Basarab NICOLESCU - fizician


Membru de onoare din străinătate 2001

Născut la 25 martie 1942, la Ploiești. Părinți: Anton Nicolescu (1916-1992) și Anghelichi Anastasiadis (1922-2007). Tatăl, Anton Nicolescu, a fost prizonier de război în lagărele rusești din noiembrie 1942 până în mai 1948.

Studii la Liceul „Ion Luca Caragiale“ din Ploiești, pe care îl absolvă în 1960 ca șef de promoție. Premiul I la concursurile naționale de matematică și concursurile naționale de literatura română. Medalie de aur la Prima Olimpiada Internațională de Matematică, Brașov. În perioada 1960-1964 urmează cursurile Facultății de Fizică, Universitatea din București. Licență – Teoria câmpurilor și a particulelor elementare. Teza Câmpuri Yang-Mills și autointeracțiunea câmpurilor vectoriale, sub coordonarea profesorului Constantin Eftimiu. Absolvent ca șef de promoţie. Rămâne la catedră pentru trei ani (1965-1968) ca asistent universitar la Facultatea de Fizică, Universitatea din București.

În 1968 primește o bursă de un an din partea Guvernului francez, la Universitatea Paris VI, și se stabilește în Franța. În perioada 1969-1970 beneficiază de bursa „Joliot-Curie“ acordată de Comisariatul pentru Energie Atomică, Universitatea Paris VI.

În 1972 își obține doctoratul în fizică – Doctorat d’État ès-Sciences Physiques – la Universitatea „Pierre et Marie Curie“ (Paris VI) cu teza Contribution à l’étude théorique de la diffusion pion-nucléon, sub coordonarea profesorului Robert Vinh Mau. Membrii juriului sunt: Maurice Lévy, Geoffrey Chew (SUA), Elliot Leader (Anglia) și Robert Vinh Mau.

În perioada 1970-2008 a activat ca fizician teoretician la Centrul Naţional de Cercetare Știinţifică (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS). A lucrat la Institutul de Fizică Nucleară, Departamentul de Fizică Teoretică, Orsay, apoi la Laboratorul de Fizică Nucleară și Energii Înalte, Universitatea Paris VI. Din 2008 este cercetător onorific la CNRS (Universitatea Paris VI).

A fost cercetător invitat la Lawrence Berkeley Laboratory, SUA (1976-1977), Universitatea Brown, SUA (1977), Senior Visiting Scientist la Universitatea din Londra (1979).

Este fondator (1985) și coordonator al seriei de conferințe internaționale semestriale „Elastic and Diffractive Scattering“. Animator și autor al documentelor de lucru ale Simpozionului de la Veneția „Science confronted to the borders of science – the Prologue of our cultural past“, organizat de UNESCO în colaborare cu Fundația Cini (1986). „Declarația de la Veneția“ a fost scrisă de Basarab Nicolescu și adoptată de 17 personalități ale lumii științifice și culturale prezente la acest simpozion.

Președinte-fondator (începând cu 1987) al Centrului Internațional de Cercetări și Studii Transdisciplinare (Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires) – CIRET; din 2019 este președinte de onoare. Proiectul CIRET – UNESCO „Évolution transdisciplinaire de l’Université“ (1995-1997) a fost inclus în Programul UNESCO 28 C/5, în colaborare cu Departamentul Arte și Viață Culturală. Acest proiect a fost discutat la Congresul Internațional „Towards a Transdisciplinary Evolution“, Universitatea Ascona – Monte Verità, 1997.

Este co-fondator (1991), împreună cu René Berger, al Grupului UNESCO de reflecție asupra transdisciplinarității, format din 16 personalități ale lumii științifice și culturale.

În anul 2000 a fost propus de către Guvernul României, cu sprijinul Franței și al Organisation internationale de la Francophonie (OIF)pentru ocuparea funcției de director general adjunct al UNESCO pentru Știință. Poziția a fost atribuită în final reprezentantului Germaniei.

A pledat întotdeauna pentru un dialog între știință și religie. Ca expert extern la sesiunea anuală din 1992 a Academiei Pontificale de Științe participă, în prezența Papei Ioan-Paul al II-lea, la ceremonia de încheiere a Procesului Galileo Galilei. Din 2020 este co-președinte al grupului „Matter and Consciousness“ al programului „Science and Orthodoxy around the World“, Atena, sponsorizat de Fundația John Templeton.

În anul 1973 a introdus, în colaborare cu fizicianul polonez Leszek Lukaszuk (1938-2007) și pe baza teoremelor asimptotice, un nou concept, Odderon, care mai târziu a fost confirmat în Cromodinamica cuantică (QCD) și a deschis un nou domeniu în fizica interacțiunii puternice. De-a lungul anilor a participat la o serie de întâlniri științifice internaționale dedicate descoperirii sale. Astfel, în 1998 a fost organizat la Heidelberg, Germania, workshopul internațional „Pomeron and Odderon in Theory and Experiment“, în 2005 The RIKEN BNL Research Center „Odderon Searches at RHIC“, organizat de Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, SUA, a fost dedicat studiului cercetărilor experimentale pentru Odderon. Basarab Nicolescu a ținut discursul de deschidere.

