Maria ZAHARESCU - Chimist


Membru titular 2015
Membru corespondent 2001


Președinte executiv al Comisiei de granturi a Academiei Române, 2002-2006
Președinte al Secţiei de știinţe chimice a Academiei Române, 2006-2009
Director al Departamentului de Știinţe Exacte al Școlii Doctorale din Academia Română, 2011-prezent
Membru în Comisia de Etică a Academiei Române, 2010-2018
Preşedinte al Consiliului de Onoare a Academiei Române, 2018-prezent

Maria Magdalena Zaharescu (n. Demian) s-a născut la 20 ianuarie 1938 în Cluj-Napoca.

A terminat Liceul Seral din Cluj-Napoca în anul 1954, cu diplomă de merit. În 1959 a absolvit Facultatea de Chimie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, specialitatea chimie anorganică și analitică, de asemenea cu diplomă de merit, împreună cu alţi doi colegi, viitori membri ai Academiei Române: Ionel Haiduc și Ioan Silberg.

A susţinut teza de doctorat „Studiul sistemului ternar SiO2-TiO2-NiO“ în 1971, sub conducerea știinţifică a prof. Constantin Gh. Macarovici, la Institutul de Chimie din Cluj-Napoca, și a beneficiat de un stagiu post-doctoral la Universitatea Tehnică a Danemarcei – Lyngby, în 1974.

În perioada 1959-1964 a început primele cercetări în domeniul materialelor oxidice, ca angajată a departamentului de cercetare și dezvoltare al fabricii de abrazivi „Carbochim“ din Cluj-Napoca, și a beneficiat de un stagiu de cercetare la Institutul Unional de Cercetări în domeniul Materialelor Abrazive şi a Șlefuirii, Leningrad, URSS.

În 1964 a obţinut prin concurs poziţia de asistent de cercetare la Centrul de Chimie Anorganică al Academiei Române din București, care în 1969 a fuzionat cu Centrul (ulterior Institutul) de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al Academiei Române. A promovat toate treptele ierarhice în cercetare, iar în 1971, la 33 de ani, a fost numită șefa Laboratorului „Chimia fizică a silicaţilor“, devenit în 1990 „Compuși oxidici și știința materialelor“. A condus laboratorul până în 2017, perioadă în care a colaborat cu institute de cercetare din URSS (1976), Statele Unite ale Americii (1999), Cehia (2001), Franţa (2004), India (2009) şi Slovenia (2013).

Activitatea sa științifică a abordat domeniul chimiei fizice a sistemelor oxidice, în principal studiul echilibrelor termice de fază, a mecanismelor de reacție și a corelaţiei structură-proprietăţi.

A inițiat și a dezvoltat în România metoda sol-gel, un procedeu nou privind obținerea compușilor oxidici prin metode chimice în soluţie.

Domenii de cercetare: chimia fizică a compușilor oxidici, metoda de sinteză sol-gel a compușilor oxidici.

În domeniul chimiei fizice a sistemelor oxidice, a studiat mecanismele de reacție, echilibrele termice de fază şi corelațiile structură-proprietăți în sisteme de interes pentru obţinerea de ferite hexagonale, semiconductori pe bază de ZnO și SnO2, superconductori pe bază de Bi2O3, conductori ionici pe bază de LaGaO3 și materiale dielectrice bazate pe BaTiO3. Rezultatele a opt lucrări publicate privind studiul echilibrelor termice de fază (sistemele TiO2-BaO-V2O5, BaO-MO-Fe2O3, TiO2-SrO, Sn-Sb-Cu-O) au fost incluse ca date de referință în baza de date 3.1, Ed. American Ceramic Society și Institutul Național de Standarde și Tehnologie, SUA.

În domeniul sistemelor vitroase, a studiat în principal sistemele policomponente care conțin ZrO2, P2O5 sau PbO, cu aplicații biologice și optice pentru inertizarea deșeurilor, iar mai recent, sisteme oxidice care reproduc sticlele antice, cu posibile aplicații în domeniul protecției patrimoniului cultural.

În domeniul sol-gel, a studiat chimia proceselor sol-gel, structura și morfologia materialelor oxidice obținute din faza de gel, precum și aplicațiile potențiale ale acestora, în următoarele sisteme:

  • Filme și pulberi mono- și policomponente pe bază de TiO2, SiO2, MgO, Al2O3, Fe2O3, ZrO2, CeO2, MoOx, V2O5, MnO2, SnO2, ZnO, HfO2, cu aplicații în optoelectronică, cataliză, senzori
  • Nanocompozite oxidice și hibride cu matrice pe bază de siliciu sau hibride în care au fost încorporate enzime, fullerene, coloranți, oxizi
  • Nanotuburi pe bază de TiO2, SiO2, ZnO, cu aplicații ca senzori și catalizatori
  • Metoda sol-gel îmbunătățită în prezența microundelor

Realizările în domeniul proceselor sol-gel au fost recunoscute la nivel internațional prin invitația de a contribui cu capitole specifice în cărți de referință sol-gel și de a prezenta peste 50 de prelegeri invitate la conferințe internaționale (România, Africa de Sud, Anglia, Australia, Belgia, Bulgaria, Chile, China, Republica Cehă, Coreea de Sud, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Israel, Japonia, Macedonia, Malaezia, Mexic, Moldova, Maroc, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Turcia, Ungaria).

