Lansare de carte: „Mitropolitul Andrei Șaguna. O Biografie culturală“, de Mircea-Gheorghe Abrudan


Organizatori:
Academia Română
Secția de științe istorice și arheologie


Cartea va fi prezentată de:
- acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române
- prof. univ. Ioan Bolovan, director al Institutului de Istorie „George Barițiu“ al Academiei Române din Cluj-Napoca
- pr. prof. univ. Mihail-Simion Săsăujan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ a Universității din București
- dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu“ al Academiei Române din Cluj-NapocaVolumul „Mitropolitul Andrei Șaguna. O Biografie culturală“ a apărut anul acesta la editura „Școala Ardeleană“, sub egida Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, și se bucură de o prefață scrisă de prof. Ioan Bolovan, membru coresponent al Academiei Române.

„Autorul intitulează acest volum O biografie culturală fiindcă a dorit să ilustreze profilul intelectual și orizontul cultural larg al marelui ierarh. Pornind de la această intenționalitate asumată și recunoscută încă în debutul volumului, materialele incluse ni-l relevă pe Andrei Șaguna drept un ctitor de instituții culturale care au asigurat românilor din Transilvania nu doar supraviețuirea identitară, ci și progresul cultural și chiar material al națiunii. Cartea acoperă o paletă mult mai largă de aspecte care învederează relațiile personale ale lui Andrei Șaguna cu împăratul Franz Joseph, cu alți politicieni de prim rang de la Viena, legături care i-au și asigurat ierahului sibian succesul în inițiativele culturale, ecleziastice și politico-naționale vizând propășirea poporului român.

Toate studiile evidențiază o documentare solidă care include surse inedite, dar și edite, precum şi o bibliografie națională și internațională adusă la zi. Remarcăm talentul narativ al autorului, care trădează un spirit elevat, un intelectual cu reale aptitudini literare, atent la tot ce îl înconjură și-i marchează existența cotidiană, dar și preocupat să îmbrace realitatea istorică într-o formă atractivă și captivantă deopotrivă pentru istorici și publicul larg. Îi asigur pe toți că vor găsi suficiente pagini valoroase care să le completeze informațiile despre o epocă și o personalitate cu totul aparte în istoria secolului al XIX-lea“, scrie prof. Ioan Bolovan în prefața cărții.