În anul 2018, echipa TOTEM de la Large Hadron Collider (LHC) CERN a descoperit dovezile experimentale pentru concept teoretic introdus Odderon în 1973 de Leszek Lukaszuk și Basarab Nicolescu.

Alte domenii de cercetare

 • Câmpurile Yang-Mills și auto-interacțiunea câmpurilor vectoriale
 • Aplicații ale topologiei la studiul interacțiunilor puternice
 • Creșterea universală Heisenberg-Froissart a secțiunilor transversale totale a hadronului la energii mari
 • Teoreme asimptotice
 • Baryoniu și alte stări multiquark
 • Model de rezonanță duală
 • Fenomenologia hadronilor la energii mari
 • Proiectul COMPETE

Numărul total de publicații științifice: 125 (dintre care 65 în recenzii evaluate). Cuvântul „Odderon“ este prezent în peste 400 de articole.

- L. Lukaszuk et B. Nicolescu, „Nuovo Cimento Letters“, 8 (1973)
- K. Kang et B. Nicolescu, „Physical Review“, 11 (1975)
- J.R. Cudell, V.V. Ezhela, P. Gauron, K. Kang, Yu.V. Kuyanov, S.B. Lugovsky, E. Martynov, B. Nicolescu, E.A. Razuvaev, N.P. Tkachenko, „Physical Review Letters“, 89 (2002)
- J.R. Cudell, V.V. Ezhela, P. Gauron, K. Kang, Yu.V. Kuyanov, S. Lugovsky, B. Nicolescu, N. Tkachenko, „Physical Review“, D65 (2002)
- D. Joynson, E. Leader, C. Lopez et B. Nicolescu, „Nuovo Cimento“, 30A (1975)
- P. Gauron, E. Leader, B. Nicolescu, „Nuclear Physics“, B299 (1988)
- D. Bernard, P. Gauron, B. Nicolescu, „Physics Letters“, 199B (1987)
- P. Gauron, E. Leader, B. Nicolescu, „Physical Review Letters“, 54 (1985)
- P. Gauron, E. Leader, B. Nicolescu, „Physics Letters“, B238 (1990)

Cărţi

1968 Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund“, Editura pentru literatură, București; ediţia a doua: Univers Enciclopedic, 2004, București

1985 , la particule et le monde, Editions Le Mail, Paris, France; ediţia a doua: ed. Rocher, Monaco, 2002; ediţia a treia: E.M.E. InterCommunications, Bruxelles, 2012. Premiul Academiei Franceze.

1986 L’homme et ses trois éthiques, Stéphane Lupasco, în colaborare cu Solange de Mailly-Nesle, ed. Rocher, Series «Science and Spirit», Monaco

1988 La science, le sens et l’évolution – Essai sur Jakob Boehme, Félin, Paris

1994 Poetic Theorems/Théorèmes poétiques, Editions du Rocher, Monaco

1996 Transdisciplinarity / La transdisciplinarité, manifesto, Rocher Publishing House, Transdisciplinarity series, Monaco (șapte traduceri sau ediţii noi)

2005 Nos, a particula e o universo, Esquilo, Lisbon, Portugalia

2002 Noi, particula și lumea, Editura Polirom, Iași; ediţia a doua, Editura Junimea, Iași

2007 Știința, sensul și evoluția. Eseu asupra lui Jakob Boehme, Editura Cartea Românească

2009 Thèorèmes poétiques / Teoreme poetice, ediţie bilingvă bibliofilă (franceză/română), ilustrată de Mircia Dumitrescu, Anna-Maria Orban, Carla Duschka și Vëllahu Vangjush, 50 exemplare, Biblioteca Metropolitană București

2009 Qu'est-ce que la réalité? , Liber, Montréal, Canada

2009 Ce este Realitatea? (traducere din franceză), Junimea, Iași

2009 În oglinda destinului – Eseuri autobiografice, Editura Ideea Europeana, București

2011 Multi, inter și transdisciplinaritate în cercetarea științifică, Editura Universităţii Petrol și Gaze, Ploiești, Romania

2011 De la Isarlîk la Valea Uimirii, vol. 1 – Interferențe spirituale, vol. 2 – Drumul fără sfârșit, Editura Curtea Veche, București

2012 O que é a Realidade? (traducere din franceză în portugheză), Triom, São Paulo

2013 Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund“, ediţia a treia, Editura Aius, Craiova

