† DANIEL (Dan-Ilie) CIOBOTEA - Teolog, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Membru de onoare 2007

Născut la data de 22 iulie 1951 în localitatea Dobrești, județul Timiș. Studii liceale la Buziaş şi la Lugoj, după absolvirea cărora a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974).

Între anii 1974 și 1976 a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, secția sistematică. A continuat specializarea la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasbourg (1976-1978) şi la Facultatea de Teologie Catolică a Universității „Albert Ludwig“ din Freiburg-im-Breisgau (1978-1980).

În anul 1979 şi-a susținut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité. În anul 1980 a susţinut o a doua teză de doctorat, la Institutul Teologic Universitar din București Teologie şi spiritualitate creștină. Raportul dintre ele și situația actuală.

Din anul 1980 a devenit lector la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia), pe care l-a condus ca director adjunct între anii 1986 şi 1988; în aceeași perioadă a fost și profesor asociat la institutele din Geneva şi Fribourg (Elveţia). În anul 1987 a intrat în viața monahală, la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamţ. În același an, a fost hirotonit ierodiacon şi apoi ieromonah, ulterior, hirotesit protosinghel (1988).

Între anii 1988 şi 1990 a fost consilier patriarhal, director al Sectorului Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic şi conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În perioada 1988-1990 este conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București.

În 12 februarie 1990 a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul „Lugojanul“, iar în 4 martie 1990, hirotonit arhiereu. La data de 7 iunie 1990 a fost ales şi la 1 iulie 1990, întronizat Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

În perioada 1992-2007 este profesor de Teologie dogmatică şi pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din cadrul Universității „Al.I. Cuza“ din Iaşi. Începând cu anul 2007 este profesor de teologie pastorală al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București. La 12 septembrie 2007 a fost ales şi la 30 septembrie 2007, întronizat, la Bucureşti, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Ca mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi apoi în demnitatea de patriarh al României a pus bazele a numeroase instituții: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, Seminariile Teologice de la mănăstirea Agapia, Botoșani, Dorohoi, Iaşi şi Piatra Neamţ, Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, Institutul cultural-misionar TRINITAS, Centrul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului Religios „Resurrectio“, Institutul social-caritativ „Diaconia“, Centrul de Diagnostic şi Tratament „Providența“ din Iași, Centrul pentru Patrimoniu Cultural „Sfântul Constantin Brâncoveanu“ din București, Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (radio, televiziune, publicația „Lumina“, agenție de știri, birou de presă), Centrul Național de Formare Continuă „Dumitru Stăniloae“ din București, Centrul Cultural Misionar „Familia“ – Pantelimon, Centrul de Dialog și Cercetare în Teologie, Știință şi Filosofie.

Președinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al BOR

La 29 noiembrie 2007 a pus piatra de temelie la Catedrala Mântuirii Neamului, pe care a sfințit-o în 25 noiembrie 2018.

Volume

1996 Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea... 12 Scrisori pastorale de Crăciun şi Paști, Editura Trinitas

2001 Confessing the Truth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity, Editura Trinitas

2005 Făclii de Înviere – Înțelesuri ale Sfintelor Paşti, Editura Trinitas

2005 Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea românilor, Editura Trinitas

2005 Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului, Editura Trinitas

2007 Brâncuși. Sculptor creștin ortodox, Editura Trinitas

2007 Comori ale Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Editura Trinitas

2008 Făclii de Înviere – Înțelesuri ale Sfintelor Paşti, Editura Basilica

2008 Foame şi sete după Dumnezeu. Înțelesul şi folosul postului, Editura Basilica

2009 La joie de la fidélité, Editura Cerf

2009 Teologie şi spiritualitate, Editura Basilica

2009 Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în societate, Editura Basilica

2010 Libertate pentru comuniune. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2009, Editura Basilica

2011 Credință pentru fapte bune. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2010, Editura Basilica

2012 Lumina Botezului şi bucuria familiei. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2011, Editura Basilica

2013 Semne de speranță. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012, Editura Basilica

2013 Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului, ediția a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Basilica

2014 Comuniune şi înnoire misionară. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2013, Editura Basilica

2014 Făclii de înviere – înțelesuri ale Sfintelor Paști, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura Basilica

2014 Știința mântuirii – Vocația mistică şi misionară a teologiei, Editura Basilica

2014 Iubirea Jertfelnică – lumină a Învierii. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2014, Editura Basilica

2015 Ομολογοντες τις Αληθεια εν Αγαπη τις Αληθεια εν Αγαπη (Mărturisind adevărul în iubire), traducere în limba greacă de pr. Dimitrios Fourlemadis, Editura Επταλοφος, Αtena

2016 Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2015, Editura Basilica

2016 Evanghelia slavei lui Hristos – Predici duminicale, Editura Basilica

2017 Bucuria comuniunii şi dinamica misiunii creștine. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2016, Editura Basilica

2017 Învățătura Ortodoxă despre Sfintele Icoane, Editura Basilica

2018 Slujirea Bisericii – jertfelnicie şi bucurie (interviu acordat TVR), Editura Basilica

2018 Lumina Sfintelor icoane şi jertfa apărătorilor Ortodoxiei. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2017, Editura Basilica

