Moshe IDEL - filosofie


Membru de onoare 2023

S-a născut la 19 ianuarie 1947 în orașul Târgu Neamț și a emigrat în Israel în anul 1963. Între 1967-1970 a studiat literatura ebraică și engleză la Universitatea din Haifa, fiind licențiat în ambele domenii. Teza de doctorat a fost elaborată în domeniul Cabalei, despre Scrierile și învățătura lui Rabbi Avraham Abulafia, și a fost realizată sub îndrumarea profesorului Shlomo Pines (diplomă Summa cum laude).

În perioada 1972-1976 a fost cadru didactic la Universitatea din Haifa, iar în 1974 a devenit asistent la Universitatea Ebraică din Ierusalim. În anul 1987 a devenit profesor titular al universității, iar în 2008, profesor emerit. A fost coordonatorul Departamentului de Gândire Ebraică din cadrul aceleiași universități și președintele mai multor comisii academice: cea a Centrului de Muzicologie al Universității Ebraice, a Centrului de Studiu al Iudaismului din România și a Institutului „Ben Tzvi“. A fost invitat să susțină prelegeri la Institute for Advanced Studies la Universitatea Ebraică și la Institute for Advanced Studies la Universitatea Pennsylvania în Philadelphia, iar în 2010, la Institutele Tiqvah și Strauss de la Facultatea de Drept a New York University. A fost invitat de mai multe ori la Conferințele „Eranos“ la Ascona, în perioada 1994-2013.

Din anul 1989 este senior researcher la Hartman Institute din Ierusalim.

Domenii de cercetare:
A studiat fazele cele mai importante ale istoriei misticii ebraice, în special în secolele XIII, XVI, precum și hasidismul în secolul al XVIII-lea. Cercetările sale s-au concentrat, mai ales, pe tema extazului și magiei în literaturile mistice, pe fenomenologia Cabalei, tehnicile mistice, relația dintre Cabala și Renașterea italiană, studiul religiilor în general, cu un accent pe operele lui Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu.

Cărți

1976 Scrierile și învățătura lui Rabbi Avraham Abulafia, teză de doctorat elaborată în limba ebraică, Universitatea Ebraică din Ierusalim

1988 Kabbalah: New Perspectives, Yale University Press, New Haven, London; volum apărut în limba română cu titlul Cabala: Noi perspective, în traducerea Claudiei Dumitriu, Editura Nemira, 2000
Volumul a fost tradus în mai multe limbi: ebraică (Schocken, Jerusalem, Tel Aviv, 1993); franceză: La Cabale: Nouvelles perspectives, trad. Charles Mopsik (Le Cerf, Paris, 1998); italiană: Cabbala: Nuove prospective, trad. Fabrizio Lelli (Giuntina, Firenze, 1996); portugheză: Cabala: Novas perspectivas, trad. Margarida Goldzstajn (Editores Perspectiva, Rio de Janeiro, 2000); spaniolă: Cabala: Nuevas Perspectivas, trad. Maria Tabuyo, Agustin Lopez, (Siruela, Madrid, 2005); cehă: Kabala: Nove Prohledy, trad. David Biernot (Vishegrad, Prague, 2004); rusă: Каббала: Новые перспективы, пер. Константин Бурмистров, Евгений Левин, Кирилл Александров (Мосты культуры, Москва, Иерусалим, 2010), Kabbala, Novye Perspektivy, trad. Konstantin Burmistrov, Evgeniy Levin, Kirill Aleksandrov, Mosty Kultury/Gesharim, Moscova, Ierusalim, 2010)

1988 Studies in Ecstatic Kabbalah, SUNY Press, Albany

1988 The Mystical Experience in Abraham Abulafia, trad. Jonathan Chipman, Albany, State University of New York Press; volum apărut în limba română:Experiența mistică la Abraham Abulafia, traducere Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Polirom, 2019; carte apărută în limba franceză: L’expérience mystique d’Abraham Aboulafia, trad. Suzanne Tovel-Abitbol, Éditions du Cerf, Paris, 1989; în italiană: L’esperienza mistica in Abraham Abulafia, trad. Pierluigi Fiorini, Jaca Book, Milano, 1992; și în germană: Abraham Abulafia und die mystische Erfahrung, trad. Eva-Marie Thimme, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1994