2013 Teoremas poéticos (traducere din franceză), Sálto de Pagin, Madrid

2013 George Manu – Rectorul din Zarca Aiudului, film documetar produs de Nicolae Mărgineanu, DVD (română/franceză/engleză), Fundaţia Creștină „Părintele Arsenie Boca“, București

2013 Universul are oare un sens? Dialogul contemporan dintre știinţă și religie, broșură și DVD, Teatrul Naţional din București, „Conferinţele TNB“, București

2013 Théorèmes poétiques / Teoreme poetice, ediţie bilingvă bibliofilă (franceză/română), ilustrată de Mircia Dumitrescu, 500 exemplare, din care 200 sunt semnate de autor, Editura Curtea Veche, București

2014 Théorèmes poétiques, 12 texte de Basarab Nicolescu, 14 gravuri de Francis Rollet, ediţie bibliofilă, 50 exemplare, Belz, Franţa

2014 From Modernity to Cosmodernity – Science, Culture, and Spirituality, State University of New York (SUNY) Press, New York, SUA

2016 The Hidden Third (traducere din franceză), Quantum Prose, New York

2016 Lumină în lumină, în colaborare cu Silviu Oraviţan (în engleză și română), Editura Universității de Vest, Timișoara

2016 Rădăcinile libertății (traducere din franceză),ediţia a doua, Editura Universității de Vest, Timișoara

2017 Roumains de Paris, în colaborare cu Louis Monier, Michel de Maule, Paris

2018 Români din Paris, în colaborare cu Louis Monier (traducere din franceză), Editura Vremea, București

2019 Harul feminin, Editura Eikon, București

2019 Co je Realita? (traducere din franceză în cehă), Malvern, Praga

2020 Théorèmes poétiques, Attakwin, Damas, Siria

Coordonarea unor lucrări colective

- Proceedings of the 11th International Conference on Elastic and Diffractive Scattering – Towards High Energy Frontiers, Château de Blois, France, May 15-20, 2005, eds M. Haguenauer, B. Nicolescu, J. Tran Thanh Van , Thê Giôi Publishers, Vietnam, 2006
- Le temps dans les sciences, eds. Norbert Dodille, Christian Duhamel, Basarab Nicolescu, Harmattan Editions, Paris, France, 1995
- Proceedings of the First International Workshop on Elastic and Diffractive Scattering, eds. B. Nicolescu, J. Tran Thanh Van, Frontières Editions, 1986
- Proceedings of the International Workshop Baryonium and Other Unusual Hadron States, eds. B. Nicolescu, R. Vinh Mau, J.-M. Richard, Institute of Nuclear Physics, Orsay, France, 1979

Activitate editorială

 • 1996: Fondator și director al seriei „Transdisciplinarité“, ed. Rocher, Monaco
 • 2003: Fondator și coordonator al seriei „Les Roumains de Paris“, ed. Oxus, Paris
 • 2006: Fondator și co-director al seriei „Știință și religie“, Curtea Veche Publishing, București
 • 2010: Co-redactor-șef al „Transdisciplinary Journal of Engineering & Science“, SUA
 • 2013: Editor-șef al „Transdisciplinary Journal of Engineering & Science“, SUA
 • 2016: Cronicar la „Cybernetics & Human Knowing - A Journal of Second Order
 • Cybernetics, Autopoiesis & Cybersemiotics“

- Profesor la Școala de Studii Politice, RANDA, Barcelona, Spania, 1996-2002
- Profesor invitat la Universitatea din Girona, Spania, 2000-2001
- Profesor la Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca, unde a coordonat un program de doctorat în filosofie, opțiunea „transdisciplinaritate“, 2006
- Profesor extraordinar la Universitatea „Stellenbosch“, Africa de Sud, 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013)
- Fellow la Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), 6 martie 2011 – 6 aprilie 2011
- Profesor extraordinar la School of Public Leadership, Universitatea „Stellenbosch“, Africa de Sud, 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2016
- Profesor invitat la Programul Doctoral în Management al Universității Széchenyi (SzEEDSM), Doctoral School of Regional Sciences and Bussiness Administration, Budapesta, Ungaria, 2016 și 2107

Organizații internaționale
- Membru al Consiliului Academic al International Institute of Complex Thought, Universitatea din Salvador, Buenos Aires, Argentina, 1998
- Animator al Comisiei 2 – Quality of Higher Education, World Conference on Higher Education, UNESCO, Paris, 1998
- Membru al Grupului de lucru „Implications philosophiques de la science contemporaine“, l’Académie des sciences morales et politiques, Franța, sub conducerea lui Bernard d’Espagnat, 2000-2002
- Participant în cadrul grupului „Physics and Cosmology“, program SSQ2, John Templeton Foundation, SUA
- Membru fondator al International Society for Science and Religion – ISSR, 2004
- Membru fondator al Luminary Research Institute, Gaia Foundation, Taiwan, 2014
- Membru de onoare al Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Studies – ATLAS, Texas, SUA, 2014
- Membru de onoare al Deutsch-Rumänische Akademie Baden-Baden, 2017
- Președinte fondator al asociaţiei „Românii din Paris“
- Membru al Consiliului Științific al Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP), Paris, France
- Membru al Consiliului științific și al Consiliului de administrație al Centre Francophone de Recherche et d’Information „Carl Gustav Jung“ (CFRI Jung), Franța
- Membru al Consiliului Științific al Institut Supérieur des Sagesses du Monde (ISSM), Franța
- Membru de onoare al Association des Amis de Gilbert Durand (AAGD), 2014

