Simpozion Gheorghe Spacu – 140 de ani de la naștere
Organizator:
Secția de științe chimice a Academiei Române


Sesiune comemorativă
- acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu“, Academia Română; Facultatea de Chimie, Universitatea din București
„G. Spacu – un monument al chimiei coordinative“
- acad. Ionel Haiduc, acad. Cristian Silvestru, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca „Gheorghe Spacu – întemeietorul școlii de chimie anorganică la Cluj-Napoca“
- dr. Otilia Costișor, Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu“, Academia Română
„Moștenirea Profesorului Gheorghe Spacu - Direcții de Cercetare la Institutul de Chimie «Coriolan Drăgulescu»“
- prof. univ. Aurel Pui, Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași
„De la combinații complexe la nanostructuri oxidice“

Lansarea produsul filatelic dedicat savantului Gheorghe Spacu – Romfilatelia
Prezintă Cristina Popescu, director general Romfilatelia

Sesiune de comunicări științifice – O nouă generație de chimiști anorganicieni
Moderator: acad. Cristian Silvestru

- drd. Raffaele Fontana, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
„Reactivitatea ciclobismutanilor: un studiu asupra comportamentului legăturilor metal-metal față de diferite substraturi“
- student Rareș George Dornea, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
„Influența grupărilor electron-atrăgătoare asupra naturii legăturilor chimice în compuși organometalici ai stibiului – un studiu de
caz“
- student Alexandru Andrei Tomuţa, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
„Nicotinați și izonicotinați de arilpnictogen(III) (Sb, Bi). Caracterizare și comparație structurală“
- drd. Evelyn Popa, Institutul de Chimie „Coriolan Dragulescu“, Academia Română
„Sisteme bimetalice cristalin lichide bazate pe combinaţii complexe ale metalelor din blocul d“
- drd. Ioana Radu, Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași
„Nanosisteme fotocatalitice de tip core/shell@shell cu schelet de tip perovskit“
- drd. Diana-Ioana Eftemie, Facultatea de Chimie, Universitatea din București; Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu“, Academia Română
„Strategii de sinteză pentru compuși coordinativi heteropolinucleari 4f-4f’ cu liganzi bază Schiff“
- drd. Cristian Spînu, Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu“, Academia Română; Facultatea de Chimie, Universitatea din București
„Sinteza și caracterizarea complecșilor metalici care conțin liganzi nitronil nitroxid proveniți de la nitro-o-vanilină și bisfenol A“
- drd. Andrei A. Pătrașcu, Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu“, Academia Română; Facultatea de Chimie, Universitatea din București
„Combinații complexe heterotrispin 2p-3d-4f cu radicali organici de tip nitronil nitroxid”
- student Ștefan Dimitriu, Facultatea de Chimie, Universitatea din București; Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu“, Academia Română
„Funcționalizarea 5-bromosalicilaldehidei ca liganzi de tip bază Mannich, bază Schiff și radicali nitronil-nitroxid și complecșii
acestora“
- Student Robert I. Botea, Facultatea de Chimie, Universitatea din București
„Sinteza dirijată de combinații complexe mono- și binucleare utilizând liganzi polidentați cu sisteme π extinse.“