Vasile I. Pârvulescu - Chimist


Membru corespondent 2023

S-a născut în 25 august 1954 la București. A urmat studiile preuniversitare la Liceul „Mihai Eminescu“ din București, apoi cursurile Facultății de Tehnologie Chimică din Institutul Politehnic București. Și-a continuat specializarea în cadrul aceluiași institut cu un masterat în domeniul catalizei și apoi cu studii doctorale. Acestea din urmă au fost finalizate în anul 1986, cu o temă intitulată „Studiul corelației dintre proprietățile fizico-structurale și activitatea și selectivitatea catalizatorilor bimetalici suportați“ sub îndrumarea prof. dr. doc. I.V. Nicolescu, fondatorul școlii de cataliză din România. Studiile postdoctorale s-au derulat în două proiecte obținute prin competiție internațională europeană, PECO și, respectiv, NATO, într-un centru de cercetare de prestigiu: Université Catholique de Louvain, Unité de Catalyse et des Materiaux Divisés, Louvain-la-Neuve, în perioada 1993 - 1994, sub îndrumarea profesorilor Bernard Delmon și Paul Grange. Etapa de formare a fost încheiată cu o bursă „Alexander von Humboldt“ în anul 1997, sub îndrumarea prof. H. Bonnemann, la Institutul Max Planck fur Kohlenfoschung, Mülheim, Germania.

Activitatea de cercetare științifică independentă a debutat la Institutul de Metale Neferoase și Rare din București (IAMN/IMNR) unde, în special, a dezvoltat proiecte de sinteză de pigmenți cosmetici, cu aplicații în industria cosmetică și a medicamentelor. Toate aceste cercetări au fost finalizate prin brevete și producția compușilor rezultați dintr-o instalație proiectată și realizată sub îndrumarea sa. Beneficiarii cei mai importanți au fost Întreprinderea de cosmetice „Miraj“ București și Întreprinderea de medicamente București. În această perioadă a promovat, prin concurs, de la poziția de chimist până la poziția de cercetător principal I. Din 1993 este cadru didactic al Universității din București, Facultatea de Chimie, unde a promovat de la poziția de șef de lucrări la aceea de profesor (1999). A fost director al Departamentului de chimie organică, biochimie și cataliză din cadrul facultății. De asemenea a făcut parte din grupul fondator al Centrului de cercetare catalizatori și procese catalitice, al cărui director este în continuare.

A fost profesor invitat al mai multor instituții educaționale: Institute of Coal Chemistry, Taixuan (China), Laval Université din Quebec (Canada), Université Catholique de Louvain (Belgia), RWTH Aachen (Germania), Université de Lille și Université Toulouse III-Paul Sabatier (Franța).

Domenii de cercetare: catalizatori și procese catalitice, cataliza în protecția mediului, chimie verde, preparare de catalizatori și nanomateriale, caracterizarea catalizatorilor, cercetări chimice asociate cu laser și plasmă, valorificarea biomasei, procese catalitice neconvenționale

Cercetările realizate se găsesc în 439 articole de specialitate, care au fost citate de peste 15000 ori, conducând la un indice Hirsch de 56. Este coautor la 31 brevete din care 2 internaționale (toate aplicate), 9 cărți, din care 6 publicate la edituri internaționale și 18 capitole de carte.

Cărți

1992 Catalizatori și procese catalitice neconvenționale, în colaborare cu V. Pârvulescu și Em. Angelescu, Editura Universității din București

1996 Cataliză asimetrică, în colaborare cu S. Coman și V. Pârvulescu, Editura Universității din București

2007 Past and Present in deNOx Catalysis: From Moleculae Modelling to Chemical Engineering, în colaborare cu P. Granger, Elsevier, Amsterdam

2010 Cataliza acido-bazică, în colaborare cu S.M. Coman, Editura Academiei Române

2012 Plasma Chemistry and Catalysis in Gases and Liquids, volum editat în colaborare cu M. Magureanu și P. Lukes, VCH-Wiley

2014 Catalysis in Ionic Liquids: From Catalyst Synthesis to Application, editat în colaborare cu C. Hardacre, RSC

2016 Perovskites and Related Mixed Oxides: Concepts and Applications, First Edition, lucrare editată în colaborare cu P. Granger, S. Kaliaguine, W. Prellier, vol. I și vol. II, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

2016 New Materials for Catalytic Applications, volum editat în colaborare cu E. Kemnitz, Elsevier

Brevete internaționale:

 • Procedimiento de hidrogenación de sustratos utilizando material grafénico como catalizador, ES1641.965, 03.06.2014, patent 7915117245804WA44933DB, în colaborare cu H. Garcia Gomez și A. Primo Arnau
 • Process for obtaining aviation biofuel from microalgal biomass, WO 2015/076687 A1, 28.05.2015, în colaborare cu E. Stepan, S. Velea, F. Oancea, M.M. Bombos, G. Vasilievici, O. Blajan și A. Crucean
 • Procedimiento de preparación de un catalizador basado en nanopartículas de hierro, cobalto o sus aleaciones, catalizador preparado y uso, ES1641.1439, Submited: 28.11.2018, Published: 28.05.2020, Patent: 2 763 498, în colaborare cu H. Garcia Gomez, C.-B. Jurca și A. M. Primo Arnau

Brevete naționale:

