IPS Irineu (Ion) POPA - Teolog, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei


Membru de onoare 2010

Născut în 16 noiembrie 1957, în localitatea Perişani, județul Vâlcea. În perioada 1975-1980 a urmat cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova. Între 1981-1985 a fost student al Institutului Teologic Universitar din București, studii finalizate prin susținerea tezei de licență cu titlul: „Cunoașterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa“. După absolvirea studiilor universitare, a fost primit în obștea monahală a Mănăstirii Frăsinei, primind numele de Irineu. A urmat hirotonia întru ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).

În anul 1985 a fost admis la şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, unde a studiat disciplina patrologie. Tema lucrării a fost: „Politica religioasă a împăratului Iustinian“, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe.

În perioada 1986-1987 a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultății de Litere a Universității din Grenoble, continuate cu studii doctorale în specialitatea teologie dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge“ din Paris (1987-1990). În urma susţinerii tezei cu titlul La Personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand, elaborată sub coordonarea științifică a pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, primește calificativul „magna cum laude“. În paralel, a urmat şi cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur - Ierusalim (1990-1991).

Din anul 2005 este doctor în drept civil al Facultăţii de Drept din Craiova, cu teza Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice, coordonată de acad. Ion Dogaru, susținută cu calificativul „cum laude“.

În data de 6 septembrie 1991 a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, cu titulatura de „Slătineanul“.

La data de 8 iulie 2008, a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Ceremonia de instalare a avut loc la data de 27 iulie 2008, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ din Craiova.

Cărţi

1991 La Personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand, teză de doctorat, Paris

1996 Convorbiri despre spovedanie, Editura Ramida

1997 Preoți în cătușe, Editura Ramida

1997 Antim Ivireanul, învățător, scriitor, personaj, în colaborare cu Mihail Rădulescu, Editura Ramida

1999 Iisus Hristos sau Logosul înomenit, Editura România Creștină

2000 Omul Fiinţă spre îndumnezeire, Editura Arhiepiscopiei de Alba Iulia

2001 În duhul Sfinţeniei lui Hristos, Editura Universitaria

2003 L’Église communion des hommes dans la Sainte Trinité, Editura Universitaria

2003 Le Mystère de la Sainte Trinité dans la communion des Personnes, Editura Universitaria

2005 Experienţe mistice la Părinţii orientali, Editura Anastasia

2009 Substanţa morală a dreptului, Editura Orizont juridic

2010 Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Editura Mitropolia Olteniei

2011 La Personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand, Les Editions Basilica du Patriarcat Roumain

2012 Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II, Editura Mitropolia Olteniei

2013 Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos, Editura Mitropolia Olteniei

2014 Ca toate să fie iarăși reunite în Hristos, Editura Mitropolia Olteniei

2016 Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul, Editura Mitropolia Olteniei

2018 Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii, Editura Academiei Române

Traduceri

1994 Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii, introducere și traducere din engleză, Editura Adonai

1994 Jon Dunlop, Stareţul Ambrozie de Optina, introducere și traducere din engleză şi rusă, Editura Adonai

1995 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii şi cuvântări, introducere și traducere din greacă, Editura Episcopiei Râmnicului

1995 Starețul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, introducere și traducere din rusă, Editura Adonai

1995 Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospățul Stăpânului, Cuvântări şi discursuri, introducere şi traducere din greacă, Editura Adonai

1996 Paul Evdochimov, Ortodoxia, introducere și traducere din franceză, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române

1996 Sfântul Ioan Gură de Aur, Dascălul pocăinţei, Cuvântări despre pocăinţă, introducere şi traducere din greacă, Editura Episcopiei Râmnicului

Studii în volume colective - 100

Studii şi articole publicate în reviste românești - 190

Studii publicate în reviste străine - 20

A desfășurat o bogată activitate didactică, fiind profesor de istoria Bisericii Universale (1990-1991) la Institutul Teologic „Saint Serge“ din Paris, de istoria culturii şi civilizației bizantine (1991-1994), de teologie morală (1999-2001) şi de teologie dogmatică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

În 1997 devine profesor titular, în 2004 este numit șef de catedră și începând cu anul 2008 este decanul Facultății până în 2016.

Din anul 2009 este conducător de doctorat pentru disciplina teologie dogmatică şi spiritualitate ortodoxă, iar în perioada 2015-2017 este directorul Școlii Doctorale „Sfântul Nicodim“ din cadrul aceleiași facultăți.

Între 1999-2001 este profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu.

Reprezentant în Comitetul Central al Conferinței Bisericilor Europene, Lyon, 2009
Membru în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române
Membru în Asociația pentru Dialogul dintre Știință și Teologie din România
Membru în Asociația Absolvenților Universității din Craiova

Doctor Honoris Causa al Universității „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu, 2012