Sesiunea de comunicări științifice „100 de ani de la primul Congres Național de Chimie“
Organizator:
Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, prin Divizia de Istoria Tehnicii


 

Tematică:
- 100 de ani de la primul Congres Național de Chimie
- Fondarea Institutului Național de Chimie
- Tehnologia chimică în dezvoltarea economică a României


Program

- acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române
Cuvânt de deschidere: 100 de ani de la Primul Congres Național de Chimie

- prof.univ.dr.ing. Anca Cojocaru, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Institutul Național de Chimie – Facultatea de Utilaje și Ingineria Proceselor Chimice. Contribuții fundamentale la formarea și modelarea inginerului modern de profil chimic

- prof.univ.dr.ing. Dobre Tănase, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
„Quo vadis“ în ingineria chimică prin paradigme

- prof.univ.dr.ing. Anca Cojocaru, șef lucrări dr.ing. Ioana-Alina Ciobotaru, prof.univ.dr.ing. Dănuț-Ionel Văireanu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Primul Congres Național de Chimie, modernism și deschidere internațională: Petru Bogdan – Structura materiei – conferința plenară a Congresului

- conf.dr. Gabriela-Iulia David, Facultatea de Chimie, Universitatea București
Personalități ale chimiei românești în perioada 1924-2024

- prof.univ.dr.ing. Dănuț-Ionel Văireanu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Institutul Național de Chimie – centru de excelență al învățământului de profil chimic din România

- dr.ing. Virgiliu Băncilă, Consilier Chimcomplex S.A. Borzești
Industria chimică și petrochimică din România. Trecut, prezent și viitor

Sesiunea organizată de Divizia de Istoria Tehnicii va puncta câteva momente reprezentative din istoria industriei chimice românești, una dintre principalele ramuri economice ale României.

Sesiunea de comunicări va fi urmată de o expoziție fotografică organizată cu sprijinul Agenției Naționale de Presă AGERPRES.