Sesiune comemorativă „Academicianul Dan Berindei – 100 de ani de la naștere“


Organizator:
Secția de științe istorice și arheologie a Academiei Române


Vor lua cuvântul:
- acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române
- acad. Bogdan C. Simionescu
- prof.univ. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu“ din Cluj-Napoca
- prof.ing. Nicolae Șt. Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al Bibliotecii Academiei Române
- Ing. Alexandru Morega, membru corespondent al Academiei Române, președintele Fundației ,,Patrimoniu“
- dr. Narcis Dorin Ion, director general al Muzeului Național ,,Peleș“
- dr. Lucian Dindirică, manager al Bibliotecii Județeane „Alexandru și Aristia Aman“ din Craiova