Gheorghe MARIA - Inginer chimist


Membru corespondent 2019


Preşedintele Comisiei de Inginerie Chimică şi Biochimică, din 2020

Născut pe 2 octombrie 1955 lângă București, în com. Fundeni din județul Călărași, a urmat școala primară în Bucureşti și cursurile Liceului teoretic „Gh. Lazăr“ din Bucureşti, la clasa specială de matematică și chimie, profil real (1970-1974). Și-a afirmat vocația științifică încă din perioada liceului, participând la numeroase concursuri naționale de chimie și de matematică și câștigând mai multe premii. În 1974 a participat la a 6-a Olimpiada Internațională de Chimie pentru elevii de liceu, renumit concurs tradițional, unde a obținut medalia de aur prin prezentarea unor soluții matematice ingenioase la probleme chimice dificile. Fiind impresionat de succesul său, scriitorul E. Seceleanu i-a dedicat un capitol în cartea „Evenimente mari, evenimente mici“ publicată în 1982.

În 1979 a absolvit, ca șef de promoție, Facultatea de Tehnologie Chimică (fostă Chimie Industrială) a Universității „Politehnica“ din Bucureşti, obținând diploma de inginer chimist în specializările de chimie organică și inginerie chimică, ca urmare a susținerii lucrării de licență „Modelarea matematică și optimizarea cu ajutorul algoritmilor numerici a unui extractor de zahăr multi-celular“ și a dizertaţie de masterat „Modelarea matematică și simularea reactorului tubular de piroliza hidrocarburilor, și a transferului termic in cuptoarele de piroliză radiante“ în cadrul cercului ştiinţific al Catedrei de inginerie chimică şi biochimică.

În anul 1987 devine doctor în inginerie chimică la Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, cu teza: „Estimarea statistică a parametrilor modelelor matematice ale proceselor chimice și biochimiceׅ“, sub conducerea profesorului Raul Mihail.

A primit numeroase burse de cercetare și a deținut o serie de poziții temporare la peste 20 universități de prestigiu din Europa, Statele Unite ale Americii, China, în cadrul unor proiecte internaţionale.

Cu o excepțională carieră de inginer chimist, dezvoltată de-a lungul a peste patru decenii, profesorul Gheorghe Maria s-a manifestat în toate laturile profesiei: în producție, în cercetare, în proiectare şi în învățământ.

În perioada 1979-1982 a lucrat în producție ca inginer de instalație la întreprinderile chimice „Miraj“ și „Chimica“ Dudești din București. În anul 1982 obține, prin concurs, postul de cercetător științific principal la ICECHIM, Institutul de Energetică Chimică și Biochimică – IECB București, fiind responsabil cu modelarea matematică a cineticii proceselor (bio)catalitice și cu proiectarea tehnologică a instalațiilor pilot la diverse scări, inclusiv cea industrială. În anul 1990 devine, tot prin concurs, cadru didactic la Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, fiind mai întâi lector în cadrul Departamentului de inginerie chimică şi biochimică, Laboratorul Reactoare și Ingineria Reacțiilor Chimice și Biochimice, apoi conferențiar și profesor titular. Din anul 2008 este profesor abilitat și conducător de doctorate.

Profesorul Gheorghe Maria a desfășurat o bogată activitate de expert științific internațional. Expert în inginerie chimică și biochimică, riscul instalațiilor chimice în diferite programe EU (FP-6), SNSF (Elveția, 2009), Croația (2006) și naționale (Biotech, 2006).

Domenii de cercetare: inginerie chimică și biochimică, bioinformatică

 • Reactoare și ingineria reacțiilor chimice, biochimice (enzimatice) și biologice (culturi celulare); modelare matematică (cinetică) și analiza numerică (simularea) acestor reactoare cu scopul proiectării, optimizării și controlului operării lor în siguranță
 • Modelarea matematică a cineticii proceselor chimice (catalitice şi necatalitice), a proceselor biochimice (mono- și multi-enzimatice) și a celor biologice. Estimarea statistică a parametrilor cinetici pe baza datelor experimentale
 • Analiza de risc în operarea reactoarelor chimice și stabilirea pe bază de modele matematice a limitelor de operare în siguranță a parametrilor tehnologici (variabile de control); modelarea matematică și simularea numerică a consecințelor unui scenariu de accident chimic (incendiu, explozie, emisii de substante toxice în mediu)
 • Bioinformatică: modelarea dinamicii (cineticii) diverselor procese metabolice celulare, respectiv: i) reglarea expresiei genetice individuale – GERM, ii) reglarea sintezei proteice, iii) simularea circuitelor genetice de reglare celulară – GRC, iv) simularea metabolismului central al carbonului – CCM în celulele vii, în scopul proiectării in-silico (bazată pe modele matematice) de micro-organisme modificate genetic – GMO cu caracteristici dorite cu aplicaţii industriale şi în medicină (inginerie metabolică; biologie computațională)
 • Modelarea cineticii eliberării medicamentelor în fluide biologice în scopul proiectării in-silico de sisteme optimizate cu eliberare controlată (programabilă)
 • Energetica chimică: stocarea chimică a energiei (H2) și transportul ei la distanță