 • Brevet nr. 87986/28.05.1985, Procedeu de obținere a hidroxidului de aluminiu de uz cosmetic, obținut împreună cu Maria Suciu și P. Potop
 • Brevet nr. 90903/27.06.1986, Procedeu de obținere a unor pigmenți cosmetici, obținut împreună cu Maria Suciu, P. Potop și Ildiko Anger
 • Brevet nr. 93069/30.06.1986, Procedeu de purificare a clorurii de aluminiu, obținut împreună cu L. Vlădescu
 • Brevet nr. 94715/11.02.1987, Procedeu de obținere a fosfitului dibazic de plumb stabilizator pentru mase plastice, în colaborare cu Gh. Simion, O. Seicaru, Ileana Chichirez și Cecilia Kiraly
 • Brevet nr. 93164/28.04.1987, Procedeu pentru durificarea suprafețelor pieselor din aliaje de aluminiu, în colaborare cu O. Seicaru, Gh. Simion și A. Sachian
 • Brevet nr. 93756/29.07.1987, Procedeu de obținere a oxidului de fier pur, în colaborare cu P. Potop, Ildiko Anger, I. Florea, Gh. Simion, Maria Suciu și O. Seicaru
 • Brevet nr. 93757/ 29.07.1987, Procedeu de obținere a clorurii de aluminiu pure, în colaborare cu Gh. Simion, O. Seicaru, Maria Suciu, Ildiko Anger și P. Potop
 • Brevet nr. 94019/17.09.1987, Procedeu de obținere a α-Fe2O3 pentru ferite, în colaborare cu P. Potop, Maria Suciu și Ildiko Anger
 • Brevet nr. 94201/24.10.1987, Procedeu de obținere a bioxalato-oxotitanatului (-2) dipotasic dihidrat, în colaborare cu O. Seicaru, Gh. Simion, Ileana Chichirez și Stela Popa
 • Brevet nr. 94740/12.11.1987, Procedeu de fabricare a carbonatului triplu de bariu, calciu şi stronțiu, în colaborare cu Ileana Chichirez, Gh. Simion, O. Seicaru, P. Potop, Maria Suciu și Ildiko Anger
 • Brevet nr. 1032 22/27.02.1989, Procedeu de obținere a unui pigment pe bază de MnIIINH4P2O7, în colaborare cu Camelia Păun, O. Seicaru, Gh. Simion și Ileana Dumitru
 • Brevet nr. 99794/20.10.1989, Procedeu de obținere a oxiclorurii de bismut cu conținut scăzut de umiditate, în colaborare cu T. Budiu, Irina Pal, Rodica Vălulescu, I. Dincă și Stanca Cismaru
 • Brevet nr. 100900/27.02.1990, Procedeu de obținere a pigmentului cosmetic verde pe bază de oxid de crom, în colaborare cu Camelia Păun, Ildiko Anger și O. Seicaru
 • Brevet nr. 100901/27.02.1990, Procedeu de obținere a pigmentului cosmetic verde pe bază de oxihidrat de crom, în colaborare cu Camelia Păun, Gh. Simion și Ileana Dumitru
 • Brevet nr. 101120/06.04.1990, Procedeu de obținere a bisoxalato -oxotitanatului (-2) dipotasic dihidrat în flux continuu, în colaborare cu Gh. Simion, Ileana Dumitru și O. Seicaru
 • Brevet nr. 101847/30.07.1990, Compoziție cosmetică antisudorifică şi deodorantă, împreună cu Rozalia Speteanu, Stanca Cismaru și Ana Ciutacu
 • Brevet nr. 104663/24.05.1991, Procedeu de obținere a unui pigment albastru sidefat, în colaborare cu T. Budiu, Rodica Vălulescu, Irina Pal, Gh. Marcu și Camelia Păun
 • Brevet nr. 105688/30.09.1992, Procedeu de obținere a unui clorhidroxid de aluminiu, Al2(OH)5Cl de uz cosmetic, în colaborare cu Camelia Păun și I. Dincă
 • Brevet nr. 105617/30.09.1992, Procedeu de obținere a unui pigment alb sidefat, în colaborare cu Camelia Păun
 • Brevet nr. 05708/30.09.1992, Procedeu de obținere a unui pigment verde sidefat, în colaborare cu Camelia Păun
 • Brevet nr. 93-00838/15.06.1993, Zeolit cu bismut și procedeu de preparare a acestuia, în colaborare cu R. Russu
 • Brevet nr. 109064/31.10.1994, Procedeu de obținere a pigmentului cosmetic mov, pe bază de pirofosfat monoaminomanganic (III), MnNH4P2O7, în colaborare cu Camelia Păun și O. Seicaru
 • Brevet nr. 110460/29.12.1995, Procedeu de obținere a pigmentului verde sidefat pe bază de oxid de crom (III), în colaborare cu Eszter Moreh
 • Brevet nr. 110461/29.12.1995, Procedeu de obținere a oxidului de crom (III) prin descompunere fotochimică a anhidridei cromice cu radiație laser continuă cu CO2, împreună cu Ildiko Ange
 • Brevet nr. 111355/30.09.1996, Procedeu de obținere a dioxidului de titan pentru pigmenți, în colaborare cu O. Seicaru, Gh. Simion, Ileana Dumitru, Eszter Moreh și Ildiko Anger
 • Brevet nr. RO130351, 29.07.2017, Procedeu de obținere a biocombustibilului pentru aviație din biomasa microalgală, în colaborare cu E. Stepan, S. Velea, F. Oancea, M. M. Bombos, G. Vasilievici, O. Blajan și A. C. Crucean

- Membru al Consiliului de conducere al International Association of Catalysis Societies (din anul 2000)
- Secretar al Federației Europene a Societăților de cataliză, 2011-2015, și membru al Consiliului de conducere al EFCATS (din anul 1992)
- Președinte al Societății de cataliză din România (din anul 2004)
- Membru al Societății de cataliză în reacții organice (USA)
- Membru al Societății de materiale meso- şi macroporoase (Canada)

- Premiul Academiei Romane „Nicolae Teclu“, 1990

Înalte ordine de stat

Ordinul Național pentru Merit, în grad de Cavaler, 2008