Conferința „Reflecțiile unui inovator“
Organizator:
Academia Română


Conferențiar:
Nelu Mihai, dr. în știinta calculatoarelor, fondator al proiectului „Cloud of Clouds“


Moderator:
Acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române


Dr. Nelu Mihai, CEO și Fondator al Mosaixsoft Inc și al proiectului „Cloud of Clouds“, propune în conferința de la Academia Română o introducere în concepte moderne de tehnologii avansate utilizate în diferite industrii, precum și o analiză critică a acestora. Scopul acestei abordări este de a găsi soluții la unele probleme specifice prin promovarea și practicarea unei gândiri interdisciplinare. Dr. Nelu Mihai subliniază că, oricât de evidente și de acceptate sunt deja un concept, o tehnologie sau un produs, printr-o analiză dialectică a lor, de tip cartezian, se pot intui noi direcții de progres.

Având abilitatea de a identifica conotații latente interdisciplinare în spațiul științelor exacte – informatică, fizică, matematică, astronomie, dr. Nelu Mihai pune la un loc o serie de teme specifice acestor domenii pentru a utiliza rezultatele cercetării fundamentale în zona aplicabilității practice.

Tematica abordată în cadrul conferinței este generoasă, aparent eterogenă și incitantă. Dr. Nelu Mihai enumeră 10 subiecte de reflecție ce pot deschide multiple direcții de cercetare aplicată:
1. Legile fizicii aplicate astronomiei sunt legi universale. Cum pot ele ajuta la proiectarea unor sisteme de „cloud computing“ cu o arhitectură elegantă.
2. Extinderea utilizării energiei solare obligă la regândirea arhitecturii rețelelor electrice.
3. Cum poate fi folosită experiența deja acumulată în proiectarea internetului și a sistemelor de „cloud computing“ pentru a proiecta rețelele naționale  distribuite ale viitorului.
4. De ce tehnologia curentă de Inteligență Artificială are nevoie de o reproiectare mai profundă? Ce este, de fapt, și cum definim cunoștințele („knowledge“) din  perspectiva teoriei informației? Pot fi folosite lecțiile învățate de știință din istoria evoluției electronicii și fizicii nucleare (construcția bombei A) pentru a  dezvolta mai rapid Inteligența Artificială Generalizată?
5. Despre simetrie, invarianți și frumusețe în fizică. Cum pot fi folosite aceste concepte pentru a proiecta Interfețe Software Programabile superioare și mai  prietenoase pentru programatori
6. Proiectarea de software elaborat pentru a rezolva problemele legate de securitate cibernetică nu pare să fie o soluție. Cum se poate folosi tehnologia de  proiectare a circuitelor integrate și integrarea software-ului în hardware pentru a proiecta sisteme de protecție mult mai avansate?
7. Adevărata istorie a conceptului de Software Defined Networking în proiectarea echipamentelor arhitecturii rețelelor digitale de calculatoare.
8. Electronica digitală și analogică pentru sisteme solare: cum arată prezentul, cum va fi viitorul.
9. Care va fi evoluția sistemelor de operare: Linux, sisteme de operare hiperdistribuite, pico-kernel-uri, Internet Generalizat (IoT, IoE și alte denumiri uitate deja),  baze de date cu logică încorporată.
10. Supercloud sau Metacloud: noi generații de arhitecturi pentru multicloud hiperdistribuit.

Conferința va fi moderată de acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române și coordonatorul proiectului „Ora de știință. Invitații Academiei Române“. La final, publicul va avea ocazia să intre în dialog cu conferențiarul, să pună întrebări și să facă observații.

Imagine generată de Inteligența Artificială, pe baza datelor oferite în prezentarea conferinței

Nelu Mihai a absolvit facultatea de Automatică și Calculatoare din București în 1981. Și-a susținut teza de doctorat cu o tematică de proiectare de sisteme de operare în timp real cu aplicații în fizica nucleară (1992). Timp de zece ani (1982-1992) a fost cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ de la Măgurele, între realizările sale din această perioadă numărându-se: realizarea primei rețele de calculatoare cuplate prin TCP/IP + Ethernet din România, în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; proiectarea primul RTOS (Real Time Operating System) din România (Xunix – IFIN); inițierea, proiectarea și implementarea primul analizor nuclear multicanal bazat pe IBM PC din România.

Cercetător invitat (1990-1992) la CERN (Elveția), University of London și GSI Darmstadt. În 1992 se mută în Silicon Valley, SUA, unde lucrează ca Lead Architect la Ready Systems/Microtec Research, companie în cadrul căreia a proiectat Vrtxmc Real Time OS, folosit în Telescopul Spațial Hubble și care a cunoscut peste un miliard de „implementări“ pe telefoane mobile, autoturisme, avioane, aplicații militare etc.

A lucrat în mari companii americane, în cadrul cărora a deținut funcții importante: general manager la IP Platform Organization/Geoplex la Bell Labs/ AT&T Labs, SVP of Engineering & Operations la Cloudshield Technologies Inc., EVP Engineering & Product la Packeteer Technology Inc., VP Engineering & Product la Enphase Energy Inc., CTO/EVP la SunEdison Inc..

Inventator de vocație, Nelu Mihai a realizat primul microinvertor comercial din lume, a inventat modulele solare AC, a inițiat teoria proiectării rețelelor electrice folosind principiile internetului, a proiectat sisteme multicloud bazate pe un model teoretic al multi/hybrid cloud și sistemele de control aferente bazate pe teoria grafurilor vectoriale și a câmpului.

Din 2015 este consultant pentru tehnologie avansată pentru Departamentul de Energie al Statelor Unite ale Americii (U.S. DOE) și, ulterior, consultant pentru ARPA, World Bank și programul Biden IRA.