Acorduri

Instituții partenere

Academia Română are încheiate acorduri bilaterale, protocoale sau memorandumuri de cooperare științifică și culturală cu un număr de peste 50 de instituții științifice, în baza cărora desfășoară proiecte comune de cercetare, schimburi interacademice și manifestări științifice. În vederea menținerii, consolidării și dezvoltării relațiilor sale pe plan internațional, precum și a sprijinirii continue a cercetării în toate domeniile reprezentate de cele 14 secții științifice ale sale, Academia Română asigură: încheierea de acorduri și programe de cooperare, avizarea și transmiterea documentației necesare în derularea stagiilor de cercetare, aprobarea listei anuale de schimburi interacademice și a condițiilor specifice pentru derularea acestora, publicarea și gestionarea apelurilor pentru depunerea proiectelor comune de cercetare, realizarea comunicării interacademice.