Conferința internațională „Biotec pentru deceniul 2030 – realizări, priorități și urgențe“
Organizatori:
Academia Română, Secția de științe agricole și silvice
Academia de Știinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București


Deschidere oficială:
- acad. Dumitru Murariu, vicepreședinte al Academiei Române
- prof.univ. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“
- acad. Doru Pamfil, președintele Secției de științe agricole și silvice


Moderator
Prof. Ioan Negruțiu, membru de onoare din străinătate al Academiei Române


Alocuțiuni

10:20 Prof. Jurijus (Yuri) Gleba, Co-founder and Chief Executive Officer NOMAD Bioscience GmbH and Icon Genetics GmbH, Germany
Where can and should biotech go. Trends and examples: protein products for medicine and food – Unde ar trebui să meargă biotehnologia. Tendințe și exemple: produse proteice pentru medicină și alimente

10:40 Prof. Philippe Gillet, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Elveția
Traçabilité intégrale dans les systèmes agro-alimentaires: sécurité et partage de la valeur du producteur au consommateur – Trasabilitatea integrală în sistemele agroalimentare: securitate și împărțirea valorii de la producător la consumator

11:00 Dr. Iulian Gabur, șef lucrări, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad“, Iași
Biotechnologie in agriculture: a practical perspective – Biotehnologia în agricultură: o perspectivă practică

11:20 Prof. Ion Negruțiu, Ecole Normale Supérieure de Lyon Franțai
Biotech in the age of global threats 2025-2030 – Biotec în epoca amenințărilor globale 2025-2030ă

Evenimentul va putea fi urmărit și pe platforma ZOOM, folosind următoarele date de conectare:

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/88676686244?pwd=CmMvv2hYjjypDxn8SF1A1io7l08bpB.1
Meeting ID: 886 7668 6244
Passcode: 732817