RAPOARTE 2021

14. SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI


- Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, Bucureşti
Raport de activitate 2021 (Anexa 2) , Proiecte , Plan de cercetare 2022
- Institutul de Informatică Teoretică, Iaşi
Raport de activitate 2021 (Anexa 2) Dare de seamă , Plan de cercetare 2022