Activitatea sa știinţifică a fost concretizată prin publicarea a 2 cărţi, 11 capitole de carte și a peste 300 articole indexate ISI, citate de peste 3900 ori și având un indice Hirsch 30 (Scopus). A obţinut 3 brevete de invenţie și a elaborat 3 procese tehnologice, care au fost aplicate industrial.

Cărți

2016 1D Oxide Nanostructures Obtained by Sol-Gel and Hydrothermal Methods, în colaborare cu C. Anastasescu, S. Mihaiu, S. Preda, Series: Springer Briefs in Materials

2016 Aplicaţii ale Analizei Termice, vol. I, în colaborare cu P. Budrugeac, O. Carp, D. Oancea, O. Mocioiu, Editura Academiei Române

Capitole de carte

2001 Microprocessing Technologies of SnO2 Thin Films Gas Sensors, C. Pârlog, A. Pascu, în colaborare cu C. Cobianu, C. Savaniu, M. Dumitrescu, A. Dima,, în Micro and Nanoengineering Series, vol. 2 Micro- and Nanostructures, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 93-111

2001 Nanomaterials obtained by sol-gel method, în „Micro and Nanoengineering Series“, vol. 2 Micro- and Nanostructures, Editura Academiei Române, p.159-171

2002 Characterization of Iron Oxide Nanoparticles in the Fe2O3-SiO2 System obtained by Sol-Gel Method, în colaborare cu A. Jitianu, M. Crişan, A. Meghea, I. Rău, în Micro and Nanoengineering Series, vol. 3 Nanoscience and nanoengineering, Editura Academiei Române, Bucureşti, p.19-27

2011 Sol-gel chemistry of transitional metals in aqueous medium, în colaborare cu L. Predoană, în The Sol-Gel Process: Uniformity, Polymers and Applications, Series Chemical Engineering Methods and Technology, Edited by Rachel E.Morris, chapter 19, Nova Science Publishers, Inc, p. 545-570

2011 Advanced SnO2-Based Ceramics: Synthesis, Structure, Properties, în colaborare cu M.S. Mihaiu, O. Scarlat, S. Zuca, în Advances in Ceramics. Synthesis and Characterization, Processing and Specific Applications, Edited by Costas Sikalidis, INTECH, p. 101–126

2013 Infrared Spectroscoy, în colaborare cu O.C. Mocioiu, în Chemical solution deposition of functional oxide thin films, edited by T. Schneller, R. Waser, M. Kosec, D. Payne, chapter 14, Springer-Verlag Wien, pp.213-230

2015 Oxide and hybride nanocomposits obtained by sol-gel method, în Micro and Nanoengineering Series, vol. 13 Micro-and nanoaplications of polymers and polymer-based hybride materials, edited by G.C.Chitanu, B.Simionescu, Editura.Academiei Române, chapter 8, pp.17-41

2015 Oxide Powders and Ceramics, în colaborare cu L. Predoană, în The Sol-Gel Handbook, Synthesis, Characterization and Applications, edited by D. Levy, M. Zayat, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KgaA, Part 1, chapter 8, p. 245-276

2018 Thermal Analysis on Gels, Glasses and Powders, în colaborare cu L. Predoană, J. Pandele-Cuşu, în Handbook of Sol-Gel Science and Technology, Processing, Characterization and Applications, edited by Klein L.C., Aparicio M., Jitianu A., 2nd edition, Springer, DOI 10.1007

2019 Metal oxide nanomaterials obtained by sol-gel and microwave assisted sol-gel methods, în colaborare cu L. Predoană, I. Stanciu, în Advances in Microelectronics: Reviews Book Series, Vol. 2, chapter 7, published by International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S.L, p.221-249

2019 SiO2-based Materials for Immobilization of Enzymes, în colaborare cu C. Anastasescu, M. Anastasescu, I. Balint, în Nanomaterials – Toxicity, Human Health and Environement Series, Vol. 2, chapter 7, Publisher: INTECH Open

2020 Sol-Gel and Hydrothermal Derived Mn-doped ZnO Films with Optical and Piezoelectric Properties, în colaborare cu S. Mihaiu, C.M. Vlăduț, E. Tenea, S. Preda, J.M. Calderόn-Moreno, M. Anastasescu, H. Stroescu, I. Atkinson1, N. Apostol, C. Moldovan, M. Gartner, în Recent Developments in Engineering Research, Vol. 1, dr. P. Elangovan (editor), Book Publisher International

Brevete

1. Superrefractare zirconice, în colaborare cu S. Solacolu, M. Keul. Brevet de invenţie, Nr. 62.601/24.11.1975

2. Procedeu de fabricare al superrefractarelor zirconice calcice, în colaborare cu S. Solacolu, M. Keul. Brevet de invenţie, Nr. 62.602/10.10.1977

3. Material termosensibil compozit și procedeu de obţinere, în colaborare cu D.P. Niculescu, M. Constantinescu, M. Vasilian, M. Vass, I. Rebegel. Brevet de invenţie, Nr.12.210/26.02.1982

4. Procedeu de obţinere al silicatului de potasiu, în colaborare cu I.M. Sava, E. Anton, M. Vînturiș, I. Enculescu, I. Rebegel. Brevet de invenţie, Nr.90.381/21.04.1986.