1989 Language, Torah and Hermeneutics in Abraham Abulafia, traducerea Menahem Kallus, State University of New York Press, Albany

1990 Chapters in Ecstatic Kabbalah, Akademon, Ierusalim

1990 Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid, SUNY Press, Albany; ediție adăugită apărută la Ktav, New York, 2019. Carte publicată în limba română cu titlul Golem, traducere de Rola Mahler-Beilis, Editura Hasefer, 2003.Volumul a apărut și în franceză: Le Golem, trad. Cyrille Aslanoff (Le Cerf, Paris, 1992) și în rusă: Голем (Касталия, Санкт Петербург, 2022), Golem, (Kastalia, Sankt Petersburg, 2022)

1991 Maimonide et la mystique juive, trad. Charles Mopsik, Cerf, Paris. Volumul a apărut în limba română: Maimonide și mistica evreiască, traducere Mihaela Frunză, Editura Dacia, 2001, și în limba italiană: Maimonide e la mistica ebraica, trad. Roberto Gatti, Il Melangolo, 2000

1993 Cabala ed Erotismo, traducere de Tiziana Villani, Mimesis, Milano

1992 Messianism and Mysticism, Tel-Aviv; volum apărut în limba română cu titlul Mesianism și mistică, traducere Țicu Goldstein, Editura Hasefer, 1997. Cartea a apărut în limba franceză: Messianisme et mystique, trad. Catherine Chalier (Le Cerf, Paris, 1994) și în spaniolă: Messianismo y misticismo, trad. Miriam Eisenfeld (Riopierdas Ediciones, Barcelona, 1994)

1995 Hasidism: Between Ecstasy and Magic, SUNY Press, Albany, apărut în limba română cu titlul: Hasidism: Între extaz și magie, trad. Any Florea, Editura Hasefer, 2001

1998 Messianic Mystics, Yale University Press, New Haven, London. Volum apărut în limba română cu titlul: Mistici mesianici, trad. Alina Cârâc, Editura Hasefer, 2021; și în franceză: Les mystiques messianiques, trad. Cyril Aslanov, Calmann-Lévy, Paris, 2005

1998 R. Menahem Recanati: The Kabbalist, volum în ebraică, Ierusalim, Tel Aviv

2002 Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation, Yale University Press, New Haven; volum apărut în română cu titlul Perfecțiuni care absorb: Cabala și Interpretare, traducere Horia Popescu, Editura Polirom, 2004, și în ebraică Shelemuyot Boleot, trad. T. Arzi, Miskkal, Tel Aviv, 2012

2002 Abraham Abulafia, An Ecstatic Kabbalist, two studies, volum editat de Moshe Lazar, Labyrinthos, CA

2003 Les Kabbalistes de la Nuit, trad. Olivier Sedeyn, Allia, Paris; carte apărută și în română cu titlul Cabaliștii nocturni, traducere Ana-Elena Ilinca, Editura Provopress, 2005

2005 Ascensions on High in Jewish Mysticism: Pillars, Lines, Ladders, CEU Press, Budapest, New York; volum apărut în română cu titlul: Ascensiuni la cer în mistica evreiasca: Stâlpi, linii, scări, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Polirom, 2008

2005 Enchanted Chains: Techniques and Rituals in Jewish Mysticism, Cherub Press, Los Angeles; volum apărut în română, Lanțuri vrăjite: Tehnici și ritualuri în mistica evreiască, traducerea Ana-Elena Moldovan, Editura Hasefer, 2008. Cartea a apărut în limba franceză: Chaînes enchantées: Essai sur la mystique juive, trad. J.-F. Sene, Bayard, Paris, 2004, în ebraică în traducerea lui Miri Sharf, Shalom Hartman Institute, Jerusalem, 2015, și în italiană: Catene incantate: Tecniche e rituali nella mistica ebraica, trad. E. Abbate, M. Motolesse, Morceliana, Brescia, 2019

