Academia Română în dialog cu tinerii

Burse

Acordarea de burse elevilor și studenților cu potențial cognitiv deosebit, dar cu posibilități materiale deficitare, constituie o direcție prioritară a programului Academia Română în dialog cu tinerii.

Anul școlar

2024 - 2025

Anul școlar

2023 - 2024

Anul școlar

2022-2023

Fond special

Academia Română a constituit un fond special destinat burselor pentru tinerii supradotați, format din fonduri proprii, respectiv Fondul Recurent al Donatorilor, și din sponsorizări. Astfel, Academia Română face apel către toate entitățile cu potențial financiar să se alăture acestui demers, pe care îl dorim consistent și durabil, menit să contribuie la dezvoltarea unei noi generații de profesioniști și la valorificarea în România, pe termen lung, a puterii creatoare a tinerilor.

Apel de sponsorizare

Contribuțiile bănești pot fi virate în unul din conturile de mai jos, deschise de Fundația „Patrimoniu“ la Banca Comercială Română, Sucursala Unirea:
Cont în lei: RO42 RNCB 0082 0476 5215 0001
Cont în Euro: RO15 RNCB 0082 0476 5215 0002

Fondurile colectate vor fi gestionate prin intermediul Fundației Patrimoniu a Academiei Române, pe baza unei proceduri total transparente.


Criterii orientative de acordare

Bursele de susținere se acordă pe bază de competiție, organizată la nivel național. Criteriile luate în considerare sunt:
-
rezultatele școlare
-
premiile obținute la olimpiadele naționale și internaționale
-
situația materială a părinților/aparținătorilor
-
motivația și dorința de a acumula cunoștințe și de a evolua profesional
-
capacitatea creativă și inovativă

Procedură de selecție

Selecția elevilor și studenților pentru acordarea burselor se realizează pe baza următoarei proceduri:
-
Competiția se anunță prin intermediul inspectoratelor școlare și prin coordonatorii grupurilor de elevi olimpici pe domenii, precum și prin intermediul mass-media și al site-ului Academiei Române. Anunțul va fi însoțit de criteriile de selecție stabilite de Consiliul de coordonare a programului.
-
Elevii/studenții transmit către comisia de selecție, prin poșta electronică sau prin poșta clasică, un dosar care cuprinde cererea, rezultate școlare, starea materială a susținătorilor și recomandarea profesorului care le coordonează activitatea școlară.
-
Elevii/studenții eligibili, selectați pe baza setului de criterii stabilite de Consiliul de coordonare a programului, sunt invitați la un interviu.
-
În urma interviurilor organizate în București, Timișoara, Cluj și Iași se aprobă lista câștigătorilor burselor.

Bursele se acordă anual până la finalizarea studiilor de liceu și/sau de facultate.

Anual se analizează situația școlară și rezultatele la olimpiade obținute de tinerii bursieri. În cazul în care rezultatele nu corespund exigențelor de performanță, bursa este anulată pentru anul imediat următor.

Activitatea bursierilor Academiei Române va fi prezentată în fața Adunării Generale cu ocazia acordării premiilor Academiei Române, în luna decembrie a fiecărui an.