Sesiunea științifică „Bicentenarul nașterii lui Avram Iancu – Eroul, contemporanii, epoca“
Organizatori:
Academia Română
Secția de științe istorice și arheologie


Alocuțiuni:

- acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române
Avram Iancu – vizionarul
- prof. univ. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române
- prof. univ. Sorin Șipoș, Universitatea din Oradea
Avram Iancu între glorie și defăimare
- prof. univ. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române
Un contemporan al lui Avram Iancu în Moldova – Episcopul Melchisedec Ștefănescu
- prof. univ. Gheorghe Cliveti, membru corespondent al Academiei Române
Bărnuțiu și Avram Iancu – Centralitatea ardeleană a revoluției române de la 1848-1849
- prof. univ. Dumitru Preda
Avram Iancu, conducătorul războiului de apărare a neamului românesc din Transilvania: 1848-1849