2005 Kabbalah and Eros, Yale University Press, New Haven, London. Volum apărut în română: Cabala și Eros, traducere Catalin Patrosie, Editura Hasefer; în italiană: Eros e Qabbalah, ed. E. Zevi, Adelphi, Milano, 2007 și în germană: Kabbala und Eros, traducere Elke Morlok, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main, 2009

2006 Ceea ce ne unește: Istorii, biografii, idei, dialog cu Sorin Antohi, Editura Polirom

2007 Cabbalà in Italia (1280–1510), traducere de Fabrizio Lelli, Giuntina, Firenze; volum apărut în română cu titlul: Cabala în Italia, 1280–1510, trad. Alina Cârâc, Editura Hasefer, 2016, și în engleză: Kabbalah in Italy, 1280–1510, Yale University Press, New Haven, 2011

2008 Ben: Sonship and Jewish Mysticism, Continuum, London, New York; studiu apărut în limba română cu titlul: Fiul lui Dumnezeu și mistica evreiască, traducere Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Polirom, 2010

2008 The Angelic World: Apotheosis and Theophany, studiu în ebraică, Miskkal, Tel Aviv

2009 Paradisul în mistica ebraică, traducere Antoaneta Ralian, Editura EST; volum apărut în limba italiană: Il paradiso nella mistica ebraica, trad. R. Lista, Il Carubbo, 2014, și în limba franceză: Le Paradis dans la mystique Juive, trad. S. Tastet, EST, Paris, 2019

2009 Old Worlds, New Mirrors: On Jewish Mysticism and Twentieth-Century Thought, University of Pennsylvania Press, Philadelphia; carte apărută în limba română cu titlul: Lumi vechi, oglinzi noi, traducere Alina Cârâc, Editura Hasefer, 2013

2011 Saturn’s Jews: On the Witches’ Sabbat and Sabbateanism, Continuum, London, New York; volum apărut în română cu titlul: Evreii lui Saturn: Despre sabatul vrăjitoarelor și şabatianism, traducerea Claudia Dumitriu, Editura Polirom, 2013. Cartea a apărut și în italiană: Gli ebrei di Saturno, trad. Fabrizio Lelli, editor Elisabetta Zevi, Giuntina, Firenze, 2012

2014 Mircea Eliade: From Myth to Magic, Peter Lang, New York; carte apărută în română: Mircea Eliade: De la magie la mit, traducere Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Polirom, 2014

2014 Moshe Idel: Representing God, volum editat de H. Samuelson-Tirosh, A. Hughes, Leiden, Brill

2015 Răul primordial în Cabala, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Polirom; volum apărut în italiană: Il male primordiale nella Qabbalah, trad. Fabrizio Lelli, Adelphi, Milano, 2016; și în limba engleză: Primeval Evil in Kabbalah: Totality, Perfection, Perfectibility, Ktav, New York, 2020

2017 Estudios sobre la cabala en Catalunia, trad. J. Guerrero, Alpha Decay, Barcelona

2018 The Privileged Divine Feminine in Kabbala, De Gruyter, Berlin, Boston; volum apărut în limba română: Principiul feminin în Cabala, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Polirom, 2021

2020 Abraham Abulafia’s Esotericism: Secrets and Doubts, De Gruyter, Berlin, New York

2020 Vocal Rites and Broken Theologies: Cleaving to the Consonants in R. Israel Ba`al Shem Tov, Herder and Herder, New York

2020 The Gate of Intention, R. Isaac of Acre, and its Reception, Cherub Press, Los Angeles

2021 Middot: The Emergence of Kabbalistic Theosophy, Ktav, New York

2023 Male and Female: Equality, Feminine Theurgy and Procreation, Dual Ontology in R. Moshe Cordovero, 2 vol., Ktav, New York