Organizații naționale
- Membru al Consiliului Fundației Naționale pentru Știință și Arte – FNSA, București
- Președinte de onoare al Fundației Internaționale „Stéphane Lupasco“ pentru Știință și Cultură, Iași,1998
- Președinte de onoare al Centrului de Cercetare și Studii Inter și Transdisciplinare (CCSIT), Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2014
- Președinte de onoare al Asociației pentru Dialogul între Știință și Teologie (ADSTR), Români

- Medalia de argint a Academiei Franceze pentru cartea „Nous, la particule et le monde“, 1986. Aceeași carte a fost selectată de „Universalia 1986“ (Encyclopaedia Universalis Editions)
- Premiul Academiei Americano-Române, SUA, 1987
- Premiul „Benjamin Franklin“ pentru cea mai bună carte de istorie, SUA, pentru cartea Science, Meaning and Evolution – The Cosmology of Jakob Boehme, 1992
- Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1993
- Marele Premiu „Opera Omnia“ la Festivalul Internațional „Lucian Blaga“, Paris/Cluj-Napoca, 2004
- Premiul „Opera Omnia“ la Festivalul Internațional „Nichita Stănescu“, Ploiești, 2006
- Premiul „Inter-Balkan Cultural Association – Rigas’ Charta“, Atena, Grecia, 2007
- Premiul de Excelență „Convorbiri literare“, Iași, 2008
- Premiul ATLAS „Ramamoorthy & Yeh Transdisciplinary“, oferit de Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Studies, Universitatea Southwestern, Georgetown, Texas, SUA, 2010
- Premiul de onoare al International Society for Universal Dialogue (ISUD), 2014
- Premiul „Opera Omnia“, 150 de ani de la înființarea Revistei „Convorbiri literare“, Iași, 2017
- Premiul „Euro Centenar“ atribuit de Ministerul Culturii al României pentru 11 personalități ale diasporei românești din Uniunea Europeană care au promovat cultura românească, 2018
- Premiul „Brâncoveanu“ acordat de Fundația Alexandrion (România) în Onoarea Valorilor Culturii Române, 2019
- „Premiul pentru pace“, acordat de UNIPAZ și ALUBRAT, Brazilia, „Pentru pelerinul conștiinței pașnice, cinstim moștenirea ta de transdisciplinaritate care duce la trezirea evolutivă a umanității“, 2019
- Nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace 2020

Înalte ordine de stat

Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Mare Ofiţer, 2000


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 2000
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2008
- Universitatea „George Bacovia“, Bacău, 2008
- Universitatea „Vasile Goldiș“, Arad, România, 2011
- Universitatea Veracruzana, Xalapa, Mexic, 2011
- Universitatea de Petrol și Gaze, Ploiești, 2012
- Universitatea din Craiova, 2015
- Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, 2016
- Universitatea de Vest, Timuișoara, 2016
- Universitatea „Ovidius“, Constanţa, 2018
- Universitatea Naţionale de Arte „George Enescu“, Iași, 2018


Distincții

- Diploma de Excelență a Ministerului Afacerilor Externe al României „pentru promovarea culturii române și a imaginii României în străinătate“, 2009
- Medalia Institutului de Studii Transdisciplinare în Știinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S), București, 2012
- Medalia de aur de onoare acordată de Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Studies (ATLAS), 2014


Alte recunoașteri

2013: The Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Studies (ATLAS), Texas, SUA a instituit premiul „Basarab Nicolescu Transdisciplinary Science & Engineering“. Primul premiu a fost acordat în 2014.

2014: A avut loc International Congress in Honor of Basarab Nicolescu, Asia University, Taichung, Taiwan.


Cetăţean de onoare

- Municipiul Ploiești, 2004
- Municipiul Iași, 2006
- Municipiul Cluj-Napoca, 2007
- Satul Păcureţi, judeţul Prahova. 2013. Străbunicul său, Andrei Nicolescu-Pacureți (1866-1925), a fost primar al satului și membru al Senatului României; a primit un premiu al Academiei Române în 1908
- Municipiul Craiova, 2017

Desemnat ambasador Cultural al Municipiului Iași, 2016