Iosif Mircea PĂCURARIU - Teolog, istoric

1932 - 2021


Membru titular 2016
Membru corespondent 1997

Născut în localitatea Ruşi, județul Hunedoara, la 30 iulie 1932. A urmat cursurile gimnaziale la școli generale din orașele Deva şi Orăştie, iar între anii 1943-1951, cursurile liceale la Liceul teoretic „Decebal“ din Deva.

Studii universitare la Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca, în perioada 1951-1952, nefinalizate, fiind exmatriculat din cauza „originii sociale“ nesănătoase. Studii universitare la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, în perioada 1952-1956.

În 1959 obține titlul de doctor în teologie cu o teză despre Legăturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XVI-XVIII.

Profesor la Seminarul teologic din Mănăstirea Neamţ (1959-1961), asistent la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1961), conferenţiar (1970) şi profesor titular (1971-2002) la acceași instituție (începând cu anul 1991, institutul a devenit Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“), decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu (1992-2000), profesor consultant (2000-2011); în perioada 1990-1992 a fost profesor şi la noua Facultate de Teologie a Universităţii din Iaşi.

Volume

1968 Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Țara Românească și Moldova în secolele XVI–XVIII, teză de doctorat, Editura Sibiu

1972 Istoria Bisericii Ortodoxe Române, manual pentru seminariile teologice, ed. I, Editura Sibiu; (reeditată)

1980 Începuturile Mitropoliei Transilvaniei, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române

1980-1981 Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru institutele teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 3 volume

1986 Politica Statului ungar față de Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului, 1867-1918, Editura Sibiu (versiuni ulterioare în limbile engleză, franceză și maghiară)

1986 Istoria mănăstirii Prislop, Editura Arad

1987 Două sute de ani de învățământ teologic la Sibiu, 1786-1986, Editura Sibiu

1991 Pagini de istorie bisericească românească, Editura Sibiu

1991 Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. II, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; vol. II- 1994; vol. III-1997

1992 Istoria Bisericii românești din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, Editura Ardealul

1993 Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Știința

1993 Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

1994 Sfinți daco-romani și români, Editura Trinitas

1994 Antologie aghiografică românească, Editura Mitropoliei Olteniei

1994 Geschichte der Rumänische Orthodoxen Kirche, Erlangen

1995 Revoluția românească din Transilvania și Banat în anii 1848-1849. Contribuția Bisericii, Tiparul Tipografiei Eparhiale Sibiu

1996 Dicționarul teologilor români, Editura Univers Enciclopedic

2000 Sfinți daco-romani și români, ediția a doua, Editura Trinitas

2000 Predici la Duminici și sărbători, la praznicele împărătești și cele ale Maicii Domnului, ale sfinților, ale sfinților români; predici ocazionale și la înmormântări, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române

2002 Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Editura Dacia

2002 Cărturari sibieni de altădată, Editura Dacia

2002 Dicționarul teologilor români, ediția a doua, revăzută și adăugită, Editura Enciclopedică

2004 Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediția a treia, vol. I, Editura Trinitas, vol. II-2006, vol.III-2008

2005 Studii de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Editura Academiei Române

2006 Catedrala mitropolitană din Sibiu, 1906-2006, Editura Andreiana

2006 Istoria mănăstirii Prislop, ediția a doua, revăzută și adăugită, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului

2007 Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Compendiu, ediția a doua, revăzută, Editura Andreiana

2007 Sfinți daco-romani și români, ediția a treia, întregită, Editura Trinitas

2008 Predici la duminici și sărbători, la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, la sfinții mari și la sfinții români, Bons Offices-Chișinău

2009 Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Editura Academiei Române

2010 Uniația în trecut și astăzi, ediția a VI-a, revăzută, Editura Andreiana

2010 Predici la duminici și sărbători, la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, la sfinții mari și la sfinții români, predici ocazionale și la înmormântări, ediția a III-a, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române

2010 Cultura teologică românească. Scurtă prezentare istorică, Editura Basilica

2012 Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc, ediția a II-a, revăzută și întregită, Editura Basilica

2012 O viață dăruită Bisericii și Neamului. Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, Editura Andreiana

2013 Mănăstirea Prislop. Monografie istorică, ediția a III-a, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei

2013 Sfinți daco-romani și români, ediția a IV-a, Editura Basilica

2013 Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Compendiu, ediția a III-a, Editura Basilica

2014 Dicționarul teologilor români, ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Andreiana

2015 Cărturari sibieni de altădată, ediția a II-a, Editura Andreiana

2016 Tiparul în Biserica Ortodoxă Română, Editura Andreiana

2016 230 de ani de învățământ teologic la Sibiu, 1786-2016, Editura Andreiana

2016 Teologi români și străini, membri ai Academiei Române, Editura Andreiana

2017 Uniația în Transilvania în trecut și astăzi, ediția a VII-a, Editura Episcopei Devei și Hunedoarei

Volume coordonate

1989 Episcopia Aradului. Istorie, viață culturală, monumente de artă, Arad

1996 Teologie, slujire, ecumenism. Înalt Preasfințitul Dr. Antonie Plămădeală, la împlinirea vârstei de 70 de ani, volum coordonat împreună cu Pr. Prof. Dr. Aurel Jivi, Sibiu

2008 Mitropolitul Andrei Șaguna – creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Editura Andreiana

2010 Enciclopedia Ortodoxiei românești, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române

2010 Istoria Mitropoliei Țării Românești. Studii publicate în anul 1959 la împlinirea a 600 de ani de existență, volum coordonat în colaborare cu diac. conf. dr. Pavel Cherescu, Editura Trinitas

2010 Mitropolitul Andrei Șaguna. Texte alese, volum coordonat în colaborare cu pr. conf. dr. Constantin Necula și conf. dr. Paul Brusanowski, Editura Andreiana

2014 Istoria monahismului ortodox românesc, vol. I, Editura Basilica

2016 Istoria monahismului ortodox românesc, vol. II, Editura Basilica

2016 Litere vii. Tiparul în Biserica Ortodoxă Română, între misiune și necesitate, volum coordonat în colaborare cu mitr. Laurențiu Streza și Emanuel Tăvală, Editura Andreiana

Activitate editorială

Autor a peste 800 de studii și articole

Înalte ordine de stat

- Ordinul „Steaua României“ în grad de Ofiţer, 2000


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia
- Universitatea „Vasile Goldiş“ din Arad
- Universitatea din Oradea


Distincții

- „Crucea patriarhală“, 1976, 2002 şi 2009
- „Crucea Sfântul Iachint“ din partea Episcopiei Tulcii, 2012
- „Crucea Nordului pentru clerici“ din partea Episcopiei Europei de Nord, 2014


Cetatean de onoare

- Municipiul Sibiu, 2012
- Municipiul Deva, 2013
- Judeţul Sibiu, 2013