Volume în colaborare

2000 Les chemins de la Kabbale, elaborat împreună cu Victor Malka, Albin Michel, Paris

2015 Kabbalah: A Neurocognitive Approach to Mystical Experience, împreună cu Shahar Arzi, Yale University Press, New Haven, 2015. Volumul a apărut și în limba germană: Der Dibbuk im Gehirn: Kabbala und Neurowissenschaft, traducerea Eva-Marie Thimme și Jürgen Schröder, Suhrkamp, Berlin, 2016

Volume editate

1991 Sefer Safenat Pa‘aneah of R. Yosef ben Moshe Al-Ashqar, facsimile edition of Ms. Jerusalem, Jewish National and University Library (JNUL 40 154), volum în limba ebraică editat și prefațat

2001 Natan ben Sa‘adyah Har’ar, Le Porte della Giustizia, volum editat, traducere Maurizio Mottolese, Adelphi, Milano

Volume coordonate și editate

1989 Mystical Union and Monotheistic Faith: An Ecumenical Dialogue, în colaborare cu Bernard McGinn, New York, Macmillan

1994 Tribute to Sara: Studies in Jewish Philosophy and Kabbala Presented to Sara Heller Wilensky, în colaborare cu Devorah Dimant și Shalom Rosenberg, apărut în limba ebraică la Jerusalem Magnes

1997 Nahmanide: esegeta e cabbalista, în colaborare cu M. Perani, Giuntina, Firenze

1998 Jewish Mystical Leaders and Leadership, în colaborare cu M. Ostow, Jason Aronson, Northvale

2000 Der Magus: Seine Ursprünge und seine Geschichte in verschiedenen Kulturen, în colaborare cu Anthony Grafton, Akademie Verlag, Berlin

Activitate editorială

- A fost redactor al revistei „Tarbitz“
- Este membru în comitetul de redacție al revistei românești de specialitate „Studia hebraica“ și în comitetul publicației „Revue de l’histoire des religions“, editată de Collège de France

A fost cadrul didactic la Universitatea Ebraică din Ierusalim (1974-2008) și la Universitatea Haifa (1973–1975). A fost profesor invitat la: Semeterial Yale (1990), Harvard (1992), Princeton (1994), Dartmouth College (1997), Penn University (1999), Univeristy of California (UCLA) în 1998, 2000, 2002, 2004.

A colaborat cu numeroase organizații educaționale: Jewish Theological Seminary (New York, 1986), Collège de France (2001), Oxford University, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris, Central European University de la Budapesta.

- Membru în American Academy of Jewish Studies,1992
- Membru în Israeli Academy of Sciences and Humanities, 2006
- Președintele Uniunii Internaționale de Studii Iudaice, 2014-2022

-National Jewish Book Award in Scholarship, 1989
- Bialik Prize for Jewish Studies, Tel Aviv, 1993
- Ianculovici Prize, Haifa
- Gershom Scholem Prize, Israeli Academy, Ierusalim, 1995
- Israel Prize 1999 in Jewish Thought, Ierusalim, 1999
- Prize for Distinction in Research, President of Hebrew University, Ierusalim, 2001
- Emmet Prize in Jewish Thought, Ierusalim, 2002
- Koret Jewish Book Award in Philosophy and Thought, 2003
- National Jewish Book Award in Scholarship, 2007
- Rothschild Prize in Jewish Thought, Ierusalim, 2012
- Premiul „Dimitrie Cantemir“, acordat de Asociația Orbis Tertius, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și Asociația „Proiectul Cantemir“, 2017

Înalte ordine de stat

- Ordinul „Meritul cultural“ în gradul de Comandor, 2009


Doctor Honoris Causa

- Spertus College, Chicago, 1994
- Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 1998
- Universitatea Haifa, 2003
- Universitatea din București, 2004
- Yale University, New Haven, 2006
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, 2010
- Universitatea de Vest din Timișoara, 2011


Distincții

- Decorația regală „Nihil sine Deo“, acordată de Regele Mihai I al României, 2010


Cetățean de onoare

Orașul Târgu Neamț, 2013