Procese tehnologice aplicate

1. Obţinerea de sticle speciale pentru ambalaje, medicamente şi reactivi de înaltă puritate, în colaborare cu L. Constantinescu, M. Crişan, G. Jitianu, Z. Toma. Omologat în 1982. Beneficiar fabrica „Napochim“ Cluj-Napoca

2. Procedeu de obţinere a emailului chimic vitrocristalin compozit cu rezistenţă chimică ridicată, în colaborare cu E. Bărbulescu, G. Jitianu, D. Crișan, M. Păscuţ. Omologat în 1984. Beneficiar Întreprinderea de Echipamente Chimice Făgaraș

3. Procedeu termochimic de dezalcaliniare a flacoanelor de sticlă pentru uz farmaceutic, în colaborare cu G. Jitianu, E. Bărbulescu, L. Constantinescu, M. Sahini. Omologat în 1982. Beneficiar Fabrica de Medicamente București și aplicat în toate fabricile de sticlă care produceau recipienţi din sticlă pentru medicamente

Activitate în presa științifică

Membru al comitetului editorial al revistelor
- Journal of Sol-Gel Science and Technology (Springer, Olanda)
- Revue Roumaine de Chimie
- Revista de Chimie
- Revista Română de Materiale
- Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications
- Analele Universității din București

Activitate didactică

A fost profesor asociat la Catedra de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice din cadrul Universității „Politehnica“ din București (1993-1999) și profesor asociat la Universitatea din București (2004-2006).

Din 1990 este conducător de doctorat în domeniul chimiei fizice a compușilor oxidici în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR), unde este de asemenea Director al Departamentului de Științe Exacte. Un număr de 27 de doctoranzi au obţinut titlul de doctor sub conducerea sa.

A susţinut cursuri la şcoala doctorală internaţională a „Jozef Stefan“ Institute, Ljubljana, Slovenia (2010-2011) și a fost membru în comisii de doctorat în Franţa (2), Africa de Sud (1) și Slovenia (2).

A fost de, asemenea, preşedinte sau membru în numeroase comisii de abilitare şi de doctorat în ţară.

A coordonat peste 80 de proiecte de cercetare naţionale și a fost director sau responsabil al echipelor române de cercetare în 12 colaborări internaţionale finanțate de Fundația Națională de Științe a SUA (NSF-USA), Uniunea Europeană (proiecte tip FP5, FP6, COST Actions), NATO, și a unor acorduri bilaterale de cooperare inter-guvernamentală cu Grecia, India, Italia, Slovenia, Italia sau a unor proiecte de cooperare inter-academică cu Republica Cehă, Bulgaria, Slovenia, Franța, Ungaria.

- Membru fondator al International Society of Sol-Gel of Science, 2003-prezent
- Membru al American Ceramic Society – Basic Research Division
- Membru al Societăţii de Chimie din România
- Membru al Societăţii de Ceramică din România (CEROM) (vicepreședinte 1991-2014)
- Președinte al Rețelei Balcanice COSENT (Cooperarea țărilor din Europa de Sud-Est – SEE, în domeniul nanotehnologiei) (2005-2008)
- Membru al Comisiei de Chimie a Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor (2005-2016)
- Membru al Consiliului Național de Cercetare, Comitetul pentru Știința Materialelor (2011-2012)

Premiul III pentru Cercetare al Ministerului Învăţământului, 1967

Premiul „Gheorghe Spacu“ al Academiei Române, 1971

Premiul Societăţii de Chimie şi Medalia „Petru Poni“ pentru întreaga activitate şi promovarea chimiei în România, 2019

Înalte ordine de stat

- Ordinul “Meritul Știinţific” gradul 3, 1983
- Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de cavaler, 2017


Distincții

- Medalia “Meritul Știinţific”, 1982
- Diploma de Onoare şi Medalia „Gheorghe Spacu“ ale Societăţii de Chimie din România, 2007
- Medalia de Excelenţă ACS „Eugen Segal“, acordată de Filiala din România a Societăţii Americane de Chimie, 2015
- Fellow al Societăţii Internaţionale Sol-Gel (ISGS), 2021


Profilul știinţific a fost inclus în:
- Who is who in Thermal Analysis and Calorimetry, 2016 (Ed. Springer)
- Successful Women in Science and Engineering Ceramics and Glass: Inspirational Profiles, 2016 (Ed. Wiley).

  • Ziarul Curentul: interviu, 8 august 2007
  • Radio Romania Cultural, interviu, 5 martie 2013
  • Radio Romania Cultural, rubrica „Femei în știință“, interviu, 16 martie 2013