Conferințele DALLES ale Academiei Române
„Este româna «mama limbii latine»?“
Organizatori:
Academia Română
Fundația Culturală Dalles


Conferențiar:
acad. Gheorghe Chivu
Președintele Secției de filologie și literatură a Academiei Române
Președintele Fundației Culturale „Ioan I. Dalles“ a AcademieiDorința de a afla date noi despre originea poporului român și, implicit, despre începuturile limbii noastre este întru totul justificată. Absența documentelor scrise privitoare la perioade îndelungate din istoria neamului din care facem parte lasă însă loc ipotezelor, unele bazate pe o presupusă logică a evenimentelor, altele căutând, de câteva secole, explicații ce au evident caracter politic. Limba însăși are, prin informațiile pe care le conservă, o evidentă valoare documentară, iar informațiile pe care ea le oferă pot fi rareori contestate. Ce ne spune limba română despre începuturile poporului nostru și despre apartenența sa la o anumită familie lingvistică? Este oare româna „mama limbii latine“, cum susțin unii dintre intelectualii contemporani nouă? Conferința vă propune răspunsuri argumentate lingvistic la această incitantă întrebare.


Licențiat în filologie al Universității din București, Gheorghe Chivu a lucrat ca cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“ și la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“, ambele institute de cercetare ale Academiei Române. A fost profesor la Facultatea de Litere din București, fiind specialist în filologie veche românească, în istoria limbii și în istoria limbii române literare.

Prof. Chivu este editor al unor importante scrieri vechi românești (Codex Sturdzanus, 1993; Institutiones linguae Valachicae. Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină, 2001; Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicționar al limbii române, 2008). A colaborat la redactarea unor sinteze privind istoria limbii române literare (Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532 – 1780), 1997). Este autor sau coordonator al unor lucrări de sinteză privind epoca veche a scrisului nostru literar (Dicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), 1992; Limba română – de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice, 2000; Enciclopedia literaturii române vechi, 2018). Din 2017 este profesor emerit al Facultății de Litere a Universității din București.

În anul 2023 prof. Gheorghe Chivu a fost ales membru titular al Academiei Române și președintele Fundației Culturale „Ioan I. Dalles“.