Cristian Sorin SILVESTRU - Chimist


Membru titular 2017
Membru corespondent 2009

S-a născut la data de 8 decembrie 1955 în orașul Baia-Mare, județul Maramureș. Licențiat al Facultății de Chimie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, în anul 1979, și doctor în chimie la aceeași universitate în 1990. A ocupat o poziție de chimist la Institutul de Energetică Chimică și Biochimică, apoi la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică. Din anul 1989 este cadrul didactic al facultății: lector (1990-1993), conferențiar (1993-1995) și profesor începând cu anul 1995. Din 1999 este coordonator al lucrărilor de doctorat, iar din 2011, director al Departamentului de chimie, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. A participat la realizarea cercetărilor din domeniul chimiei organometalice și coordinative. În colaborare cu grupuri de cercetare din Germania, Spania și Franța a adus contribuții în chimia compușilor organometalici hipervalenți ai metalelor din grupele principale (staniul, plumb, stibiu, bismut).

În 1993 a fost visiting professor la Bremen Universität din Germania, iar între anii 1993-1995, la Instituto de Quimica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mexic).

A urmat stagii de cercetare la Vrije Universiteit Brussel, Belgia (1993); Oxford University, Marea Britanie (1999), grant oferit de International Journal Authors, Royal Society of Chemistry; Bremen Universität, Germania (2000); Michigan State University, SUA, (2000); Universidad de Zaragoza, Spania (2004).

Din anul 2016 este reprezentant al Societății de Chimie din România în Divizia de chimie organometalică a European Chemical Societies – EuCheMS.

Domenii de cercetare: chimie anorganică și organometalică supramoleculară, chimie coordinativă.

Autor a două volume, 8 capitole în studii de specialitate și peste 251 de articole științifice dintre care circa 240 publicate în reviste cotate ISI; Indice Hirsch = 35

Activitate editorială

- Membru al comitetului editorial al publicației „Inorganics“
- Editor regional al „Organometallic Chemistry at Open Chemistry“ (apărută cu titlul anterior „Central European Journal of Chemistry“)
- Membru în comitetul editorial al publicației „Revue Roumaine de Chimie“
- Membru al comitetului editorial pentru „Studia Universitatis Babes-Bolyai“, Seria Chemia

Academii

- Membru al European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Austria, 2019
- Membru al European Academy of Sciences, A.I.S.B.L (EurASc), Bruxelles, Belgia, 2021


- Membru al Societății de Chimie din România
- Membru al American Chemical Society

Premiul „Gh. Spacu“ al Academiei Române, 1992

Premiul Societății Române de Chimie pentru întreaga activitate, 2011

„Senior al cetății“, Cluj-Napoca, 2009