Gheorghe VLĂDUȚESCU- filosofie


Membru titular 1999
Membru corespondent 1995


Vicepreședinte al Academiei Române (2002-2006)

Născut la Cărbunești, județul Gorj, la 8 septembrie 1937. Studii universitare la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (1957-1962). Doctor în filosofie cu o teză despre inducţia aristotelică (1971).

Din anul 1962, a fost încadrat ca preparator, asistent, lector, conferenţiar la Catedra de istorie a filosofiei. În perioada 1990-2007 este profesor și şef al catedrei de Istoria filosofiei şi filosofia culturii, iar din anul 2007, profesor consultant. În prezent, susține un curs masteral de istoria filosofiei greceşti şi romane, fiind titular al cursului dedicat filosofiei grecești.

A fost profesor invitat la Centrul de Studii asupra Filosofiei Greceşti „Leon Robin“ de la Sorbona.

Din anul 1990 este coordonator de doctorat în cadrul Facultății de Filosofie.

În perioada 1990-1995 a fost secretar de stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.

De-a lungul carierei, a publicat peste 20 de volume pe teme de filosofie antică (ontologie, metafizică, etică), filosofia culturii, istoria ideilor filosofice, precum şi filosofie românească.

Volume

1971 Personalismul francez, Editura Științifică

1972 Introducere în istoria filosofiei medievale, Editura Enciclopedică

1973 Filosofia neotomistă în Franța, Editura Științifică

1973 Etica lui Epicur, Editura Științifică

1974 Ereziile Evului Mediu creștin, Editura Enciclopedică

1974 Experiență și inducție la Aristotel, Editura Științifică

1980 Introducere în filosofia Orientului antic, Editura Științifică

1982 Filosofia legendelor cosmogonice românești, Editura Minerva (reeditată în 2012, Editura Paideia)

1983 Modernitatea ontologiei aristotelice, Editura Dacia (ediția a II-a în Aristotelismul ca filosofie a individualului, 1997, Editura Paideia)

1984 Filosofia în Grecia veche, Editura Albatros

1987 Deschideri către o posibilă ontologie. Interpretări la presocratici, Editura Științifică

1990 O istorie a ideilor filosofice, Editura Științifică

1991 Filosofia în Roma antică, Editura Albatros

1995 Filosofia primelor secole creștine, Editura Enciclopedică

1995 Bufnița Minervei, Editura Științifică

1998 Ontologie și metafizică la greci. Presocraticii, Editura Paideia

2000 Cum mureau filosofii în Grecia veche, Editura Ardealul

2001 Thales din Milet, Editura Paideia

2001 Cei doi Socrate, Editura Polirom

2001 O enciclopedie a gândirii filosofiei grecești, Editura Paideia

2002 Neconvențional, filosofia românească, Editura Paideia

2003 Filosofie și politică, Editura Paideia

2005 Ontologie și metafizică la greci. Platon, Editura Academiei Române

2007 Istoria filosofiei ca hermeneutică, Editura Academiei Române

2008 Ontologie și metafizică la greci. Socrate și socraticii minori, Editura Paideia

2009 Fundamentele grecești ale metafizicii moderne, Editura Academiei Române

2010 Interferențe, Editura Academiei Române

2011 Interpretări la presocratici, Editura Academiei Române

2012 Limbajul filosofilor greci. Presocraticii, Editura Academiei Române

2012 Philosophy of the Romanian Cosmogonic Legends, Editura Paideia

2013 Interpretări, Editura Academiei Române

2014 Scepticismul grec ca filosofie critică, Editura Universității din București

2014 Henologic și ousiologic în construcția metafizicii, Editura Paideia

2014 Omul ca libertate la vechii greci, Editura Universității din București

2014 Mit și filosofie în Grecia veche, Editura Academiei Române

2015 Ontologie și metafizică la greci. Aristotel, Editura Academiei Române

2015 Ideea critică la greci și alte studii, Editura Academiei Române

2016 Filosofia în Grecia veche. Filosofi, filosofii, termeni, vol. I-II, Editura Paideia

2017 O reconstrucție istorică a sistemului metafizicii, Editura Academiei Române

2017 Filosofia în cultura românească, Editura Paideia

2018 Alianța cu filosofia în primele veacuri creștine, Editura Paideia

2018 Ontologie și metafizică la greci. Filosofia elinistică, Editura Paideia

Ediții îngrijite, studii introductive

1967 P.P. Negulescu, Pagini alese, Editura Științifică

1981 Studii aristotelice, Editura Universității din București

1984 Istoria filosofiei universale (coord. şi autor), Editura Academiei Române

1984 N. Bagdasar, Scrieri, Editura Eminescu

1988 Aram M. Frenkian, Scrieri filosofice, traducere, studiu introductiv, note, în colaborare cu Dinu Grama,Editura Ştiinţifică

1991 Filosofia spaniolă în texte. Evul Mediu şi Renaşterea, studiu introductiv şi note, Editura Ştiinţifică

1992 Pico della Mirandola, Raţionamente. Despre demnitatea omului, studiu introductiv şi note, Editura Științifică

1993 P.P. Negulescu, Polemice, studiu introductiv şi note, Editura Fundaţia Culturală Română

2004 Pentru ce istoria filosofiei? (coord.), Editura Paideia

2005 Images, formes et déformations, (sous la direction de J.J. Wunenburger, M. Carbone et Gh. Vlăduţescu), Université „Jean Moulin“

2006 N. Bagdasar, Amintiri, vol. I, Portrete II (ediţie îngrijită în colaborare Rodica Pandele, postfaţă şi note), Editura Academiei Române

2007 Aristotel, Categorii, Editura Paideia

2016 C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic, note, postfaţă, Editura Ardealul

2017 Despre interpretare, Editura Paideia

Traduceri

1988 Aram M. Frenkian, Scrieri filosofice, traducere, studiu introductiv, note, în colaborare cu Dinu Grama, Editura Ştiinţifică

1991 Anselm, Proslogion, Editura Științifică

1994 Bonaventura, Itinerariul minţii în Dumnezeu, Editura Ştiinţifică

2008 Heraclit din Epfes, Cratylos din Athena, Anthistenes Heracliteanul. Mărturii şi fragmentei, traducere, studiu introductiv şi note, Editura Academiei Române

2011 Aristotel, Metafizica, traducere, notiţă introductivă şi note, Editura Paideia; ediția a II-a, revizuită, 2019

Membru fondator al Centrului de Studii asupra Imaginarului şi Raţionalităţii (Craiova)
Membru al Societăţii de Studii Clasice
Membru al Académie des Sciences, des Arts, et des Lettres (Paris), 2000
Membru al Comitetului de Onoare în Asociaţia Internaţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase de pe lângă Consiliul European şi UNESCO, 2009

Premiul Academiei Române „Vasile Conta“, 1974

Înalte ordine de stat

Ordinul Steaua României în Grad de Cavaler, 2002


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureș, 2011
- Universitatea„1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, 2012
- Universitatea din Craiova, 2013
- Universitatea „Ovidius“ din Constanța, 2015