Ilie PÂRVU - Filosofie


Membru corespondent 1992

Născut în 1941, în comuna Strejeşti, judeţul Olt. Studiile liceale la Şcoala medie de băieţi nr. 1 (actualmente Liceul „Alexandru Lahovari“) din Râmnicu Vâlcea, în perioada 1955-1959.

Studii universitare la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti 1959-1964. Doctor în filosofie din anul 1972 cu tema Logica Ştiinţei în concepţia lui Rudolf Carnap, sub coordonarea prof.dr. Ştefan Georgescu. A fost numit asistent universitar la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, iar din anul 1990 a devenit profesor al aceleiași facultăți.

A fost bursier DAAD şi „Al. Von Humboldt“ la Universitatea Ludwig-Maximilian din München, iar ulterior, profesor invitat la universităţile din Paris, Barcelona, Tusla, Budapesta.

A publicat volume şi articole referitoare la filosofia ştiinţei, metafizică, studii kantiene, ontologie formală, istoria şi fundamentele fizicii, fiind unul dintre reprezentanţii de prim rang ai şcolii româneşti contemporane de filosofie analitică.

A tradus din operele savanţilor şi filosofilor: Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, C. F. von Weizsäcker, Kurt Gödel, L.E. Jan Brouwer, Ernst Mayr, Alfred North Whitehead, Willard van Orman Quine, Karl Popper, Jaakko Hintikka, Alfred Tarski, Paul Feyerabend, Stephen Toulmin, Patrick Suppes, Wofgang Stegmüller, Joseph D. Sneed.

Volume

1974 Semantica şi logica ştiinţei, Editura Științifică

1977 Existenţă şi realitate în ştiinţă şi filosofie, Editura Politică

1981 Teoria știinţifică. Modalităţi de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice, Editura Științifică și Enciclopedică

1984 Introducere în epistemologie, Editura Politică (ed. a II-a Editura Polirom, 1998)

1985 Infinitul şi infinitatea lumii, Editura Politică (ed. a II-a, Editura Teora, 2000)

1990 Arhitectura Existenţei, vol. 1: Paradigma structural generativă în ontologie, Editura Humanitas

2000 Filosofia comunicării, Editura Comunicare.ro

2001 Arhitectura Existenţei, vol. 2: Teoria elementelor vs. Structura categorială a lumii, Editura Paideia

2001 Cum se interpretează operele filosofice, Editura Paideia

2004 Posibilitatea experienţei. O reconstrucţie teoretică a „Criticii Raţiunii Pure“, Editura Politeia-SNSPA (ed. a II-a: vol.1. Ştiinţa Raţiunii. Programul filosofic al lui Immanuel Kant; vol. 2. Meta-critica Raţiunii Pure, Editura Academiei Române, 2016)

2019 Construcţia teoretică a ştiinţei. Tratat de filosofia ştiinţei, vol. 1. Noua Filosofie a ştiinţei, Editura Academiei Române

Culegeri de studii

2014 Studii filosofice, vol. 1. Filosofia Ştiinţei, Editura Academiei Române

2015 Studii filosofice, vol. 2. Interpretări şi reconstrucţii teoretice în filosofie, Editura Academiei Române

Antologii

1974 Epistemologie. Orientări contemporane, Editura Politică

1981 Istoria ştiinţei şi reconstrucţia ei conceptuală, Editura Științifică

2014 Bucharest School in Analytic Philosophy, Editura Universității București

Volume coordonate

1978 Concepţii asupra dezvoltării ştiinţei, Editura Politică

1981 Momente ale genezei şi evoluţiei filosofiei ştiinţei, în colaborare cu Cornel Damian, Editura Academiei Române

1982 Immanuel Kant – 200 de ani de la apariţia Criticii Raţiunii Pure, în colaborare cu Al. Boboc, M. Flonta, R.Pantazi, Editura Academiei Române

1982 Teoria Cunoaşterii Ştiinţifice, în colaborare cu Ștefan Georgescu şi Mircea Flonta, Editura Academiei Române

1992 Albert Einstein. Cum văd eu lumea, în colaborare cu Mircea Flonta şi Drăgan Stoianovici, Editura Humanitas

1997 Dicţionarul operelor filosofice româneşti, în colaborare cu Ion Ianoşi, Drăgan Stoianovici, Gheorghe Vlăduţescu, Vasile Morar, Editura Humanitas

2015 Romanian Studies in Philosophy of Science, în colaborare cu Gabriel Sandu şi Iulian Toader, Springer International Publishing

Ediţii îngrijite

1992 Mircea Florian, Metafizică şi Artă, în colaborare cu Ion Ianoşi, Editura Echinox

1998 Tudor Vianu, Filosofia Culturii şi Teoria Valorilor în colaborare cu Vlad Alexandrescu şi Adriana Zaharia, Editura Nemira

2017 Immanuel Kant, Opere (Critica Raţiunii Pure, Critica Raţiunii Practice, Critica Facultăţii de Judecare), colecţia Opere Fundamentale, Academia Română

Traduceri

1977 Werner Heisenberg, Paşi peste graniţe, Editura Politică

1992 Albert Einstein, Teoria Relativității. O expunere elementară, Editura Humanitas

Membru în:
- Societatea Română de Filosofie Analitică (preşedinte 1992- 2000)
- Societatea Română de Filosofie
- Societatea - Kant din România
- Word Institute for Phenomenology
- Goedel Society

Premiul „Vasile Conta“ al Academiei Române, 1981