Bogdan C. SIMIONESCU - Inginer chimist


Membru titular 2009
Membru corespondent 2000


Vicepreşedinte al Academiei Române, 2014-2022
Preşedinte al Şcolii Doctorale a Academiei Române – SCOSAAR, 2014-2022
Preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române 2012-2014
Președinte al Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii – CRIFST, din 2018
Director al Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ al Academiei Române, 2000-2014

Este profesor de Ştiinţa polimerilor, Departamentul Polimeri naturali şi sintetici, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi și cercetător ştiinţific I, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“, Iaşi.

Absolvent al Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială (1971); inginer chimist; doctor – Universitatea Catolică din Louvain, Belgia (1975).

Cadru didactic (din 1971), profesor universitar (din 1992), Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“, Iaşi. Domenii de activitate/ cursuri predate: Chimia compușilor macromoleculari; Fizica polimerilor; Tehnologia compușilor macromoleculari; Biopolimeri; Bazele fizico chimice ale polimerilor naturali și sintetici; Biopolimeri și materiale inteligente; Polimeri biologic activi.

Peste 400 lucrări științifice (dintre care aproximativ 350 publicate în reviste internaționale), 2 cărți (în colaborare), numeroase capitole în cărți apărute în edituri străine, 2 brevete.

Peste 300 conferințe invitate susținute în Europa, SUA, Canada, Japonia. Indice Hirsch = 31.

Profesor invitat al Universităţilor din Kyoto, Mulhouse, Şcolii Naţionale Superioare de Mine din Paris, CEMEF – Sophia Antipolis, Dunkerque, Freiburg, al Societăţii de Ştiinţa Polimerilor, Japonia; Centrului de Cercetări în Chimia Polimerilor, Zabrze, Polonia; al Universităţii Montpellier 2, Angers, Rouen, Czestochowa.

Conducător de doctorat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi și la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iaşi. 44 doctori confirmaţi (2022).

Cărţi și capitole în cărți – selecție

1982 Proteine, C. I. Simionescu, B. C. Simionescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti (110 pag.)

1985 Chimie macromoleculară, C. I. Simionescu, Cl. Vasiliu Oprea, V. Bulacovschi, B. C. Simionescu, C. Negulianu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti (460 pag.)

1996 Free Radically Initiated Ring-Opening Polymerization, în Encyclopedia of Polymeric Materials, B. C. Simionescu, S. Morariu, CRC Press, J. C. Salamone (editor), Boca Raton, USA

1996 Ultrahigh Molecular Weight Polymers, în Encyclopedia of Polymeric Materials, S. Ioan, M. Bercea, B. C. Simionescu, C. I. Simionescu, CRC Press, J. C. Salamone (editor), Boca Raton, USA

1996 Functional Polysiloxanes, Encyclopedia of Polymeric Materials, V. Harabagiu, M. Pinteală, C. Cotzur, B. C. Simionescu, CRC Press, J. C. Salamone (editor), Boca Raton, USA

1996 Siloxane-Containing Polymers, în Encyclopedia of Polymeric Materials, B. C. Simionescu, V. Harabagiu, C. I. Simionescu, CRC Press, J. C. Salamone (editor), Boca Raton, USA

2004 Fenomene şi procese cu risc major la scară naţională, Fl. Gh. Filip, B. C. Simionescu (coordonatori), Editura Academiei Române, Bucureşti

2010 New therapeutic agent with increased antifungal activity, în Acrocyclic chemistry: new research developments, M. Spulber, M. Pinteală, A. Fifere, V. Harabagiu, B. C. Simionescu, Nova Science Publishers, Inc., D. W. Fitzpatrick, H. J. Ulrich (editors), New York, SUA

2016 Cercetarea fundamentală în Academia Română, B. C. Simionescu (coordonator), Editura Academiei Române, Bucureşti (264 pag.)

2015 Resursele strategice ale României – Problemele prezentului şi provocările viitorului, vol. I, B. C. Simionescu (coordonator), Editura StudIS (197 pag.)

2016 Resursele strategice ale României – Abordare pentru următoarele două decenii, vol. II, B. C. Simionescu (coordonator), Editura StudIS (213 pag.)

2015 Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare, în Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, vol. I, B. C. Simionescu (coordonator), Editura Academiei Române (37-93)

2016 Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare, în Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, vol. II, B. C. Simionescu (coordonator), Editura Academiei Române (23-80)

2021 Pandemia – Constrângeri și oportunităţi economice, B. C. Simionescu (coordonator), Ed. Academiei Române, Bucureşti (576 pag.)

Director/coordonator a peste 25 de granturi internaționale și peste 25 de granturi naționale.

Proiecte recente

  • 2015-2020 Horizon 2020 WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs: SupraChem Lab Project (no: 667387/2015) 667387/2015
  • 2018-2022 Mimarea mecanismelor viului prin abordări ale chimiei supramoleculare, în cinci dimensiuni PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0050
  • 2012-2016 Sisteme de inspiraţie biologică pentru entităţi proiectate structural şi funcţional
  • PNII-PN-II-ID-PCCE-2011-2-0028 Ctr. 4/2012
  • 2018-2021Platforme Teranostice Antitumorale pe Bază de Carbon Dots şi Matrice Polimerice
  • PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0083 Ctr. nr. 37PCCDI 01/03/2018

Profesor de Ştiinţa polimerilor, Departamentul Polimeri naturali şi sintetici, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

Şeful Catedrei de Macromolecule, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași (1996-2003)

Profesor asociat al Universităţii „Politehnica“ din Bucureşti (1994-2006)

Organizații internaționale

- Membru al Academiei Europene de Științe și Arte, din 2007
- Membru de onoare al Academiei de Știinţe a Moldovei, din 2015
- Reprezentant al României la European Polymer Federation, 2011 – prezent


Organizații naționale

- Membru al Societăţii de Chimie din România – SChR, din 2000
- Preşedinte Societăţii de Chimie din România, 2021 – prezent
- Vicepreşedinte al Societăţii de Chimie din România, 2011-202
- Preşedinte al Filialei Iaşi al Societăţii de Chimie din România, 2005-2014
- Membru al Societății Române de Biomateriale, din 2005

Premiul Academiei Române, 1985, pentru Seria de lucrări în domeniul polimerizării induse în plasmă și soluțiilor de polimeri cu mase moleculare foarte mari

Înalte ordine de stat

- Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2015


Distincții

- Medalia de Excelenţă „Cristofor Simonescu“ pentru chimie macromoleculară conferită de American Chemical Society, 2015
- Medalia „Dimitrie Cantemir“ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2018
- Medalia Nihil sine Deo a Casei Regale a României, 2018
- Medalia de onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România“, 2018


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, 2016
- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad, 2016
- Universitatea Universității „Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2017


Cetăţean de onoare

- Municipiul Iaşi, 2013
- Comuna Dumbrăveni, județul Suceava, 2014