Cercetare (cooperări) în străinătate

A scris 7 cărți publicate în România și 6 publicate în Statele Unite ale Americii, 10 capitole în monografii din ţară şi în străinătate. De asemenea, este autorul a 5 manuale universitare pentru Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti.

Autor principal a 143 de articole în reviste cotate ISI (peste 45 fiind în revistele de top în ingineria chimică) și a peste 80 comunicări în conferințe ştiințifice naționale și internaționale. Publicațiile sale sunt bine citate (indexul Hirsch 22, indicele I10 55, cu peste 1650 citări). A raportat scoruri ridicate în sistemul de clasificare din România MEdC-OMs-2011.

Activitate editorială

Prof. Gheorghe Maria este membru în comitetul științific/redacțional al mai multor reviste ISI în domeniul său de cercetare.

 • „Chemical & Biochemical Engineering Quarterly“, Croația(IF=1.5)
 • „Revista de Chimie“, București
 • „Revue Roumaine de Chimie“, București, editată de Academia Română
 • „The Scientific Bulletin of University POLITEHNICA of Bucharest“, Series Chemistry & Materials Science
 • „Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society“
 • „ECOTERRA Journal of Environmental Research and Protection“, Romanian Soc. of Environmental Sciences and Engineering, Cluj

Recenzor /evaluator științific internațional pentru un număr de peste 25 de reviste științifice în domeniul său de activitate.

Discursuri și prelegeri academice

 • 5th European Symp. Computer Aided Process Engineering, June 11-14, 1995, Bled, Slovenia
 • 20th Croatian Meeting of Chemists & Chemical Engineers, Feb. 2007, Zagreb, Croația
 • 12th National Conference of Academic Days, 26-27 May 2011, Timișoara
 • 15th ROMPHYSCHEM, Intl. Conf. Physical Chemistry, 11-13 September, 2013, București
 • National symposium „Environment & Progress“, 25 Oct., 2013, University „Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca
 • 10th ELSEDIMA International Conference on „Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management“, 18-19 September 2014, Cluj-Napoca
 • 11th ELSEDIMA International Conference on „Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management“, 26-28 May 2016, Cluj-Napoca
 • 12th ELSEDIMA International Conference on „Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management“, 17-19 May 2018, Cluj-Napoca
 • Symposium SICHEM-2016, 8 Sept. 2016, University „Politehnica“ of Bucharest
 • Symposium SICHEM-2018, 6-8 Sept. 2018, University „Politehnica“ of Bucharest

Copreședinte sau membru al comitetelor științifice a 16 conferințe internaționale, între care

 • 5th Int. Conference on Computational Bioengineering (ICCB-5), 11-13 September, 2013, Leuven, Belgia
 • ROMPHYSCHEM-15, 15th International Conference of Physical Chemistry, 11-13 September, 2013, Bucharest
 • Zilele Academice Timișene, ediția a XIII-a, 13-14 iunie, 2013, Timişoara
 • ELSEDIMA 10th, 11th, and 12th International Conference – Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management, 18-19 September 2014, 26-28 May 2016, and 17-19 May 2018 Cluj-Napoca

Cadru didactic

Din anul 1990 este cadru didactic la Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, parcurgând toate gradele universitare, în anul 1999 devenind profesor titular la Departamentul de Inginerie chimică şi biochimică, Laboratorul Reactoare chimice, biochimice şi biologice. În perioada 2012-2014 a fost membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Chimie Aplicată.

Începând cu 2008 este conducător de doctorate în cadrul Departamentului de Inginerie chimică şi biochimică, Reactoare (bio)chimice. În perioada 1992-2021 a coordonat mai mult de 50 de proiecte de licență, peste 25 de dizertații și 15 doctoranzi, români și străini, în inginerie chimică și biochimică la Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, ETH Zürich, Elveția şi Texas A&M University, College Station, Texas, SUA.

Cursuri universitare

Prof. Gheorghe Maria a condus cursuri și studii de doctorat, masterat şi licență în inginerie chimică și biochimică (1980-2020). În perioada 2006-2011 a fost responsabilul MSc. în Ingineria biochimică și Bioinginerie.

