din Constanța, Universitatea din Craiova, specialiști din cadrul Arhivelor Naționale ale României, Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale, Serviciului Judeţean Olt al Arhivelelor Naţionale, Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa“ al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria“, muzeografi, istorici, doctoranzi din Târgu Jiu, Sibiu, Giurgiu, Craiova. Totodată, au fost prezente cadre universitare și specialiști din Polonia și SUA (New York).

Manifestarea științifică a fost deschisă de dr. Dorina Elena Rusu, membru corespondent al Academiei Române, care, în cuvântul adresat participanților, a menționat: „Editată, în prezent, de Institutul de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolăescu-Plopșor», sub egida Academiei Române, revista a devenit, în timp, un model de referință, atât pentru noi, oamenii de știință, cât mai ales pentru publicul larg, către care revista se deschide printr-o abordare pertinentă, punctuală, accesibilă și, mai ales, inedită. Spiritul oltean a fost și este mereu unul iscoditor, întrebător, deschizător de noi orizonturi, toate aceste caractere probate istoric punându-și amprenta și pe stilul abordat în Arhivele Olteniei“.

Prof. univ. dr. Sorin Purec, rectorul Universității „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu a transmis un mesaj a apreciat că revista „Arhivele Olteniei“ este una dintre cele mai valoase reviste cultural-științifice din inima Olteniei, ocupând un loc special în peisajul publicistic românesc. Considerată o publicație de referință în perioada interbelică, dar și în prezent, „prin calitatea materialelor publicate, revista constituie un fundament solid al cunoașterii sociale și răspunde cerințelor cultural-spirituale ce călăuzesc orice demers științific“.

Prof. univ. dr. Cezar Avram s-a arătat mândru de buna reputație a revistei în mediul științific românesc: „Legat sufletește de «Arhivele Olteniei», de ale cărei destine m-am ocupat mulți ani în calitate de director al Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolăescu-Plopșor», mă simt onorat să vă vorbesc despre o astfel de revistă, una cu totul aparte în lumea academică. Bogată în materiale bine documentate, atingând subiecte importante din viața socială și menținându-și caracterul pluridisciplinar, revista, iată, că dăinuie, intrând într-un secol de existență onorabilă“.

Lucrările simpozionului s-au desfășurat pe trei secțiuni:

  • Publicații culturale și științifice românești: începuturi, evoluție, digitalizare
  • Arhivele Olteniei 1922-2022: personalități și domenii de cercetare
  • Societăți cultural-științifice în secolul XX

În cadrul primei secțiuni au fost prezentate teme care au evidențiat rolul științific al publicațiilor cu profil socio-uman în peisajul publicistic intern și internațional, printre care: Revista „Arhivele Olteniei“ și rolul ei în viața științifică și culturală românească (cercet. șt. III dr. Anca Ceaușescu, cercet. șt. III dr. Simona Lazăr), O voce în istoriografia românească și est-europeană: revista Arhivele Totalitarismului (cercet. șt. II dr. Ana-Maria Cătănuș, cercet. șt. II dr. Dan Cătănuș), „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopșor»“ în peisajul publicistic românesc (cercet. șt. III dr. Mihaela Bărbieru), O publicație în inima actualității – Revista de Dreptul Familiei (prof. univ. dr. Călina Jugastru), Reviste juridice craiovene și presa de specialitate de-a lungul timpului (prof. univ. dr. Lucian Săuleanu), Revista Lumină Lină/Gracious Light, New York (prof. emeritus Theodor Damian), Revistele literare din exilul românesc (primul „val“) (prof. univ. dr. Mihaela Albu) ș.a.

