Expoziția „Presa românească. Între tradiție și modernitate“
Organizator:
Biblioteca Academiei Române
- Serviciul de catalogare periodice
- Serviciul de manuscrise-carte rară


Alocuțiuni:
- acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române
- acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române
- prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei și director general al Bibliotecii Academiei RomâneExpoziția „Presa românească. Între tradiție și modernitate“ se înscrie în seria evenimentelor anuale dedicate prezentării valorosului tezaur de periodice al Bibliotecii Academiei Române deținătoarea celei mai bogate și mai cuprinzătoare colecții de presă românească tipărită în țară sau în străinătate. Până în prezent, colecția de periodice a Bibliotecii Academiei Române numără peste 58.800 de titluri, reprezentând peste 8,5 milioane de exemplare.