Institutele Academiei Române

Rețeaua de cercetare a Academiei Române este alcătuită din 70 de institute și centre de cercetare, aflate sub coordonarea secțiilor științifice, și acoperă întreg teritoriul țării, de la București, la Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Sibiu, Târgu Mureș. Institutele Academiei Române asigură direcția de cercetare fundamentală din România, dezvoltată în cadrul unor ample proiecte, pe lungi perioade de timp, implicând generații de cercetători.

Unele dintre aceste institute au o tradiție centenară, cum este, spre exemplu, Institutul de Studii Sud-Est Europene, fondat în 1914 de Nicolae Iorga, Gheorghe Murgoci și Vasile Pârvan, inițiativă care a condus la nașterea unui domeniu de cercetare în Europa și a stârnit interesul și pe continentele american și asiatic. Din aceeași perioadă datează importante institute clujene ale Academiei Române, întemeiate imediat după Marea Unire de la 1918, la inițiativa Regelui Ferdinand, ca gest de politică culturală unificatoare: Institutul de Istorie „George Bariţiu“, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu“, Arhiva de Folclor, Institutul de Arheologie și Istoria Artei.

CITEȘTE