Conferințele DALLES ale Academiei Române
Omul și societatea supertehnologizată
Conferențiar:
Acad. Ioan Dumitrache
Secretar general al Academiei Române (din 2018)
Coordonator al Centrului Național pentru Cercetarea Creierului din cadrul Academiei Române (din 2009) 

Intrarea este liberă.


Acad. Ioan Dumitrache susține ideea că evoluția omului ca ființă inteligentă (din punctul de vedere al capacităților de dezvoltare a cunoașterii, al autoperfecționării, dar și al creării și al punerii în practică a elaborărilor din domeniul științei, culturii și tehnologiei) evidențiază complexitatea și provocările ultimelor etape ale revoluției industriale legate de societatea hiperconectată. Știința și tehnologia s-au dezvoltat într-un proces de spirală, pe parcursul celor patru revoluții tehnologice, bazate pe descoperiri din domeniul utilizării puterii apei și a aburului, al motorului cu ardere internă și al electricității, al electronicii și calculatoarelor, până la automatizare, la integrarea calculatoarelor cu obiectele fizice prin rețele de senzori și elemente de execuție, la dezvoltarea sistemelor inteligente cu autonomie ridicată, internetul.

Datorită dezvoltării rapide a tehnologiilor, descoperirile din secolul al XX-lea au în continuare efecte majore asupra umanității și conduc către o lume globalizată. Creșterea nivelului de educație și a cercetărilor științifice a dus la dezvoltarea științei și tehnologiilor. Cele două componente sunt rezultatul evoluției științelor fundamentale, prin care sunt evidențiate noi principii și fenomene, cât și al științelor aplicate. Toate acestea au impact major asupra calității vieții.

În cadrul conferinței vor fi prezentate unele aspecte privind tehnologia informației, inteligența artificială și omul, colaborarea între oameni și mașini, între mașini și mașini, învățarea automată. Subiectul central îl va constitui prezentarea calității vieții actuale a oamenilor, prezența robotului ca ajutor al omului, fără a-l pune vreodată în pericol.


Academician Ioan DUMITRACHE
Licențiat al Facultății de Energetică a Institutului Politehnic din București, în anul 1962, devine cadru didactic imediat după absolvirea facultății, în cadrul Catedrei de Automatică. Din 1982 este profesor universitar. A obținut titlul de doctor inginer în Automatică în anul 1970, cu teza Contribuții la sinteza sistemelor și circuitelor fluidice numerice. A participat la programe de specializare în S.U.A. (în 1969, 1971, 1991, 1994), în Germania și în Franța. În 1970 a obținut o bursă Fullbright în cadrul Centrului pentru Știința Sistemelor de la Oklahoma State University. Din 1987 este conducător de doctorat în cadrul Universității Politehnica din București, în specialitatea Sisteme Automate. În anul 2017 a fost ales membru titular al Academiei Române (membru corespondent în 2003).

În anul 1979 a devenit membru în Comitetul Tehnic IFAC – Componente și Instrumente, în anul 2008 a fost ales vicepreședinte, iar din 2011 este președintele Comitetului Tehnic TC-4.1, IFAC – Components and Techniques for Control. Din anul 1991 este președinte al Societății Române pentru Automatică și Informatică Tehnică (SRAIT). În 1994 înființează Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane (CPRU), fiind director al acestui centru de la înființare până în prezent. În perioada 1994–1998 a fost vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Universități (CNCSU), iar între 1998 și 2011 a fost președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS). Între 2000 și 2011 a fost vicepreședinte al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare al Ministerului Cercetării. A fost reprezentant al României în grupul guvernatorilor (Board of Gouvernes) JRC, în perioada 2005–2012, și membru în Consiliul de Coordonare (Governing Council) al Fundației Europene pentru Știință (ESF), în perioada 2002–2011.

Începând cu anul 1974 a fost membru în comitetele internaționale de program la peste 100 manifestări științifice, organizate sub egida IFAC și IEEE. A organizat mai multe manifestări științifice IFAC în România; în calitate de coordonator și/sau membru al echipei, a organizat Conferința Internaţională de Automatică și Calculatoare (Control Systems and Computer Science – CSCS), ajunsă la a 23-a ediție. A participat, în calitate de director sau de membru în echipe de cercetare, în peste 100 de proiecte științifică, naționale și internaționale.

Direcții de cercetare: conceperea unor arhitecturi avansate de sisteme de conducere în timp real a sistemelor complexe; dezvoltarea unor pachete de programe pentru analiza și proiectarea sistemelor dinamice; modelarea și interpretarea sistemică a proceselor biologice și elaborarea de structuri și algoritmi de conducere a bioproceselor; tehnici inteligente și arhitecturi hibride pentru conducerea proceselor; sisteme autonome hibride de conducere.

Este autor a peste 40 de cărți și monografii, în diferite domenii din inginerie: conducerea inteligentă a roboților, conducerea numerică a proceselor, optimizarea proceselor, ingineria reglării automate, automatizări electronice, sisteme inteligente de conducere. A publicat peste 300 lucrări științifice în jurnale și reviste științifice, cât și în volume ale unor conferințe internaționale de specialitate. Este editorul a peste 24 volume, publicate la edituri naționale și internaționale, în domeniile automatică și tehnologia informației.