A pus, de asemenea, bazele mai multor cursuri noi introduse în programa de studiu de inginerie chimică la Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti. În virtutea experienței de cercetare dobândite la universitățile din Europa și Statele Unite ale Americii, a promovat în învățământul de inginerie chimică din România direcții de studiu și de cercetare de avangardă, compatibile cu cele dezvoltate în Uniunea Europeană, legate de bioinformatică, siguranța operării reactoarelor chimice și altele, cu publicarea manualelor de predare aferente. Activitatea didactică a prof. Gheorghe Maria are, astfel, un impact semnificativ asupra științei și practicii reactoarelor şi ingineriei reacțiilor chimice şi biochimice din România și din străinătate.

Reactoare și ingineria reacțiilor chimice și biochimice (Licenţă în Inginerie chimică, din 1987)

Metode numerice și statistice de prelucrare a datelor experimentale (bio)chimice și estimarea parametrilor modelelor matematice ale proceselor (bio)chimice (Licenţă, MSc în Inginerie chimică, 1997)

Analiza cantitativă (pe baze de modele matematice) a riscului operării reactoarelor și proceselor chimice, și simularea numerică a consecințelor unui accident chimic (Licenţă, MSc în Inginerie Chimică, 2006)

Inginerie biochimică (Licenţă în Inginerie alimentară, 2015)

Inginerie metabolică și Bioinformatică – cu elemente de proiectare in-silico de microorganisme modificate genetic GMO cu scop industrial și în medicină (MSc. în Inginerie alimentară și biochimică, 2004)

Școala românească de reactoare chimice și biochimice

Prof. Gheorghe Maria este considerat unul dintre continuatorii de valoare ai muncii prof. Raul Mihail (1920-1985), creatorul școlii românești de reactoare chimice și biochimice, prin publicarea primului curs de „Reactoare chimice“ (1969-1971) din țară (și al treilea în lume) și de „Bioreactoare“ (1987). Prof. Maria a avut contribuții deosebite în dezvoltarea școlii moderne de reactoare şi ingineria reacțiilor chimice şi biochimice la Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, prin promovarea acestui domeniu atât la nivel teoretic cât și aplicativ, în cadrul a numeroase proiecte de cercetare, publicații, dar mai ales în cadrul aplicațiilor în industria chimică materializate prin abordarea unor aspecte inovatoare.

Profesor invitat la peste 20 universităţi de prestigiu, între care:
- ETH Zürich, Elveția, 1992-1997
- PF Lausanne, Elveția, 1993-1996
- RWTH Aachen, Germania, 2006
- BASF, Germania, 1995
- TU Erlangen, Germania, 2000
- TU Hamburg, Germania, 2009
- TU Saarbrucken, Germania, 1999
- TU Braunschweig, Germania, 2006
- University of Leeds, Marea Britanie, 1996
- University of Liverpool, Marea Britanie, 1996
- Universitatea din Zagreb, Croația, 2007
- Queen’s University Kingston, Canada, 1994
- Princeton University, Statele Unite ale Americii, 1994
- Texas A&M University, Statele Unite ale Americii, 2002-2003
- Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, China, 2010

- Membru în Consiliul Național de Atestare Titluri, Certificate și Diplome Universitare – CNATCDU în Chimie/Inginerie Chimică, 2011-2012
- Membru al Societății Române de Inginerie Chimică
- Membru al Societății Române de Chimie
- Membru al Societății Române de Bioinginerie și Biotehnologie
- Membru al Asociației foștilor bursieri DAAD, Germania
- Membru al Societății Naționale de Știință și Ingineria Mediului
- Membru al European Federation of Chemical Engineering – EFCE. Reprezentant național în 1995 și 2011

Activitate în cadrul European Federation of Chemical Engineering – EFCE

- Computer Application in Chemical Engineering – CAPE
- Reprezentantul României în 1996 (Davos), 2011 (la 1st European Congress of applied Biotechnology, 25-29 Sept. 2011, Berlin)
- Co-chairman al ESCAPE-17/CAPE Conference in Bucharest (2007)
- Contribuţii orale la ESCAPE 1992 Toulouse; ESCAPE 1995 Bled (Slovenia); ESCAPE 1996 Rhodes (Grecia); ESCAPE 1999 Budapest (Ungaria); ESCAPE 2007 Bucharest

Premiul „Nicolae Teclu“ al Academiei Române, 1985

15 premii din partea Agenției Române de cercetare UEFISCDI, pentru articole de top publicate, 2010-2021

Distincții

- Diploma de excelență în cercetare a Federației Române de Inginerie Biomedicală, 2006
- Menționare cel mai citat articol de top al revistei CABEQ, Zagreb, nr. 16/ 2018