Conferința „Trei decenii de UE (1993–2023).
O construcție politico-juridică, o comunitate de valori, o identitate culturală“
Conferențiar:
prof .univ. dr. Mircea Duțu
Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei Române 


La 1 noiembrie 2023 s-au împlinit trei decenii de la crearea Uniunii Europene, prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht din 1 noiembrie 1993. Începe astfel o nouă etapă în dezvoltarea construcției europene, la care România a aderat la 1 ianuarie 2007. Concepută ca o structură politico-juridică și economică, o comunitate de valori și un spațiu de afirmare a unei identități culturale comune, UE asigură cooperarea consolidată a statelor membre, progresul fiecăruia dintre ele și afirmarea intereselor acestora într-o lume globalizată. Apartenența la UE reprezintă pentru România un cadru de afirmare a vocației sale occidentale și de valorificare în comun a capacităților de care dispune țara noastră.

Prof. univ. dr. Mircea Duțu este directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei Române și președintele Universității Ecologice din București. Având vaste preocupări în domeniul dreptului și al culturii juridico-politice, prof. Duțu a abordat prin studii, analize și articole aspecte majore ale ideii europene, ale evoluției construcției comunitare și noilor provocări în contextul globalizării și al restructurărilor geopolitice în curs. A acordat o atenție deosebită prezenței românești în cadrul UE din perspectiva tradițiilor interbelice și a priorităților actuale, într-o Europă a unității prin diversitate, aflată la un nou moment de răscruce din istoria sa.