Dumitru PROTASE - Istoric

1926 - 2022


Membru de onoare 2003

S-a născut la 1 februarie 1926 în comuna Mocod din județul Bistrița-Năsăud. Studii liceale absolvite ca șef de promoție la Liceul „George Coșbuc“ din Năsăud. Studiile universitare la Secţia clasică a Facultății de Litere din cadrul Universității din Cluj, absolvite în anul 1950, urmate în paralel cu studiile de la Facultatea de Drept a aceleași universități. În anul 1963 devine doctor în istorie al Universității din București. Și-a continuat formarea cu stagii de specializare în Bulgaria (1959), Ungaria (1964), Polonia şi Cehoslovacia (1967), Austria (1970), Italia (1972-1973), Germania federală (1973), Turcia şi Grecia (1976), Franța (1978), Egipt, Iugoslavia (1980), Republica Moldova (1991, 1992). A fost cadrul didactic al Facultății de Istorie a Universității „Victor Babeș“ din Cluj-Napoca: preparator (1948-1950), asistent (1950-1951), apoi conferențiar (1975-1984), profesor titular (1984-1992), şef de catedră (1990-1992), profesor consultant (1992-2008) al Facultății de Istorie-Filosofie a Universității „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

Între anii 1953-1984 a fost la cercetător științific principal la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca al Academiei Române.

A fost conducător al mai multor șantiere arheologice din Transilvania şi Banat privind epoca romană şi perioada migrațiilor (Alba Iulia, Soporu de Câmpie, Obreja, Ţaga, Ilişua, Berzovia ş.a.). În domeniul numismatic a fost primul dintre specialiștii români care încă de la sfârșitul anilor '50 ai secolului trecut a analizat fenomenul monetar roman în Dacia prin utilizarea metodei comparative. A fost considerat creator de corpora arheologice.

Direcții de cercetare: arheologie; istoria antică a României; istorie universală; numismatică antică; epigrafie.

Autor a 17 cărți de istorie și arheologie, colaborator la sinteze, enciclopedii și dicționare istorice, autor a peste 300 de articole şi studii de specialitate apărute în publicații românești și străine

Cărți

1966 Problema continuității în Dacia în lumina arheologiei și numismaticii, Editura Republicii Socialiste România

1971 Riturile funerare la daci şi daco-romani, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1976 Un cimitir dacic în epoca romană de la Soporu de Cîmpie, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1980 Autohtonii în Dacia, vol. I: Dacia Romană, Editura Științifică și enciclopedică

1995-2011 Orizonturi daco-romane, vol. I-III, Editura Carpatica

1999 26 noiembrie 1999, Timișoara

2000 Autohtonii în Dacia. Vol. II: Dacia postromană până la slavi, Editura Risoprint

2001 La continuité daco-romaine: IIe-VIe siecles, Editura Risoprint

2002 Obreja: așezarea şi cimitirul daco-roman (secolele II-IV): Dovezi ale continuității în Dacia, Editura Nereamia Napocae

2003 Ţaga: Două așezări din perioada finală a etnogenezei românilor (sec. IV-VI și sec. VII-VIII), Editura Nereamia Napocae

2008 Castrul roman de la Orheiu Bistriței/Das römische Kastell von Orheiu Bistriței, Editura Accent

2009 Archiud: săpăturile arheologice din anii 1961 şi 1963-1966 la „Fundătura“, Editura Accent

2013 Daci - romani - români: articole pentru publicul larg, Editura Napoca Star

2014 Opera omnia, Editura Napoca Star

2015 Fasti archaelogici: Roumanie: travaux parus entre les années 1980-1990, Editura Napoca Star

Studii în colaborare

1968 Tezaurul de monede romane imperiale de la Țaga (jud. Cluj), în colaborare cu I.H. Crișan, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1971 Ein völkerwanderungszeitlicher Schatzfund aus Cluj-Someşeni (Siebenbürgen), în colaborare cu Kurt Horedt, Editura Walter de Gruyter

1972 Das zweite Fürstengrab von Apahida (Seiebenbürgen), în colaborare cu Kurt Horedt, Editura Walter de Gruyter

1997 Castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua, în colaborare cu Corneliu Gaiu și George Marinescu, Bistrița

1999 Napoca: 1880 de ani de la începutul vieții urbane, studiu coordonat în colaborare cu Dan Brudașcu, Cluj-Napoca

2001 Istoria Românilor, tratat, coordonator în colaborare cu Alexandru Suceveanu și autor principal al volumului II, Daco-romani, romanici, alogeni, 10 volume, Editura Academiei Române, studiu reeditat în 2010

2004 Cimitirul slav de la Ocna Sibiului (sec. VIII-IX), în colaborare cu Sabin Adrian Luca, Editura Economică

2006 Atlas istoric: de la Dacia și Imperiul Roman la România, în colaborare cu Ilie Cristescu și Sandu Culturela, Editura Heliopolis

2008 Din istoria militară a Daciei romane: castrul roman de interior de la Gherla — das Römische Binnenkastell von Gherla, în colaborare cu Nicolae Gudea și Radu Ardevan, Editura Mirton

- Corespondent UNESCO pentru România
- Colaborator la Fasti Archaeologici (Roma), realizat de Asociația Internațională de Studii Clasice, în perioada 1980-1991

Premiului „Vasile Pârvan” al Academiei Române, 1974

Înalte Ordine de stat

- Ordinul Național pentru merit în rang de Cavaler, 2002


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Vest din Timișoara, 1999
- Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2003
- Universitatea „Vasile Goldiș“ din Arad, 2006


Distincții

- Distincția „Veteran din războiul antifascist“, 1964
- Decorația „Ordinul Meritul Științific“, 1966
- Distincția „Om al Anului“, inclus în ABI, North Carolina USA, 1997 şi în IBC Cambridge, 1998


Cetățean de onoare

- Municipiul Cluj-Napoca, 2000
- Orașul Năsăud, 2006