PREZENTARE - Obiective
 

Principalele obiective urmărite de colectivele de cercetare sunt:

  • realizarea instrumentelor de lucru fundamentale ale disciplinelor etnologice;

  • alcătuirea și tezaurizarea documentelor specifice acestor domenii;

  • armonizarea cercetării moderne și a sensurilor acesteia cu dinamica fenomenelor, respectarea metodologiilor și teoriilor specifice;

  • studiul acțiunilor de „globalizare culturală”, definirea proceselor de constituire a identităților, fenomenologia și configurarea mentalităților;

  • actualizarea fondurilor din patrimoniul arhivistic (arhive neconvenționale) prin crearea, sistematizarea, conservarea și folosirea documentelor, în sisteme analogic și digital, ca forme de expresie ale culturii orale;

  • prezentarea imaginii evoluției societății, în plan local și regional, pentru cei interesați de studiul dinamicii obiceiurilor, credințelor, al creațiilor orale exprimate prin orice tip de limbaj, din perspective istorice, geografice, filologice, artistice, funcționale;

  • locul și contribuțiile pe care le aduc cultura populara tradițională și cea contemporană, create pe teritoriul României, la patrimoniul european și universal;

  • prezentarea rezultatelor cercetării celor interesați să le valorifice în strategiile culturale și sociale.