2018 Cuvinte ale credinței, lumini pentru viaţă. Florilegiu tematic, Editura Basilica

2019 Unitate națională şi dinamică pastorală. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2018, Editura Basilica

2019 Statul românesc, creator şi păstrător de artă creștină populară, Editura Basilica

Traduceri

1985 Pr. Dumitru Stăniloae, Le génie de l’Orthodoxie. Introduction, Et. Desclée de Brouwer-Paris

Alte lucrări

53 de broșuri

Peste 1000 de articole, studii, cuvântări, prefețe în limba română

45 de studii şi articole în limba franceză

35 de studii şi articole în limba engleză

19 studii şi articole în limba germană

14 studii şi articole apărute în alte limbi

Este fondatorul sau coordonatorul unor publicații, colecții, statute şi regulamente:

„Vestitorul Ortodoxiei“, „Teologie şi Viaţă“, „Candela Moldovei“, ziarul „Lumina“ şi suplimentul „Lumina de Duminică“, colecția patristică „Studia Basiliana“ şi noua colecție „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti“ (PSB)

Actualizarea Statutului Bisericii Ortodoxe Române (2007) şi a Regulamentelor de aplicare a Statutului

Enciclopedia Ortodoxiei Românești, Istoria monahismului românesc, Istoria parohiilor din BOR, Noul Statut de organizare şi funcționare al BOR, Regulamentul Comisiei de Pictură Bisericească

Academii

- Membru titular al Academiei Internaționale de Științe Religioase, Bruxelles, 2000
- Membru de onoare al Academiei Ortodoxe din Creta, 2016


- Membru de onoare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice
- Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Geneva, 1991-1998
- Membru al Prezidiului şi al Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene, 1997-2009
- Member of Honour for the special aid granted to the Cultural Foundation Panellinion, Iaşi, 1999
- Reprezentant al Comisiei Sinodale Naționale pentru Educația Religioasă
- Vicepreședinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinței Bisericilor Europene, Graz, 1997

Premiul „Emanuel Heufeder“, Mănăstirea Niederaltaich, Germania, 1998

Premiul Institutului Ecumenic „Sfântul Nicolae“ din Bari, Italia, 2002

Premiul „Pro Humanitate“ acordat de Fundația Europeană pentru Cultură „Pro Europa“ din Freiburg im Breisgau, Germania, 2002

Înalte ordine de stat
- Ordinul „Serviciul Credincios“ în rang de Mare Cruce, 2000
- Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Mare Cruce, 2007
- Emblema de Onoare a Forţelor Navale, 2018


Doctor Honoris Causa
- Universitatea Catolică „Sacred Heart“, Fairfield, Connecticut – SUA, 2003
- Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi, 2006
- Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2008
- Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, 2008
- Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, 2008
- Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad, 2008
- Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint Serge“ din Paris, 2009
- Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa, 2010
- Universitatea din Oradea, 2010
- Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, 2010
- Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011
- Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 2011
- Universitatea „Titu Maiorescu“ din București, 2015
- Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București, 2016
- Universitatea „Politehnica“ din București, 2016


Distincţii din partea unor Biserici Ortodoxe surori
- Ordinul „Sfinţii Chiril şi Metodiu“, cea mai înaltă distincție bisericească cehă, Most – Cehia, 2011
- Ordinul „Crucea Sfântului Apostol Marcu în grad de Mare Cruce“, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Alexandriei, 2011


Alte distincţii
- Diploma de Onoare a Societății Cultural-Bisericeşti „Mitropolitul Silvestru“, Cernăuţi, 1992
- Senator de onoare al Universității „Dunărea de Jos“, 2003
- Membru de onoare al Colegiului „Coriolan Brediceanu“ din Lugoj, 2005
- Diploma de Protector al Fundaţiei „Pro Oriente“, Viena, Biblioteca Naţională a Austriei, Sala de Onoare – Prunksaal, 2009
- Diploma de excelenţă şi Medalia de onoare a Universității Româno-Americane, 2014


Cetăţean de onoare
- Orașul Techirghiol, județul Constanța, 2009
- Județul Caraş-Severin şi al Municipiului Reşiţa, 2010
- Orașul Mizil, județul Prahova, 2011
- Orașul Gura Humorului, județul Suceava, 2011
- Municipiul Turda, județul Cluj, 2011
- Comuna Cornu, județul Prahova, 2012
- Orașul Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, 2012
- Comuna Secu, judeţul Dolj, 2012
- Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, 2014
- Județul Timiş, 2014
- Comuna Cernica, judeţul Ilfov, 2015
- Județul Suceava, 2015
- Municipiul Kissamos, Creta, Grecia, 2016
- Orașul Otopeni, judeţul Ilfov, 2016
- Comuna Brăneşti, judeţul Ilfov, 2017
- Comuna Muşăteşti, judeţul Argeş, 2017
- Comuna Rona de Sus, judeţul Maramureş, 2017