Secținea a II-a a acordat o atenție deosebită revistei „Arhivele Olteniei“. Au fost abordate teme privitoare la personalitatea fondatorilor revistei și a colaboratorilor acesteia, precum: Un francez cu suflet de oltean: Charles Laugier. Activitatea medicală și culturală (cercet. șt. III dr. Narcisa Maria Mitu, cercet. șt. III, dr. Loredana Ilin Grozoiu), C.D. Fortunescu, personalitate marcantă a vieții culturale din Oltenia (cercet. șt. III dr. Ileana Cioarec, cercet. șt. III dr. Laura Sava), „C.S. Nicolăescu-Plopșor“ – tristețea unui polihistor (cercet. șt. I dr. Ion Militaru), Alexandru Bărcăcilă și revista „Arhivele Olteniei“ (prof. dr. Tudor Rățoi). Au fost puse în discuție subiecte variate, care au confirmat caracterul enciclopedic al revistei craiovene, păstrat cu o consecvență ce s-a dovedit seculară. Între comunicări s-au numărat: Pledoaria revistei „Arhivele Olteniei“ pentru înființarea învățământului superior craiovean (prof. univ. dr. Sevastian Cercel), Cercetări cu privire la perioada neolitică și eneolitică publicate în revista „Arhivele Olteniei“ (cercet. șt. III dr. Simona Lazăr, dr. Sabin Popovici), „Arhivele Olteniei” – considerații privind minoritățile entice (conf. univ. dr. habil. Carmen Ionela Banța), Onomastica în paginile revistei „Arhivele Olteniei“ (seria veche) – cercet. șt. II dr. Iustina Nica (Burci), Câteva ipostaze ale femeii în paginile revistei Arhivele Olteniei (cercet. șt. III dr. Georgeta Ghionea) ș.a.

Secțiunea a III-a a reunit teme variate precum: Societatea de Cultură Macedo-Română la începutul secolului XX (1900-1913) – cercet. șt. I, dr. Emil Țîrcomnicu, Comerţul de la Dunărea de Jos în relatarea lui Jacques Poumay. Un raport consular belgian pe anul 1852 (cercet. șt. dr. Cristian Constantin), Unele aspecte privind propaganda bolșevică din presa românească interbelică (1919-1939) – prof. univ. dr. Marian Cojoc, conf. univ. dr. Mariana Cojoc, Unele considerații privind rolul istoric al așezămintelor mănăstirești în opera lui Ion Donat. Studiu de caz: Crețești, Dolj (prof. univ. dr. Constanțiu Dinulescu).

Textele comunicărilor vor fi incluse în numărul aniversar al revistei „Arhivele Olteniei“.

Simpozionul „Publicații culturale și științifice românești. Arhivele Olteniei (1922-2022)“ este a doua manifestare din amplul program de manifestări științifice dedicat de institutul craiovean împlinirii unui secol de la apariția primului număr al revistei „Arhivele Olteniei“. Acesta succede workshop-ului „Revista Arhivele Olteniei – Serie veche“., desfășurat în data de 31 martie 2022.

Revista „Arhivele Olteniei“ a apărut în 1922 sub conducerea lui Charles Laugier, director, şi a unui comitet de redacţie format din pro¬fesorii Ştefan Ciuceanu (Craiova), T.G. Bulat (Râmnicu Vâlcea), Al. Bărcăcilă (Turnu Severin) şi C.D. Fortunescu – secretar de redacţie. Seria Veche a revistei a fost editată în intervalul 1922-1943; ulterior, anii războiului au însemnat o perioadă dificilă, cu un singur volum pentru anii 1944-1946. Seria nouă, apărută din 1981 ca publicaţie anuală, se tipărește, în prezent, sub egida Academiei Române şi este editată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor“ din Craiova.

Revista a avut o contribuție însemnată în viața cultural-științifică a Olteniei, și nu numai, prin publicarea în paginile sale a unui număr însemnat de materiale referitoare la bogatul tezaur patrimonial și spiritual al românilor. Pentru perioada interbelică, această revistă a fost apreciată pentru caracterul său enciclopedic, pentru conținutul valoros, fiind una de referință în peisajul cultural românesc.

Detalii, pe site-ul Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor“, în secțiunea dedicată.

Cercet. șt. III dr. Anca Ceaușescu
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor“

ALT